Webmagazyn

Raporty rynku akcji GPW

Skoordynowane działania rządów oraz banków centralnych o obniżce stóp procentowych (za wyjątkiem banku Danii, który stopy podwyższył o 15 pb) prawdopodobnie zaczynają powstrzymywać głębsze spadki

Webmagazyn

Raport futures: 18.05.2018

Sytuacja rynkowa Obecność środowej świecy młot dla FW20 okazała się mało skuteczna i z czwartkową sesją pojawiła się ponownie zniżka. Dość zaskakująca wolta miała miejsce

Webmagazyn

Raporty rynek akcji 18.05.2018

Sytuacja rynkowa Krajowy rynek nie skorzystał wczoraj na pozytywnym sentymencie na rozwiniętych rynkach europejskich, które po kilku dniach konsolidacji wzbiły się na nowy lokalny szczyt.

Webmagazyn

Raport rynek akcji 16.05.2018

Sytuacja rynkowa Po poniedziałkowym zatrzymaniu zeszłotygodniowych wzrostów na WIG i WIG20, wtorek przyniósł już realizację zysków, co odczuły spółki z WIG20 i mWIG40 – indeksy

Webmagazyn

Raport rynek akcji 14.05.2018

Sytuacja rynkowa W piątek krajowy rynek kontynuował zapoczątkowane w ubiegły wtorek odbicie, przy generalnie neutralnym otoczeniu zewnętrznym. Lepiej niż w poprzednich sesjach wyglądała szerokość wzrostów,