Raport rynku akcji GPW 29.05.2020

foto: flickr, GPW

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

CCC Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
KERNEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PZU Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
AGORA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
AGROTON Publikacja skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
AMICA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ARCHICOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ASTRATA ZWZA
ATM Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
AUGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BOGDANKA NWZA ws. zmiany statutu.
CITYSERV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
COALENERG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
DECORA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
ENAP Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
FON Publikacja raportu za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
GAMESOP Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
GETINOBLE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019 oraz straty z lat ubiegłych.
HELIO Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
IALBGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
IDEABANK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
IDMSA Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
IFCAPITAL Publikacja raportu za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
IFIRMA Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2020 w wysokości 0,03 zł na akcję.
IFIRMA Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2020 w wysokości 0,03 zł na akcję.
IFSA Publikacja raportu za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
INDYGO Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
INTERBUD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
JWWINVEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
KANIA Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
KGL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
KRUSZWICA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MARVIPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MAXCOM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MDIENERGIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MORIZON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MUZA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MWTRADE Wypłata dywidendy 2,10 zł na akcję.
NANOGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
NEWAG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
NTTSYSTEM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PKBM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PGO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PLAYWAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
QUANTUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
RESBUD Publikacja raportu za 2019 rok.
RUBICON Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
SILVAIR-REGS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TARCZYŃSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TBULL Publikacja raportu za 2019 rok.
TRITON Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TSGAMES Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,78 zł na akcję.
VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
WIELTON Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
WOJAS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

AGORA 1.     Wybuch pandemii COVID-19 oraz jej długofalowe skutki dla polskiej gospodarki i grupy uniemożliwią Agorze zrealizowanie celów finansowych ustalonych w strategii grupy Agora na lata 2018 – 2022 – podała spółka w komunikacie.

2.     Agora wypracowała w I kw. 44,6 mln zł EBITDA, o 18 % więcej rok do roku – podała spółka w raporcie za IQ`20 roku.

APLISENS Akcjonariusze spółki Aplisens zdecydują 25 czerwca o upoważnieniu zarządu do nabycia akcji własnych i przeznaczeniu na ten cel od 1 tys. zł do 11 mln zł – podał Aplisens w projektach uchwał na WZ. Spółka chce także wypłacić 0,25 zł dywidendy na akcję.
ASSECOPOL 1.     Zysk netto grupy Asseco Poland w pierwszym kwartale wzrósł rok do roku o 2,6 % do 81,7 mln zł – poinformowała grupa w raporcie. Wynik jest zbieżny z szacunkiem opublikowanym przez spółkę na początku maja.

2.     Portfel zamówień grupy Asseco Poland na 2020 rok ma wartość 8,588 mld zł – poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Backlog jest o 20 proc. wyższy od wartości portfela zamówień na 2019 rok, który grupa notowała w analogicznym okresie ubiegłego roku.

BNPPL Bank BNP Paribas podpisał umowy kredytowe w kwocie ok. 630 mln zł na budowę oraz nabycie istniejących farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Inwestycję współfinansuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju- podał bank w komunikacie prasowym.
CDPROJEKT Zysk netto CD Projektu w pierwszym kwartale 2020 roku wyniósł 92 mln zł i był o 32 % wyższy od oczekiwań analityków, którzy prognozowali wynik na poziomie 69,6 mln zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem zysk wzrósł o 420 %.
ECHO 1.     Echo Investment odnotowało I kw. 2020 r. 40,6 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 31,8 mln zł przed rokiem – podała spółka w raporcie. Konsensus zakładał, że zysk netto wyniesie 39,9 mln zł, a prognozy znajdowały się w przedziale 33,5-47,2 mln zł. Spółka powoli wraca do normalnego tempa sprzedaży i podtrzymuje plan przekazań na 2020 rok.

2.     Echo Investment zakłada, że sprzeda w 2020 roku 1,4-1,6 tys. mieszkań – poinformował w czwartek prezes Nicklas Lindberg.

ERBUD Zarząd Erbudu zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały dotyczącej skupu akcji własnych. Chce na ten cel przeznaczyć do 16,5 mln zł, a cena za akcję ma nie być niższa niż 17 zł oraz wyższa niż 40 zł – poinformowała spółka w komunikacie.
IDEA BANK Jan Czeremcha złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa Idea Banku – podał bank w komunikacie.
KRUK Skonsolidowana strata netto Kruka w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosła 62 mln zł, wobec 97 mln zł zysku przed rokiem – podała spółka w raporcie. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.
MEDICALG Amerykańska spółka zależna Medicalgorithmics liczy na wzrost liczby składanych wniosków o płatność od ubezpieczycieli do 8 tys. w czwartym kwartale. Taka liczba wniosków ma pozwolić na osiągnięcie dodatnich przepływów pieniężnych- podali przedstawiciele grupy.
PGE Zarząd PGE rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 rok – podała spółka w komunikacie.
PKO 1.     Zysk netto grupy PKO BP w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 503 mln zł z 862 mln zł rok wcześniej – poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się o 5,4 % niższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 531,9 mln zł. Wpływ COVID-19 na wyniki wyniósł 228 mln zł, bank utworzył także odpis na Bank Pocztowy w wysokości 90 mln zł.

