Sytuacja na rynkach 22 grudnia – dolar nieco niżej…

foto: pixabay

Dobre nastroje na rynkach akcji przekładają się na osłabienie dolara. Wczoraj wsparciem dla tego schematu okazały się zaskakująco dobre dane Conference Board – indeks zaufania konsumentów odbił w grudniu do 108,3 pkt. Co ciekawe, rynek FX nie rozpatruje tego przez pryzmat potencjalnie „jastrzębiego” FED, a przecież świetne nastroje konsumentów raczej nie wpisują się w schemat wygaszania wysokiej dynamiki inflacji.

Dzisiaj rynki będą przechodzić w schemat świąteczny i to się utrzyma do pierwszych dni stycznia. W czwartkowym kalendarzu mamy decyzję banku centralnego Turcji (godz. 12:00), oraz garść danych z USA (cotygodniowe bezrobocie. PKB za III kwartał – to ostateczny odczyt, oraz wskaźniki wyprzedzające LEI). Najciekawszą publikacją mogą być LEI, biorąc pod uwagę ostatnią serię słabszych odczytów z gospodarki (pomijając wczorajsze dane). Prognozy wskazują na spadek o 0,5 proc. m/m w listopadzie.

Dzisiaj najmocniejsze są waluty Antypodów, dalej mamy koronę norweską i euro. W przypadku wspólnej waluty uwagę przyciąga kolejna „jastrzębia” wypowiedź wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego. Zdaniem Louisa de Guindosa podwyżki stóp o 50 punktów baz. mogą być nowym standardem w nadchodzących miesiącach. Mimo tego EURUSD wciąż ma problem z wybiciem oporu przy 1,0650.

EURUSD – kolejne podejście na 1,0650

Komentarze wiceprezesa ECB (de Guindos) o 50 punktowych podwyżkach stóp procentowych w 2023 r. wsparły dzisiaj euro. Dolar jest słabszy ze względu na dobre zachowanie się rynków akcji, chociaż zdecydowana większość indeksów dotarła w rejon swoich oporów i to się może zmienić. Czy to sprawi, że EURUSD po raz kolejny nie będzie miał siły, aby zdecydowanie sforsować opory wokół 1,0650?

 

Dzisiaj po południu mamy kilka publikacji z USA, z czego najciekawsze mogą być paradoksalnie dane LEI (wskaźniki wyprzedzające). Jutro w centrum uwagi będą inflacyjne dane PCE.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.