GPW

Lekka zadyszka WIG20

Piątek miał przynieść w Europie poprawę nastrojów po bardzo nerwowym czwartku i zadanie to zasadniczo udało się zrealizować. Główne indeksy na kontynencie rosły od 0,30%

Webmagazyn

WIG20: Sytuacja rynkowa

Wtorkowa sesja na głównych giełdach, ale również na krajowym rynku, nie jest jednoznaczna w odbiorze. Dla FW20 po wyraźnie wyższym otwarciu napędzanym wzrostowym porankiem dla

Webmagazyn

Raport poranny futures

Na zamknięciu tygodnia, wbrew nastrojom na rynkach zachodnich, pojawiła się zwyżka na krajowym rynku. Na wykresie dziennym kurs FW20 po raz kolejny „atakuje” obszar luki

Webmagazyn

Raport futures WIG20

Wczorajsza sesja przyniosła mocną zwyżkę na krajowym rynku. Na poziomie indeksu bazowego bardzo dobrze zachowywały się wczoraj spółki paliwowe, ze wskazaniem na PGNIG. W przypadku

Webmagazyn

Raport poranny WIG20

Wczorajsza sesja przyniosła zwyżkę na globalnych rynkach kapitałowych, również na krajowym. Mimo lekko spadkowego otwarcia dla FW20, w kolejnych godzinach kurs instrumentu powoli piął się

Webmagazyn

Raport futures WIG20

Czwartkowa sesja przyniosła kontynuację wzrostowego odreagowania na krajowym rynku, co zresztą pozostawałoby w zgodzie z ogólnym sentymentem na parkietach zachodnioeuropejskich, które wczoraj poddawały się zwyżce.

Webmagazyn

Sytuacja rynku Futures FW20

Wczorajsza sesja przyniosła nawrócenie zniżki na krajowym rynku. Formacja harami, jaka pojawiła się po piątkowej sesji nie została potwierdzona. Ale też nie została zupełnie zanegowana,

Webmagazyn

Raport Futures WIG20

Początek tygodnia na krajowym rynku nie przyniósł większych zmian. Kurs FW20 wzrósł ledwie o 8 pkt. w stosunku do kursu odniesienia i niemal całość tej

Webmagazyn

Spółka dnia: Pekao

Notowania akcji wykonały ruch powrotny do przełamanej linii długoterminowego trendu spadkowego, a także przełamanego lokalnego oporu w rejonie 107,90 zł. Strona popytowa ma okazję do