2.     PKO BP ocenia, że prawdziwym testem dla sektora bankowego będzie dopiero 2021 rok, wówczas pojawić się mogą najwyższe rezerwy i pogorszenie kosztów ryzyka wynikające z konsekwencji COVID-19 – poinformował Piotr Mazur, wiceprezes banku nadzorujący obszar zrządzania ryzykiem.

PZU 1.     PZU dokonał w I kw. odpisu w wysokości 516 mln zł z tytułu utraty wartości wartości firmy powstałej w wyniku nabycia Alior Banku.

2.     Zysk netto grupy PZU w I kw. ’20 wyniósł 116 mln zł wobec konsensusu 573 mln zł – podała spółka w komunikacie.

3.     Zarząd i rada nadzorcza PZU Życie zgodziły się na nabycie przez PZU Życie obligacji emitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju do kwoty 2 mld zł do 28 czerwca 2020 roku – poinformowało PZU w komunikacie.

RAFAKO Akcjonariusze Rafako zdecydowali w sprawie dalszego istnienia spółki – wynika z uchwał podjętych 28 maja.
SELVITA Zarząd Selvity ustalił cenę emisyjną akcji Serii C na 38 zł – podała spółka w komunikacie. Rada nadzorcza wyraziła zgodę na ustaloną przez zarząd cenę.
ZUE Grupa ZUE optymistycznie patrzy na wyniki w 2020 roku, chce rozbudować portfel zamówień – poinformował PAP Biznes prezes Wiesław Nowak. Prace na kontraktach są realizowane bez opóźnień, a ceny materiałów do budowy kolei nie wzrosły. Spółka rozważa inwestycje w maszyny w drugiej połowie roku.

 

Przegląd prasy

 

CIECH Słabsza perspektywa dla Ciechu. Otoczenie rynkowe dla producenta sody robi się coraz bardziej wymagające. Ratunkiem są taniejące surowce, ale przełoży się to na wyniki spółki z opóźnieniem. Część analityków rozważa rewizję w dół prognoz dla chemicznej grupy.(s.5) /PARKIET/
PEKAO P.o. prezesa Pekao Leszek Skiba ocenia, że jednym ze skutków koronakryzysu będzie konsolidacja. Spadają przychody odsetkowe, znacząco osłabła dynamika akcji kredytowej, w górę pójdą koszty ryzyka. Wszystko to sprawia, że w realiach znacznie gorszej koniunktury inwestorzy będą poszukiwali albo sposobów na ograniczenie kosztów, albo dodatkowego dochodu i część biznesów zostanie wystawiona na sprzedaż. Obecnie nie są prowadzone żadne analizy w kierunku fuzji z Aliorem i nie jest ona rozważana. Wynik polskiego sektora bankowego w najlepszym razie połową wyniku z 2019 roku, podobnie wynik Pekao.(s.4-5) /PARKIET/
POLNORD Polnord zacumował w bezpiecznej przystani. Polski deweloper, nazywany pechowym, po latach zawirowań i problemów spokojnie planuje rozwój pod skrzydłami węgierskiej Cordii(s.3) /PB/

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

AMICA Kurs akcji przetestował lokalny opór na 107,40 zł.
DOMDEV Kurs akcji wchodzi na nowe maksima odbicia na rosnącym wolumenie względem średniej i testuje opór na 84,80 zł.
FAMUR Kurs akcji rozkręca odbicie pokonując lokalny opór na 2,27 zł.
FORTE Wysoki biały korpus na rosnącym wolumenie rozkręca impuls popytowy.
JSW Świeca przypominająca wymową formację spadającej gwiazdy na szczytach lokalnego odbicia.
MILLENNIUM Formacja objęcia bessy w rejonie maksimów lokalnego odbicia, poparta wysokim wolumenem.
NEUCA Akcje wykonały ruch powrotny do przełamanego oporu na 497 zł.
WASKO Strona popytowa symbolicznie pokonała opór na 1,56 zł na wyraźnym wolumenie.
WIRTUALNA Kurs akcji pokonał lokalny opór na 73,60 zł.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.