Raport rynku akcji GPW 31.08.2020

foto: flickr, GPW

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

ACAUTOGAZ ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
ADIUVO ZWZA ws. m.in. przeznaczeniu zysku wykazanego w roku obrotowym 2019.
AIGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
ALTA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
ALTUSTFI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
APATOR Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.
ARCTIC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
ARTERIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2019 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
ATM NWZA ws. przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATM S.A.
AUGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BAHOLDING ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
BERLING ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego przez spółkę w roku obrotowym 2019.
BETACOM ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za ostatni rok obrotowy.
BIOTON Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BRASTER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019.
CDRL NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
CITYSERV Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
COMP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
COMP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
DEKPOL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
DEVELIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości.
DOMDEV ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ELZAB ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
EMCINSMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2019.
ESOTIQ ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
FAMUR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
FEERUM NWZA ws. przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Feerum S.A. w Chojnowie”.
FERRO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 r., wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
GLCOSMED ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za rok 2019.
GROCLIN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
IFIRMA Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2020 w wysokości 0,05 zł na akcję.
INSTALKRK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
INTERSPPL Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
INTERSPPL NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
INVISTA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
ITMTRADE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej roku obrotowym 2019.
IZOBLOK NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN, odwołania i powołania członka RN.
JSW NWZA ws. przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.”.
JWWINVEST ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 1.01.2019 – 31.12.2019.
KRUK ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres 2019 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.
KRVITAMIN NWZA ws. uchwalenia polityki wynagradzania członków zarządu i RN.
MARVIPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
MCI NWZA ws. zmiany statutu oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
MILKILAND Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MIRACULUM Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
NANOGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
NOWAGALA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz straty z lat ubiegłych.
OAT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok.
PCCEXOL NWZA ws. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A.
PCCROKITA NWZA ws. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki PCC Rokita S.A.
PEKABEX Wprowadzenie do obrotu na GPW 246.804 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PEMANAGER NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków RN.
PGSSOFT ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy.
PHN Wypłata dywidendy 0,54 zł na akcję.
QUERCUS NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
RYVU ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
RYVU Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.384.245 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
SANOK NWZA ws. przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna” oraz zmiany uchwały nr 23 ZWZA z 27 czerwca 2018 roku i uchylenia uchwały nr 17 ZWZA z 20 maja 2005 roku.
SELVITA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
SFINKS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
SKARBIEC NWZA ws. przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A.” oraz zatwierdzenia kooptacji do składu RN.
SKOTAN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019, kontynuowania działalności spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D.
SKYLINE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2019.
SWISSMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. oraz dalszego istnienia spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
TESGAS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
TOYA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
TXM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
UNIBEP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
WASKO NWZA ws. zmiany treści statutu.
WITTCHEN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

11 BIT STUDIOS Wynik EBITDA spółki w II kw. 2020 roku wyniósł 11,6 mln zł, 1,1% powyżej średniej prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Wynik wzrósł o 163% rdr.
ALUMETAL 1. Spółka odczuwa w III kw. wzrost popytu i spodziewa się, że w IV kw. wolumen sprzedaży zbliży się do ubiegłorocznego poziomu 45 tys. ton.

2. WZ zdecydowało o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 43,8 mln zł przeznaczonego na wypłatę dywidendy w przyszłości, w tym dywidendy zaliczkowe. Za 2019 rok spółka nie wypłaci dywidendy.

