Forex

Karuzela na rynku dolara

Ostatnie tygodnie przyniosły ogromną zmienność na rynkach finansowych, która nie ominęła rynku walut. My koncentrujemy się na przecenie złotego, ale zawirowania mają swoje źródło w

Forex

FED osłabia dolara

Długoterminowo decyzja FED o nielimitowanym QE (na razie opartym o obligacje skarbowe i zabezpieczone hipotekami, ale wydaje się, że jest kwestią czasu rozszerzenie go na

Forex

Odwrót dolara

Amerykańska waluta ma już prawie za sobą jeden z najgorszych tygodni od dłuższego czasu. Cena dolara względem złotego nie pokazuje skali spadków, gdyż złoty w