Sytuacja na rynkach 20 grudnia – BOJ przestał być „gołębi”!

foto: Shopify

Dzisiejsza decyzja Banku Japonii jest chyba największą niespodzianką tego miesiąca. Jest też to dowód na to, że tamtejsi decydenci zaczynają dostrzegać problem jakim jest prowadzona ultra-luźna polityka monetarna w kontekście rosnącej inflacji. Zmiana parametrów programu kontroli krzywej rentowności obligacji (YCC) to pierwszy etap do rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych, chociaż prezes Haruhiko Kuroda wyraźnie temu dzisiaj zaprzeczał. I tak górny poziom bandy dla rentowności 10-letnich obligacji to obecnie 0,50 proc. (do tej pory było to 0,25 proc.), co w pewnym sensie jest ekwiwalentem podwyżki stóp procentowych o 25 punktów baz.

Decyzja BOJ doprowadziła dzisiaj do gigantycznego umocnienia japońskiego jena i sporego zamieszania na rynkach w Azji. Nadal słabe rynki akcji przekładają się na dalsze podbicie dolara na szerokim rynku. Pośród G-10 poza rekordowo silnym jenem kosmetyczne umocnienie notują tylko frank i funt. Najsłabsze są waluty Antypodów i korony skandynawskie. Dzisiaj w centrum uwagi (poza spływającymi komentarzami do dzisiejszego ruchu BOJ) będą dane nt. sprzedaży detalicznej w Kanadzie o godz. 14:30. Wcześniej, bo o godz. 14:00 opublikowana zostanie decyzja Banku Węgier.

USDJPY – co dalej po silnym spadku?

Gwałtowny spadek USDJPY sprowadził notowania na powrót poniżej linii trendu spadkowego. Jednocześnie jednak weszliśmy w ważną strefę wsparcia 131,20-132,50, która ma szanse się obronić. Po chwilowym szoku rynki powinny odreagować, zwłaszcza, że formalna retoryka Banku Japonii po dzisiejszych zmianach w programie YCC pozostała „gołębia”. Oczywiście w perspektywie kolejnych miesięcy rynki będą oczekiwały po BOJ dalszych zmian w YCC i rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp, co będzie podbijać jena, ale w kontekście zbliżającej się końcówki roku, raczej nie będzie to teraz najważniejsze.

 

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.