Sytuacja na rynkach 23 maja – im gorzej, tym lepiej?

foto: pixabay

Poniedziałek przynosi słabość dolara na szerokim rynku, co ma związek z poprawą globalnego sentymentu (chociaż o kształcie piątkowej sesji na Wall Street zdecydowała dopiero ostatnia godzina, a nastroje w Azji pozostają chwiejne za sprawą niepewności, co do dalszego rozwoju pandemii COVID w Chinach). Co ciekawe stabilne po spadkach z zeszłego tygodnia pozostają rentowności amerykańskich obligacji – 10-letnie oscylują wokół 2,81 proc. Trudno to tłumaczyć większym zainteresowaniem długiem skoro nastroje wokół bardziej ryzykownych aktywów są dzisiaj lepsze. Może to oznaczać, że rynek zaczyna obawiać się globalnego spowolnienia gospodarczego i nie wycenia już bardziej agresywnych działań FED ponad to, co jest już teraz wiadome. Ta pokrętna logika sugeruje tym samym, że im większe będą obawy dotyczące hamowania amerykańskiej gospodarki, tym bardziej będą się cieszyć z tego inwestorzy – i przynajmniej w krótkim okresie tak może to działać. W tym kontekście warte uwagi będą zapiski z ostatniego posiedzenia FED, które poznamy w najbliższą środę.

Dzisiaj w gronie najsilniejszych walut są Antypody. Rynek ustawia się pod ruch RBNZ w tym tygodniu, który może przynieść podwyżkę stóp procentowych o 50 pb. Dolar australijski dobrze przyjął wynik wyborów parlamentarnych, chociaż nie jest jasne, czy laburzyści będą mogli rządzić samodzielnie. Mimo trudnej sytuacji pandemicznej w Chinach, zarówno AUD i NZD zdają się zakładać, że przełom miał już miejsce, a chińskie władze skoncentrują się teraz na wsparciu własnej gospodarki.

Mocne są dzisiaj też korony skandynawskie, które cechuje duża wrażliwość na wahania globalnego sentymentu. Dobrze radzą sobie też funt, oraz euro (w tym ostatnim przypadku wskazuje się na wypowiedź szefowej ECB, która dała do zrozumienia, że podwyżka stóp procentowych mogłaby mieć miejsce nawet w kilka tygodni po zakończeniu skupu aktywów, co do uwiarygadnia lipcowy scenariusz).

EURUSD – mocne wsparcie od Lagarde

Szefowa Europejskiego Banku Centralnego przyznała w ostatnich minutach, że bank centralny jest gotowy wyjść z ujemnych stóp procentowych (depozytowa w strefie euro wynosi obecnie -0,50 proc.) do końca III kwartału, co wyraźnie podbija oczekiwania na drugą podwyżkę stóp we wrześniu (pierwsza o 25 p.b. spodziewana jest w lipcu), oraz kolejne (Lagarde przyznała, że ECB podejmie wszelkie stosowne kroki w celu przeciwdziałania wysokiej inflacji). Do tej pory rynek wyceniał trzy pełne ruchy o 25 p.b. na stopach w tym roku.

Dzisiaj poznaliśmy też dane Ifo z Niemiec – indeks zaufania w tamtejszym biznesie odbił w maju bardziej, niż sądzono – do 93,0 pkt. wobec oczekiwanych 91,4 pkt., a ekonomista Ifo Klaus Wohlrabe stwierdził, że na obecną chwilę nie ma sygnałów recesji w gospodarce, chociaż ryzyka pozostają ogromne (największy problem to nadal problemy z łańcuchami dostaw).

Notowania EURUSD z impetem wybiły rejon oporu przy 1,0630-40 (szczyty z początku maja) i są na drodze do podejścia w rejon oporów 1,0760-80, które mogą być celem dla tej krótkoterminowej fali.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.