Sytuacja na rynkach 7 grudnia – dolar nie chce czekać?

foto: pixabay

Wprawdzie wczoraj nie pojawiły się kolejne „kontrowersyjne” dane z USA, ale mimo tego dolar ostatecznie zyskał. Dzisiaj rano ta tendencja została przyhamowana. Dlaczego jednak nie widzimy istotniejszej korekty, skoro kolejne istotne publikacje zaczną napływać dopiero od piątku (inflacja PPI)? Wydaje się, że ma to związek ze słabszymi nastrojami na rynkach akcji – te reagują nerwowo, gdyż perspektywy makro nie są dla nich korzystne – gospodarka i tak spowolni, a dodatkowo FED może mocniej docisnąć śrubę, jeżeli inflacja będzie za wolno spadać. W komentarzach po wczorajszej spadkowej sesji na Wall Street można znaleźć odniesienia do potencjalnych problemów dotyczących profilowania reklam przez spółkę Meta, ale to tylko jeden z pretekstów. Dla szerokiego rynku liczą się tematy makro.

Co dalej? Dolar miał szanse częściowo się skorygować, ale tego nie zrobił. Niewykluczone, że rynek będzie chciał przeczekać do piątku (inflacja PPI), aby ocenić, czy amerykańska waluta będzie dalej rosnąć pod dane inflacyjne i posiedzenie FED zaplanowane na 14 grudnia. Nadal kluczowa pozostanie sytuacja na giełdach, a ta zaczyna wyglądać słabo z punktu widzenia analizy technicznej.

Dzisiaj nad ranem napłynęły kolejne doniesienia o luzowaniu restrykcji pandemicznych przez Chiny – wprawdzie bardziej tu mowa o ich „dostrajaniu”, czy też optymalizowaniu, ale tak czy inaczej władze w Pekinie pomału rezygnują z polityki zero-COVID. Poznaliśmy też dane o bilansie handlowym w listopadzie – nadwyżka zmalała, a import spadł o 10,6 proc. r/r, a eksport o 8,7 proc. r/r. To wynik obostrzeń pandemicznych, które jednak zaczynają być znoszone. Jednocześnie spekuluje się, że władze mają podać cel wzrostu PKB w przyszłym roku na poziomie 5,0 proc., co potwierdzałoby perspektywę ożywienia.

W grupie G-10 dzisiaj najlepiej wypadają NZD i GBP, a najsłabsze są JPY i NOK. Większych zmian nie notuje AUD, chociaż dane nt. PKB za III kwartał nie były tak dobre, jak oczekiwano (0,6 proc. k/k). Dzisiaj uwagę skoncentrują dane nt. kosztów pracy i wydajności z USA (godz. 14:30), oraz decyzja Banku Kanady odnośnie stóp procentowych – rynek spodziewa się ruchu o 50 punktów baz. do 4,25 proc. Poznamy ją o godz. 16:00.

EURUSD – powrót ponad 1,05?

Opublikowane dzisiaj o godz. 11:00 ostateczne dane nt. PKB za III kwartał w strefie nieoczekiwanie wypadły lepiej, niż do tej pory sądzono. Odczyt wyniósł 0,3 proc. k/k i 2,3 proc. r/r. To wprawdzie historia, ale dane dały pretekst do powrotu spekulacji wokół potencjalnych ruchów Europejskiego Banku Centralnego w przyszłym roku. Ostatnie komentarze (chociażby ze strony Philipe Lane’a – słynne „wiele już zrobiliśmy w temacie podwyżek„), mogły wpłynąć na zmniejszenie oczekiwań, co do skali „agresywności’ ECB w przyszłym roku. Tymczasem był to jeden z powodów ostatniej fali wzrostowej z okolic 0,95.

 

Lepsze PKB nieco podbiło EURUSD, który może próbować powrotu ponad 1,05. Wydaje się jednak, że o nowy szczyt ponad poniedziałkowe ekstremum przy 1,0594 może być trudno, biorąc pod uwagę pogarszający się sentyment na giełdach (tryb risk-off), a także wyczekiwania na dane o inflacji z USA i posiedzenie FED w przyszłym tygodniu. Opór można wyznaczyć w okolicach 1,0540.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.