Sytuacja na rynkach 5 grudnia – dolar dalej opada w dół

Dane Departamentu Pracy USA, jakie poznaliśmy w piątek po południu nie były słabe i mogą mieć znaczenie dla FED – aż 263 tys. nowych etatów poza rolnictwem jest dowodem na to, że rynek pracy nadal pozostaje relatywnie silny. Rynek chyba woli to jednak zweryfikować przy okazji publikacji komunikatu i nowych projekcji makro ze strony FED, co będzie mieć miejsce 14 grudnia. Wcześniej poznamy jednak wiele istotnych danych: ISM dla usług (dzisiaj), inflację PPI (piątek), inflację CPI (wtorek przed FED), chociaż trudno ocenić, na ile mogłyby one zmienić trend na dolarze. W piątek po danych z rynku pracy powróciły oczekiwania, co do sufitu dla stóp procentowych w maju 2023 r. na poziomie 5,00-5,25 proc., ale dzisiaj rano były one już słabsze. Niezależnie od faktu, że zdaniem wpływowego dziennikarza Wall Street Journal (Timiraos) istnieje ryzyko, że FED podniesie stopy procentowe w 2023 r. ponad poziom 5 proc.

W poniedziałek nad ranem dolar był jednak wyraźnie słabszy ze względu na optymizm inwestorów podczas handlu w Azji – wpływ na to miały doniesienia o poluzowaniu restrykcji pandemicznych w największych chińskich miastach. Widać, że tamtejsze władze chcą ograniczyć ich negatywny wpływ na społeczeństwo, choć rynek próbuje je dyskontować jako koniec epoki „zero-COVID”, co może być nieco przedwczesne (wydaje się, że pełne odejście od tej polityki potrwa nawet kilka miesięcy). Dość niskie, jak na ostatnie tygodnie, poziomy dolara nie utrzymały się jednak długo i początek sesji europejskiej przyniósł jego nieznaczne odbicie od porannych dołków (ale nie na tyle, aby wymazać cały dzisiejszy ruch).

Z pozostałych informacji warto zwrócić uwagę na odczyty indeksów PMI dla usług, które będą dzisiaj spływać z wielu krajów i wspomniane już dane ISM z USA. W przypadku euro agencje przywołują dzisiaj komentarz przedstawiciela ECB (Villeroy), którego zdaniem nie jest obecnie czas na to, aby dyskutować o tym, gdzie cykl podwyżek stóp w strefie euro mógłby się zatrzymać. Ta „jastrzębia” wypowiedź kontrastuje z „gołębim” komentarzem przedstawiciela Banku Angli (Dhingra). Wedlug niego nazbyt agresywna polityka może prowadzić do „głębokiej” recesji. Przed negatywnym scenariuszem dla gospodarki przestrzegła też Konfederacja Brytyjskiego Przemysłu (CBI). Nie przeszkodziło to jednak w zwyżkach funta. Dzisiaj słabo wypada tylko jen. Zwyżka USDJPY może mieć związek z reakcją rentowności amerykańskich obligacji, które lekko podbiły w górę (dług bardziej słucha się tego co napisano we wspomnianym już Wall Street Journal?).

EURUSD – wzrosty nie potwierdzone technicznie?

Ostatnia zwyżka notowań eurodolara ponad poziom 1,05 nie jest już potwierdzana na wskaźnikach, co może zapowiadać potencjalny przełom w kolejnych dniach. Niemniej wydaje się, że na fali „uporu” rynku co do słabego dolara, mamy szanse przetestować strefę oporu 1,0600-1,0634, przy czym kluczowy jest ten drugi poziom bazujący na minimum z marca 2020 r. W temacie euro warto pamiętać o tym, że 15 grudnia (czyli dzień po FED) mamy posiedzenie ECB, ale tutaj ruch o 50 punktów baz. został już zdyskontowany, a co do przekazu (na ile będzie on „jastrzębi”) jest wiele opinii. Wprawdzie mamy takie głosy jak Francois Villeroy’a – to nie jest czas na dyskusję o tym, gdzie mogłyby się zakończyć podwyżki stóp w 2023 r. – ale i też jest tzw. umiarkowane centrum reprezentowane przez szefową Christine Lagarde i grupka „gołębi”. Warto mieć na uwadze to, że ECB zapowiedział już start programu QT (ograniczania bilansu banku centralnego) i to może być „zamiennik” dla bardziej zdecydowanych podwyżek stóp w nadchodzących miesiącach.

 

Technicznie – rejon 1,0634 jest dość silny i jego pokonanie raczej powinno mieć mocniejszy „podkład fundamentalny”, a ten w przyszłym tygodniu może nieć być tak oczywisty, jak to się może wydawać – przyszłotygodniowy przekaz z FED może pokazać, że decydenci wolą wolniej przechodzić z restrykcyjnego do neutralnego nastawienia w polityce monetarnej w 2023 r., niż by tego oczekiwały rynki.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.