Giełda

Spółka dnia: KGHM

Opór: 86,64 zł Wsparcie: 70-72,40 zł Notowania akcji powróciły w ładnym stylu powyżej przełamanej linii długoterminowego trendu wzrostowego. Strona popytowa ma okazję na wyprowadzenie kontry.

Giełda

Spółka dnia: KGHM

Opór: 86,64 zł Wsparcie: 75 zł Notowania akcji dotarły do długoterminowej linii trendu wzrostowego. Strona popytowa ma wiec okazję do jej obrony i do wyprowadzenia

Webmagazyn

KGHM liderem wzrostów WIG20

Wtorek przyniósł odbicie krajowego rynku, przy zwiększonych względem szeregu ostatnich sesji, obrotach. Liderem wzrostów w WIG20 spółka KGHM, pomimo braku wsparcia w cenach miedzi, które

Webmagazyn

Raport rynek akcji GPW

Początek tygodnia, przy utrzymujących się obniżonych obrotach na krajowym rynku, przyniósł umiarkowany spadek indeksów WIG, WIG20 i mWIG40 oraz niewielki wzrost segmentu małych spółek, podczas