Raport rynku akcji GPW 14.08.2020

foto: flickr, GPW

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

APATOR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.
HYDROTOR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
INTERFERI Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
MERCOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
MLSYSTEM Wprowadzenie do obrotu na GPW 729.999 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MWTRADE Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
PHN Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,54 zł na akcję.
POZBUD ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
RUBICON ZWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
SERINUS Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
WADEX Dzień wykupu akcji spółki przez PPH WADEX Spółka Akcyjna oraz Roberta Skrzypczaka po cenie 6,98 zł za akcję.
WOJAS ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku w roku obrotowym 2019.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

BNP PARIBAS 1. Zysk netto grupy w II kw. 2020 roku wzrósł do 219 mln zł z 217,1 mln zł rok wcześniej. Zysk banku był 38% powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 159,1 mln zł.

2. Grupa po wygaśnięciu pierwszych moratoriów kredytowych klientów detalicznych obserwuje ponad 90% powrót do regulowania zobowiązań, a w lipcu poziom ten wynosił ponad 95%.

ERG Akcjonariusze spółki zdecydowali, by zysk netto za 2019 rok w wysokości 675,5 tys. zł przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy, utworzony w celu sfinansowania skupu akcji własnych.
GPW Grupa zanotowała w II kw. 43,5 mln zł zysku netto i 63,2 mln zł EBITDA. EBITDA jest o 3% niższa od konsensusu PAP Biznes, podobnie jak zysk operacyjny, natomiast przychody są zgodne z oczekiwaniami analityków.
MERCOR Działająca na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych grupa przyjęła strategię na lata 2020-2023, która zakłada m.in. utrzymanie współczynnika ROE na poziomie 13% w skali roku i wypłatę dywidendy na poziomie 30% zysku netto grupy.
NETIA Grupa wypracowała w II kw. 116,1 mln zł EBITDA, o 1,6% więcej r/r. Wynik okazał się o 1,7% wyższy od konsensusu PAP Biznes.

 

Przegląd prasy

 

PRODUCENCI WĘGLA Cały ten rok będzie trudny dla producentów węgla. I połowa roku okazała się dla spółek wydobywczych potężnym wyzwaniem. Mocny spadek produkcji obciążył wyniki zwłaszcza śląskich kopalń. Dużym problemem pozostaje słaby popyt na czarne paliwo i utrzymujące się niskie ceny węgla koksowego.(s.8) /PARKIET/
SEKTOR BIOTECHNOLOGI-
-CZNY
Kiedy rynek powie: sprawdzam. Biotechnologiczne spółki będące beneficjentami pandemii od połowy marca notują bezprecedensowe zwyżki. Coraz częściej pojawia się pytanie, czy ich akcje nie są już przewartościowane.(s.9) /PARKIET/

 

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

ASSECOSEE Świeca przypominająca wymową formację spadającej gwiazdy.
BOGDANKA Po 4 sesjach obrony, kurs przełamuje wsparcie na 18,50 zł.
GLCOSMED Formacja objęcia hossy, ale nie poparta wolumenem.
IMS Wysoki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie początkiem kolejnego impulsu?
POLIMEXMS Formacja objęcia hossy na dołkach korekty.
PROTEKTOR Formacja objęcia hossy, ale nie poparta wolumenem.
ROPCZYCE Formacja zasłony ciemnej chmury na szczytach odbicia.
VRG Notowania akcji wykonują ruch powrotny do przełamanego wsparcia w rejonie 2,255 zł.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.