ASSECO POLAND Spółka liczy na to, że pozytywne tendencje widoczne w wynikach II kw. – m.in. w segmencie administracji publicznej w Polsce – będą kontynuowane w kolejnych kwartałach. Firma bierze udział w kilku rozmowach o sprzedaży systemów bankowych w Niemczech oraz negocjuje akwizycje w Polsce.
BUDIMEX Spółka zakłada, że zakończy przegląd opcji strategicznych dla segmentu deweloperskiego nie później niż do końca czerwca 2021 roku.
CI GAMES Spółka po zakończeniu book buildingu zdecydowała, że cena emisyjna 21.000.000 akcji serii I wyniesie 1,20 zł za sztukę. Cena ta jest równa minimalnej cenie ustalonej wcześniej przez oferującego.
COMARCH Zysk netto grupy w II kw. 2020 roku wyniósł 20,3 mln zł i był 0,4% wyższy rdr. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk wyniesie 23,6 mln zł. Oczekiwania sześciu biur maklerskich wahały się od 20,3 mln zł do 26 mln zł.
ELEKTROTIM Portfel zamówień grupy, według stanu na 1 lipca, wynosi 356,2 mln zł netto, czyli jest wyższy o ok. 59% rdr.
IMS Akcjonariusze zdecydowali, że spółka wypłaci dywidendę za 2019 rok w wysokości 0,05 zł na akcję. Łącznie na ten cel trafi kwota 1,55 mln zł.
KRUK 1.Zysk netto spółki w II kw. 2020 roku wyniósł 42,8 mln zł i był o 38% niższy niż przed rokiem. Zysk okazał się jednak o ponad 900% wyższy od konsensusu PAP na poziomie 4,2 mln zł.

2. Kruk, który w związku z pandemią COVID-19 ograniczył inwestycje w nowe pakiety wierzytelności, spodziewa się wzrostu podaży portfeli pod koniec 2020 roku i w 2021 roku.

3. Spółka obserwowała w lipcu spłaty klientów na dobrym poziomie, były one na wyższym poziomie niż w maju i czerwcu. Spółka nie wyklucza, że w 2020 roku wyjdzie na rynek z emisją obligacji.

LPP Sąd w Hamburgu na wniosek organu zarządzającego LPP Deutschland GmbH zdecydował o zamknięciu postępowania naprawczego, zakończeniu ochrony przed wierzycielami oraz przywróceniu zwykłej działalności LPP Deutschland bez wszczynania dalszych procedur restrukturyzacyjnych.
MIRBUD Wartość portfela zamówień spółki, z uwzględnieniem kontraktów realizowanych przez spółkę Kobylarnia, na lata 2020-2024 wynosi około 5,5 mld zł netto.
PGNIG Toyota Motor Poland oraz PGNiG podpisały umowę o współpracy przy rozwoju technologii wodorowej w Polsce. W ramach porozumienia powstać ma m.in. pilotażowa stacja tankowania wodorem.
PKP CARGO Udział spółki w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w okresie styczeń-lipiec do 36,19% całego rynku wobec 40,82% rdr.
PZU Grupa powinna pokazywać relatywnie solidne wyniki finansowe w porównaniu do swoich międzynarodowych konkurentów z sektora ubezpieczeniowego pomimo odpisów aktualizujących wartość akcji Alior Banku i Banku Pekao.
RAFAKO Spółka wstępnie szacuje, że miało 41,3 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej po I półroczu, a wpływ na obniżenie wyników rdr miała przede wszystkim zmiana szacunków na kontraktach oraz zmiana pozostałych rezerw i odpisów aktualizujących.
WARIMPEX Spółka dewelopersko-inwestycyjna może szukać okazji do zakupów nieruchomości, zwłaszcza w segmencie biurowym. Spółka liczy, że w II połowie roku wyniki segmentu hotelowego się poprawią.
WIKANA Spółka zależna Wikany podpisała warunkową, przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości komercyjnej w Inowrocławiu. Wartość umowy została określona na kwotę 3,5 mln zł netto.

 

Przegląd prasy

 

DOM DEVELOPMENT Sytuacja wygląda dzisiaj tak, jakby pandemii w ogóle nie było – mówi Jarosław Szanajca, prezes Dom Development. (s.11) /PARKIET/
WARIMPEX/ J.W. CONSTRUCTION Warimpex i J.W. Construction poniosły w II kwartale duże straty spowodowane zamarciem ruchu turystycznego i podróży biznesowych. Odbudowa rynku zajmie trochę czasu. (s.4) /PARKIET/

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.