Raport rynku akcji GPW 18.08.2020

foto: GPW SA

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

08 OCTAVA ZWZA
ELKOP ZWZA
HERKULES ZWZA
LIVECHAT ZWZA. Akcjonariusze zdecydują o przeznaczeniu 63,86 mln zł z zysku netto za rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. na dywidendę, tj. 2,48 zł na akcję – zapisano w projektach uchwał, co oznaczałoby po dotychczasowych wypłatach dywidend zaliczkowych, że do akcjonariuszy trafi jeszcze 1,28 zł na akcję. Proponowany dzień dywidendy to 25 sierpnia 2020 roku, a dzień wypłaty to 1 września 2020 r.
PBKM ZWZA
UNIMA ZWZA
R22 NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, ustalenia liczby członków RN kolejnej kadencji (drugiej) oraz powołania członków RN

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

AFORTI Spółka poinformowała w komunikacie o rozpoczęciu program skupu 200 tys. akcji własnych po cenie maksymalnie 45 zł za sztukę. Skup potrwa do 25 czerwca 2021 roku, chyba, że wcześniej wyczerpią się środki z 9 mln zł kapitału rezerwowego przeznaczone na ten cel.
ASSECO POLAND Grupa podała szacunkowe wyniki za I pół. ’20, wg których zysk netto jednostki dominującej wyniósł 176,7 mln zł, co wg wyliczeń PAP daje w samym tylko II kw. 95 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał osiągnięcie 82,5 mln zł zysku. Zysk netto grupy Asseco Poland w pierwszym kwartale wzrósł r/r o 2,6 proc. do 81,7 mln zł. Pełen raport za I półrocze zostanie opublikowany 27 sierpnia.
BENEFIT SYSTEMS Spółka utworzyła program emisji obligacji o wartości do 100 mln zł. Chce wyemitować papiery jeszcze w III kwartale. „Intencją emitenta przy ustanowieniu programu jest zdywersyfikowanie źródeł finansowania grupy kapitałowej w warunkach zwiększonej niepewności rynkowej związanej z COVID-19. Środki z emisji mogą zostać przeznaczone na rozwój grupy kapitałowej, w tym na rynkach zagranicznych” – napisano w komunikacie. Obligacje emitowane w ramach programu mają być zabezpieczone na udziałach spółek zależnych grupy, na sprzęcie fitness oraz na znaku towarowym Benefit Systems. Spółka będzie ubiegała się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW. Funkcje organizatora emisji, agenta kalkulacyjnego, agenta obligatariuszy, agenta dokumentacyjnego oraz dealera w związku z organizacją emisji będzie pełnił Haitong Bank.
BIOMED LUBLIN Spółka podała w komunikacie o rozpoczęciu procesu wytwarzania immunoglobuliny anty SARS-CoV-2 z osocza ozdrowieńców. „Proces wytwarzania zajmie ok. 1,5 miesiąca, zaś po wytworzeniu serii leku przez emitenta zostanie on przekazany do pozostałych konsorcjantów: Instytutu Hematologii i Transfuzjologii oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie w celu wykonania niezbędnych badań zgodnie z harmonogramem projektu” – podano,
BOOMBIT BoomBit sprzedaje Level-Up część udziałów w spółce zależnej SuperScale, zmniejszając swój udział do 20,4 proc. W konsekwencji BoomBit rozpozna jednorazowy wynik w wysokości ok. 8,3 mln zł – podała spółka w komunikacie prasowym.
CD PROJEKT Spółka poinformowała o zakończeniu program skupu akcji własnych, rozpoczętego w oparciu o uchwałę zarządu z 29 lipca. CD Projekt kupił łącznie 516,7 tys. akcji własnych stanowiących około 0,54 proc. kapitału zakładowego spółki.Nabyte akcje zaoferowanie zostaną uprawnionym osobom w celu realizacji programu motywacyjnego funkcjonującego na mocy uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z 24 maja 2016 roku.
COMARCH Spółka poinformowała w komunikacie bieżącym o podpisaniu z Vodafone New Zealand Limited umowy ramowej na dostawę i utrzymanie systemów IT. Łączna minimalna wartość kontraktu to 122 mln dolarów nowozelandzkich, czyli 295,4 mln zł – podano.
INTERSPORT Trzy podmioty objęły 3,75 mln akcji serii H Intersportu oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej po 2 zł za sztukę – poinformowała spółka w komunikacie. Pod koniec lutego akcjonariusze Intersport Polska zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 10 mln akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru. Celem emisji było pozyskanie środków na rozwój spółki, w tym na przejęcie sieci sklepów „4 Faces”, rozwój sklepów w formacie Intersport 2.0 oraz dalszy rozwój kanału sprzedaży e-commerce.
KRYNICA VITAMIN Piotr Czachorowski i spółka Zinat wzywają do sprzedaży 1.729.545 akcji Krynicy Vitamin, stanowiących 14,11 proc. kapitału zakładowego spółki, po 5,70 zł za sztukę – poinformował pośredniczący w wezwaniu Trigon DM.
VOTUM Walne zgromadzenie Votum zdecydowało o przeznaczeniu zysku za 2019 r. na kapitał rezerwowy, utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy oraz na kapitał zapasowy – podała spółka w uchwałach po WZ. Na kapitał rezerwowy trafi 8,64 mln zł, a na kapitał zapasowy 3,28 mln zł. W 2019 roku akcjonariusze Votum zdecydowali o przeznaczeniu 2,28 mln zł na wypłatę dywidendy, co dało 0,19 zł na akcję.
ZUE Spółka poinformowała o wyborze jej oferty o wartości 310,8 mln zł netto (382,2 mln zł brutto) przez gminę Olsztyn jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie”. „Termin realizacji zadania: 791 dni od daty zawarcia umowy” – podano w komunikacie.

 

 

Przegląd prasy

 

BANKI Frankowicze szturmują kancelarie. Setki pozwów. Po kilku miesiącach stagnacji frankowicze coraz chętniej procesują się z bankami. Najbliższe miesiące będą kluczowe dla posiadaczy kredytów w CHF. (Gazeta Wyborcza)
BIOMED LUBLIN Biomed rusza z produkcją leku na koronawirusa. Lubelska spółka zebrała niezbędną ilość osocza i rozpoczęła wytwarzanie leku. O szczegółach opowie podczas wtorkowej konferencji. (Rzeczpospolita)

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

COMARCH Naruszenie górnego ograniczenia 3 miesięcznego trendu bocznego
EUROCASH Testowanie 3 miesięcznej spadkowej linii oporu
GTC Osiągnięcie wsparcia tegorocznego minimum
PKNORLEN Testowanie dwumiesięcznej spadkowej linii oporu
DINOPL Nowe historyczne maksimum

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.