Akcje GPW

Spółka dnia: POLIMEXMS

Kurs akcji przed 3 sesjami powrócił w ładnym stylu powyżej przełamanego wsparcia na 2,08 zł, czemu towarzyszył wysoki biały korpus na wysokim wolumenie. Następująca korekta

Akcje GPW

Spółka dnia: Sanok

Notowania akcji na początku października ustanowiły dno przeceny na 18,40 zł, po czym rozpoczęła się konsolidacja trwająca przez prawie 6 tyg. W trakcie wczorajszej sesji