Raport rynku akcji GPW 8.11.2019

foto: flickr/gpw

AGORA Grupa Agora wypracowała w trzecim kwartale 27,8 mln zł zysku EBITDA bez wpływu MSSF 16 wobec 17 mln zł przed rokiem. Wynik okazał się o 25,2 proc. wyższy od oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes.

AMREST Grupa AmRest miała w trzecim kwartale 100,6 mln euro EBITDA – podała spółka w raporcie kwartalnym. EBITDA bez wpływu MSSF 16 wyniosła 63,4 mln euro wobec 49,7 mln euro rok wcześniej i była zgodna z konsensusem PAP Biznes na poziomie 62 mln euro.

ASSECO SEE Asseco South Eastern Europe w trzecim kwartale zwiększyło zysk netto rdr o 39 proc. do 25,3 mln zł – poinformowała spółka w raporcie. Wynik jest o 37 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes. Lepsze od oczekiwań są też wyniki EBIT i EBITDA, a także przychody.

BNP 1) Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w III kwartale 2019 roku wyniósł 114,8 mln zł – poinformował bank w raporcie. Zysk banku był 18 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 139,8 mln zł.
2) BNP Paribas Bank Polska finalizuje proces integracji operacyjnej po przejęciu podstawowej działalności aktywami Raiffeisen Bank Polska. W 2020 roku, po zakończeniu tego procesu, planuje przyspieszyć wzrost organiczny – poinformował prezes banku Przemysław Gdański.

BOOMBIT BoomBit szacuje, że odnotował w październiku 2019 roku 3,38 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 4,26 mln zł we wrześniu, co oznacza spadek mdm o 21 proc. – poinformowała spółka w komunikacie.

BSCDRUK BSC Drukarnia Opakowań analizuje akwizycję lub zakup działki inwestycyjnej typu greenfield. Cel dwucyfrowego wzrostu przychodów grupy w 2019 roku pozostaje niezagrożony – podała spółka w komunikacie prasowym.

CYFRPLSAT 1) Zysk EBITDA grupy Cyfrowego Polsatu – według standardu MSSF 16 – wyniósł w trzecim kwartale 1,021 mld zł i był o 0,8 proc. wyższy od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Przychody grupy sięgnęły 2,892 mld zł, o 1,8 proc. więcej niż wynosiła średnia prognoz analityków.
2) Liczba usług świadczonych przez grupę Cyfrowego Polsatu wzrosła w trzecim kwartale 2019 roku o 207,8 tys. netto do 17,267 mln – wynika z raportu kwartalnego grupy.

DINO Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w trzecim kwartale 2019 roku 109,4 mln zł wobec 82,3 mln zł zysku rok wcześniej – podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 110,3 mln zł zysku netto.

ENERGA Grupa Energa planuje w 2020 roku oddać nowe moce wytwórcze w energetyce odnawialnej, w tym w fotowoltaice – poinformował Mariusz Gajda, wiceprezes Energa OZE.

GETBACK Strata netto GetBacku wyniosła w 2018 roku ok. 1,1 mld zł wobec 1,8 mld zł straty rok wcześniej – podała spółka w jednostkowym raporcie rocznym.

MANGATA 1) Mangata Holding nie wyklucza możliwości przekroczenia prognozy 99 mln zł EBITDA i 52 mln zł zysku netto w 2019 roku – poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Leszek Jurasz. Dodał, że w 2020 roku zysk netto grupy powinien pozostać przynajmniej na tegorocznym poziomie, a EBITDA przekroczyć 100 mln zł.
2) Mangata Holding analizuje trzy projekty akwizycyjne w segmencie automotive oraz automatyki i armatury przemysłowej, w Polsce oraz za granicą – poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki, Leszek Jurasz.

PGNIG PGNiG Upstream Norway zawarł umowę zakupu dodatkowych 10 proc. udziałów w licencjach PL636 i PL636B zawierających złoże Duva od Pondion Energy – podał PGNiG w komunikacie. Jak dodano, udział spółki w licencjach wzrósł tym samym do 30 proc. z 20 proc.

PKOBP 1) Zysk netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2019 roku wzrósł do 1.229 mln zł z 1.042 mln zł rok wcześniej – podał bank w raporcie. Zysk banku był zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.208,2 mln zł.
2) PKO BP planuje 18 listopada przedstawić nowe cele finansowe i wyzwania na kolejne lata – poinformował bank w prezentacji.
3) Emisje obligacji wyemitowanych przez PKO BP pod wymóg MREL wynieść mogą łącznie około 10 mld zł; do pierwszych emisji może dojść w 2020 roku. Wymóg MREL pozostaje bez wpływu na poziom wypłacanych dywidend przez bank – poinformował wiceprezes banku Rafał Kozłowski.
4) Kwestia tworzenia rezerw przez PKO BP na kredyty frankowe może wyjaśnić się wynikach za IV kwartał 2019 roku, a podejście banków do tych rezerw najprawdopodobniej będzie portfelowe – wynika z wypowiedzi przedstawicieli PKO BP.

RONSON 1) Ronson Development odnotował w III kw. 2019 roku 1 mln zł skonsolidowanego zysku netto akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 5,5 mln zł przed rokiem – podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał stratę netto na poziomie 0,5 mln zł. Deweloper podtrzymuje plan przekazań na 2019 rok, chce też zrealizować cel sprzedaży.
2) Ronson Development spodziewa się, że przekroczy w czwartym kwartale 2019 roku poziom tysiąca lokali w ofercie sprzedaży – poinformował wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski. Deweloper podtrzymuje plany przekazań i sprzedaży lokali na 2019 rok, z optymizmem patrzy na 2020 rok.

SOPHARMA Akcjonariusze bułgarskiej spółki Sopharma zdecydują w sprawie wypłaty w formie dywidendy 0,05 BGN na akcję z zysku za pierwsze półrocze 2019 roku – wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia, zwołanego na 13 grudnia.

TIM TIM wypłaci 0,80 zł dywidendy zaliczkowej na akcję, co daje łącznie wypłatę dla akcjonariuszy w wysokości 17,76 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie. Z tej kwoty 5,5 mln zł stanowi zysk wypracowany w pierwszym półroczu 2019 roku, a 12,2 mln zł pochodzi ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym.

T-MOBILE T-Mobile Polska miał w trzecim kwartale 2019 roku 423 mln zł zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu (EBITDAaL), o 3,4 proc. więcej niż przed rokiem – podała spółka w komunikacie. Marża EBITDA wzrosła w trzecim kwartale 2019 roku do 26,2 proc. z 24,2 proc. przed rokiem.

 

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.