Gospodarka

Koszty poniosą konsumenci

Inflacja konsumencka będzie rosnąć ponieważ bariery podażowe hamują ożywienie gospodarcze w Polsce. W maju ceny produkcji wzrosły już o ponad 6 proc. Przetwórstwo przemysłowe korzysta

Gospodarka

Białorusini emigrują do Polski

Fala represji po lecie 2020 r. na Białorusi spowodowała znaczne zwiększenie emigracji z tego kraju. Polska jest jedną z głównych destynacji wyjeżdżających Białorusinów. Skalę tej imigracji

Gospodarka

Miesięczny Indeks Koniunktury wzrasta

Od stycznia Polski Instytut Ekonomiczny wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego prowadzi wśród przedsiębiorstw badanie o nazwie „Comiesięczny monitoring przedsiębiorstw”, którego efektem jest określenie Miesięcznego Indeksu