Raport rynku akcji GPW 05.08.2020

foto: flickr, GPW

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

ASSECOSEE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BOS NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz oceny odpowiedniości kolegialnej RN.
ENTER ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
INC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
KETY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
OTLOG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku 2019.
PEKAO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PHN NWZA ws. zmiany w składzie RN.
PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
RONSON Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

APATOR Grupa Apator zawarła ramową umowę z Flonidan A/S na dostawy gazomierzy na rynek Wielkiej Brytanii w latach 2020-2025. Szacowana łączna wartość umowy wynosi ok. 230,3 mln zł – podała spółka w komunikacie.
AUTO PARTNER Według wstępnych, szacunkowych danych zysk netto grupy Auto Partner w I połowie 2020 roku wyniósł 44,6 mln zł, co oznacza wzrost 54,2% rdr – podała spółka w komunikacie.
COMP Akcjonariusze Compu zdecydują o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu do 295.910 akcji własnych – wynika z projektów uchwał na ZWZ zwołanego na 31 sierpnia. Cena akcji nabywanych przez spółkę ma się mieścić w przedziale 80-150 zł.
DOM DEVELOPMENT Zarząd Dom Development podtrzymuje marcową rekomendację w sprawie podziału zysku i wnioskuje, aby spółka wypłaciła w formie dywidendy 239,6 mln zł, czyli 9,50 zł na akcję – podał deweloper w komunikacie.
ENTER AIR Liczba pasażerów Enter Air w lipcu 2020 roku spadła o ponad 66% do blisko 100 tys. wobec lipca 2019 roku. Przewoźnik lotniczy spodziewa się wzrostu liczby pasażerów w sierpniu w stosunku do lipca – poinformował PAP Biznes dyrektor generalny spółki, Grzegorz Polaniecki. Dodał, że liczy na odbudowę popytu na podróże samolotem w 2021 roku.
GAMING FACTORY Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie żądanie odwieszenia obrotu akcjami oraz prawami do akcji spółki Gaming Factory w związku z opublikowaniem zaległego skonsolidowanego raportu za pierwszy kwartał 2020 roku – poinformował KNF w komunikacie.
IDEA BANK Idea Bank szacuje, że tegoroczne obniżki stóp procentowych NBP podwyższą wynik odsetkowy netto banku w optymistycznym wariancie o 33 mln zł, a w wariancie pesymistycznym o 11 mln zł – podał bank w komunikacie.
KRUK Akcjonariusze Kruka 31 sierpnia zdecydują, czy 95 mln zł z zysku netto spółki za 2019 rok trafi na skup do 271 tys. akcji własnych, po cenie 350 zł za sztukę, czy na wypłatę 5 zł dywidendy na jedną akcję – poinformowała spółka w komunikacie.
NEUCA Clinscience, spółka zależna z grupy Neuca, przejęła 100% udziałów w hiszpańskiej firmie Experior zajmującej się badaniami klinicznymi – podała Neuca w komunikacie prasowym. Nie ujawniono wartości transakcji.
PKN ORLEN Modelowa marża downstream PKN Orlen w lipcu 2020 roku wzrosła do 5,2 USD na baryłce z 3,1 USD na baryłce w czerwcu – poinformował PKN Orlen na stronie internetowej.
PKP CARGO Grupa PKP Cargo szacuje, że miała 191,9 mln zł straty netto w I półroczu 2020 roku – podała spółka w komunikacie. Szacunkowe przychody z działalności operacyjnej grupy wyniosły w tym okresie 1,965 mld zł.
SFINKS Akcjonariusze Sfinksa podejmą 31 sierpnia decyzję w sprawie dalszego istnienia spółki – podał Sfinks w projektach uchwał na ZWZ.
VRG Skonsolidowane przychody VRG w lipcu 2020 roku wyniosły około 85,2 mln zł i były na poziomie przychodów osiągniętych w lipcu 2019 roku – poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły około 457,5 mln zł i były niższe rdr o około 19,7%
WORK SERVICE Work Service zdecydował o dokonaniu korekty rozliczenia rocznego podatku CIT za lata 2017 i 2018, powodującej konieczność dopłaty tego podatku na kwotę łącznie 8,57 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie.

 

Przegląd prasy

 

ALIOR BANK Alior uruchomi plan naprawy? Prognozy wskazują na straty, ale zdaniem banku pytania o plan naprawy to nieuzasadnione spekulacje.(s.11) /PARKIET/
CD PROJEKT Kapitalizacja CD Projektu bije kolejne rekordy. Trwa skup akcji. Do wydania jeszcze 183 mln zł.(s.1,s.4) /PARKIET/

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

AMICA Akcje od 3 sesji testują ważny długoterminowy opór na 151 zł.
AUTOPARTN Formacja spadającej gwiazdy na wysokim wolumenie na szczytach hossy.
CDPROJEKT Kurs akcji od 2 sesji testuje historyczny opór na 417,70 zł.
DECORA Czarny korpus na wysokim wolumenie sprowadza kurs poniżej przełamanego szczytu na 24,50 zł, co zapowiada korektę.
DINOPL Formacja zasłony ciemnej chmury.
ENERGA Wysoki biały korpus próbą zakończenia lokalnej korekty?
NEUCA Akcje w poniedziałek przetestował opór na 542 zł, a w trakcie wczorajszej sesji wyraźnie cofnęły się na rosnącym wolumenie.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.