Raport rynek akcji GPW

foto: pixabay

Początek tygodnia, przy utrzymujących się obniżonych obrotach na krajowym rynku, przyniósł umiarkowany spadek indeksów WIG, WIG20 i mWIG40 oraz niewielki wzrost segmentu małych spółek, podczas gdy sesja na większości parkietów europejskich upłynęła pod znakiem umiarkowanej zwyżki, co można wiązać z istotnym umocnieniem dolara (wsparcie dla europejskich eksporterów). Na Wall Street z kolei sesja bez większych zmian.
Z wczorajszych publikacji makro, uwagę krajowych inwestorów przykuwał odczyt dynamiki sprzedaży detalicznej za marzec br., tj. za pierwszy miesiąc z ograniczonym handlem w niedziele. Odczyt okazał się wyższy od konsensusu rynkowego (+9,2% rdr w ujęciu nominalnym, vs. +7,6% rdr w konsensusie), aczkolwiek należy wziąć poprawkę na fakt przypadania w tym roku świąt wielkanocnych na przełom marca i kwietnia (w 2017 r. święta przypadały na połowę kwietnia), co podbiło sprzedaż żywności. W obliczu powyższego, wyciąganie jednoznacznych wniosków o niewielkim wpływie ustawy ograniczającej handel na konsumpcję wydaje się obecnie przedwczesne.

W trakcie sesji informację o wstępnych wynikach produkcyjnych i sprzedażowych w I kw. 2018 r. poinformował KGHM. Wyniki nie zostały dobrze odebrane przez rynek, spółka była najmocniej zniżkującym walorem w WIG20 (blisko 4,4% spadek kursu). Zgodnie z tymi danymi, w I kw. 2018 r., produkcja miedzi płatnej była o 12% niższa niż przed rokiem (także o 12% rdr spadła sprzedaż miedzi). Produkcja srebra płatnego była o 18% niższa rdr, przy 16% rocznej dynamice spadku sprzedaży kruszcu. Spółka wskazuje, że za niższą produkcję miedzi w ujęciu rocznym odpowiada głównie produkcja krajowa, natomiast produkcja zagraniczna była na zbliżonym do produkcji z I kw. 2017 r. poziomie. Odnosząc się do produkcji krajowej (KGHM Polska Miedź S.A.), spółka wskazuje m.in. na pogorszenie warunków geologiczno-górniczych, skutkujących niższą ilością miedzi i srebra w koncentracie w porównaniu do I kw. 2017 r. Spółka podała także w komunikacie, iż w kolejnych okresach będzie publikować wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe w cyklach miesięcznych. Z kolei już po zamknięciu sesji PGNiG przekazał szacunkowe dane operacyjne za I kw. 2018 r., zgodnie z którymi wolumen sprzedaży gazu ziemnego (poza grupę kapitałową spółki) wyniósł 9,9 mld m3, tj. o blisko 13% więcej w ujęciu rocznym.

W dzisiejszych godzinach porannych raporty okresowe, za I kw. 2018 r., podały banki: BZ WBK oraz Millennium. W przypadku tego pierwszego, wyniki okazały się bardzo bliskie konsensusowi PAP (nie odchyliły się od niego o więcej niż 1,5% na wskazywanych pozycjach rachunku zysków i strat). W ujęciu rocznym, bank pokazał ponad 10% progres wyniku odsetkowego i ponad 8% progres wyniku prowizyjnego, ale zwiększone koszty oraz w szczególności saldo odpisów z tytułu utraty wartości kredytów skutkuje o ok. 3% niższym zyskiem netto na akcjonariuszy jednostki dominującej w ujęciu rocznym. W przypadku banku Millennium, także niewielkie różnice w relacji do konsensusu (zysk netto wyższy o 4% od konsensusu, głównie za sprawą niższego od oczekiwań – o kilkanaście mln zł – salda rezerw). W ujęciu rocznym, wynik odsetkowy wzrósł o 9%, prowizyjny o 4%, zaś zysk netto o 11%.

W kalendarium na dzisiejszą sesję uwagę przykuwają dane z USA – z rynku nieruchomości oraz obrazujące zaufanie konsumentów. /Paweł Szewczyk/

BM Alior Bank

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.