Sytuacja na rynkach – lekkie umocnienie dolara…

foto: pixabay

W środę rano dolar jest nieco mocniejszy na szerokim rynku, chociaż zmiany są kosmetyczne (+/-0,1 proc.) z wyjątkiem mocniej tracącego NZD po publikacji słabszych danych indeksu zaufania konsumentów w Nowej Zelandii za grudzień. Rynki wyciszyły się po wczorajszym zamieszaniu wywołanym decyzją Banku Japonii o rewizji parametrów programu kontroli krzywej rentowności obligacji, co odebrano jako zapowiedź wzrostu presji na BOJ w 2023 r.

Dzisiaj w kalendarzu uwagę skupią dane z USA nt. zaufania konsumentów Conference Board za grudzień. Wczoraj indeksy na Wall Street zamknęły się wyżej, ale trudno ocenić, czy wzrosty zostaną utrzymane. Widać, że wszędzie wkrada się już świąteczny marazm, który może potrwać do końca roku.

Dzisiaj wieczorem warto będzie zwrócić uwagę na zaplanowaną wizytę prezydenta Ukrainy w USA. Podczas spotkania najpewniej dojdzie do formalnego przekazania rakiet Patriot, co może mieć wpływ na dalszy przebieg konfliktu ukraińsko-rosyjskiego.

EURUSD – pozostajemy powyżej 1,06

Wprawdzie EURUSD nie zdołał wyraźniej wybić oporu powyżej 1,0650, to jednak nie widzimy też chęci do mocniejszego zejścia poniżej 1,0600. Pasmo wahań się zawęża, co może być charakterystyczne dla okresu przedświątecznego, kiedy aktywność inwestorów na rynku maleje.

Wykres dzienny EURUSD

Dalszy rozwój wypadków na EURUSD może być w krótkim okresie bardziej zależny od sentymentu na rynkach akcji. Jeżeli indeksy na Wall Street utrzymałyby obserwowane nieznaczne odbicie, to notowania eurodolara mogłyby na powrót przetestować okolice 1,0650. Niemniej dzisiaj o godz. 16:00 mamy odczyt indeksu zaufania konsumentów Conference Board. Figura mocno poniżej psychologicznej bariery 100 pkt. mógłaby zwiększyć nerwowość na rynku akcji (kolejne potwierdzenie scenariusza znacznie szybszego hamowania gospodarki) i doprowadzić do cofnięcia się rynków akcji i tym samym zejścia EURUSD poniżej 1,06.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.