Wyniki finansowe PKN Orlen za II kwartał

foto: Orlen

Czwartkowa sesja na krajowym rynku nie przyniosła istotnych zmian. Indeks WIG od ponad dwóch tygodni pozostaje w lokalnej konsolidacji, również niezbyt wysokie pozostają obroty co wypełniałoby definicję sezonu wakacyjnego.

W dzisiejszych komunikatach zwracamy głównie uwagę na poranny raport PKNORLEN z wynikami finansowymi za II kw i całe półrocze. Dla wyników kwartalnych w zakresie głównych pozycji (sprzedaż, EBIT i zyk netto) został pobity konsensu rynkowy oraz wyniki z sprzed roku. Przychody zwiększyły się o blisko 3% względem prognoz oraz 16% r/r, zysk netto był wyższy o ponad 40% od prognoz rynkowych oraz 13% wyższy r/r. W ujęciu narastającym, o ile sprzedaż za I półrocze była wyższa w porównaniu z I pół. 2017, o tyle zysk netto jest o ponad 20% niższy r/r, głównie wskutek niższych marż rafineryjnych w porównaniu z I pół. 2017. Względem oczekiwań wyników na III kw. spółka podała, że marża rafineryjna pozostaje obecnie stabilna, na poziomie II kw (5,2 USD/bbl), natomiast rośnie marża petrochemiczna do 885 EUR/t w porównaniu z 853 EUR/t w całym II kw. Biorąc pod wykazywany często sezonowo wzrost sprzedaży paliw w III kw. k/k, jest szansa na zaraportowanie również lepszego wyniku operacyjnego i netto. W odniesieniu do wyników całorocznych spółka zakłada, że marże w 2018 będą pod presją oczekiwanych wzrostów cen ropy. Wśród spółek surowcowych zwracamy również uwagę na raport produkcyjno-sprzedażowy JSW. Spółka podała, że w II kw. ogółem produkcja węgla, zarówno energetycznego jak i koksującego, była na poziomie ubiegłorocznym. Jednakże ceny węgla koksującego, który stanowi większość produkcji spółki, w II kw były na średnio niższym poziomie w ujęciu rocznym co prawdopodobnie zaważy na wynikach spółki. ASSECO Poland podpisała umowę ramową z ZUS o wartości 350 mln zł brutto na modyfikację i rozwój systemu KSI, dodatkowo odrębną umowę również dot. KSI o wartości 24,5 mln zł. Główna umowa ma być realizowana w okresie 4 lat.

W dzisiejszym kalendarium makro zwracamy przed wszystkim uwagę na krajowe dane o czerwcowej sprzedaży detalicznej. Biorąc pod uwagę ostatni raport o zmianie zatrudnienia i wynagrodzeń w czerwcu oraz całym pierwszym półroczu (wzrost wynagrodzeń o ponad 7% r/r) można szacować, że roczna dynamika sprzedaży detalicznej będzie zbliżona do wyniku z maja, kiedy to wyniosła 7,6%. /Marcin Brendota/

BM Alior Bank

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.