Raport rynku akcji GPW 01.06.2020

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ATLANTAPL Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
CLNPHARMA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
FASTFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
LENA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy z zysków z lat poprzednich.
MENNICA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy.
MONNARI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PROTEKTOR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PUNKPIRAT Początek notowań spółki IQP (IQP) pod nazwą PUNKPIRAT (PUN) w związku ze zmianą firmy.
SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ZASTAL Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

AGORA 1.     Grupa Agora wypracowała w pierwszym kwartale 44,6 mln zł wyniku EBITDA, o 18 % więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 42,7 mln zł wobec 5 mln zł straty przed rokiem.

2.     Agora spodziewa, że spadki wydatków reklamowych w tym roku będą największe w przypadku reklamy zewnętrznej, prasowej oraz kinowej, a najmniejsze w internecie – podali przedstawiciele grupy podczas piątkowej wideokonferencji. Należąca do Agory sieć kin Helios nie podjęła jeszcze decyzji o terminie ponownego otwarcia obiektów.

ALIOR Alior Bank szacuje, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżkach stopy referencyjnej NBP oraz o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej spowodują łącznie obniżenie wyniku netto grupy o około 116-133 mln zł kwartalnie – podał bank w komunikacie.
AMICA 1.     Grupa Amica planuje zmniejszenie inwestycji w 2020 roku z ok. 100 mln zł planowanych wcześniej – poinformował podczas wideokonferencji członek zarządu spółki Michał Rakowski.

2.     Grupa Amica widzi ożywienie w zamówieniach w maju i czerwcu. W kwietniu obroty spółki w Polsce spadły ponad 25 % – poinformowali podczas wideokonferencji członek zarządu Amiki Michał Rakowski.

ASSECOPOL Grupa Asseco Poland ma 20 % wyższy backlog niż przed rokiem, dlatego z optymizmem patrzy na kolejne kwartały, pomimo niepewności związanej z pandemią Covid-19. Grupa wchodzi na rynek niemiecki z ofertą dla banków, deklaruje też gotowość do kolejnych przejęć – poinformowali przedstawiciele spółki.
BOGDANKA Bogdanka podpisała aneks do umowy sprzedaży węgla ze spółką Enea Elektrownia Połaniec – podała Bogdanka w komunikacie. Termin obowiązywania umowy został przedłużony o dwa lata, do 31 grudnia 2023 r.
BOOMBIT BoomBit patrzy na 2020 rok z bardzo dużym optymizmem, po tym jak w pierwszym kwartale zysk netto spółki wyniósł 6,4 mln zł wobec 0,5 mln zł straty rok wcześniej – podała spółka w komunikacie prasowym.
COMP Comp nie wyklucza wypracowania w 2020 roku zakładanych co najmniej 130 mln zł EBITDA, ale ocenia że jest to ambitny cel. By ocenić wpływ epidemii na całoroczne wyniki, grupa będzie potrzebowała minimum jednego miesiąca normalnego funkcjonowania – poinformował prezes Robert Tomaszewski. Zdaniem prezesa, przesunięcie terminów fiskalizacji online nie musi mieć wpływu na wyniki grupy w całym 2020 roku.
DECORA Akcjonariusze Decory zdecydowali, że spółka wypłaci 1,5 zł dywidendy na akcję z zysku wypracowanego w 2019 roku – podała spółka w komunikacie. Łącznie na dywidendę trafi 15,8 mln zł.
ENERGA 1.     Grupa Energa prowadzi przegląd swojej strategii rozwoju w związku z wejściem do spółki PKN Orlen – poinformowali przedstawiciele zarządu Energi. Enea i Energa wkrótce poinformują o wynikach prowadzonych analiz dotyczących projektu budowy nowego bloku w Elektrowni Ostrołęka.

2.     Energa spodziewa się negatywnego wpływu trwającej pandemii na wyniki grupy – poinformowali przedstawiciele zarządu Energi.

3.     Grupa Energa szacuje, że miała w I kwartale 2020 r. 568 mln zł EBITDA wobec 554 mln zł rok wcześniej – podała spółka w komunikacie. Analitycy spodziewali się 580,5 mln zł EBITDA.

4.     Fitch obniżył długoterminowe oceny ratingowe w walucie obcej i krajowej (IDR) Energi do „BBB-” z „BBB”, z perspektywą stabilną – podały spółka oraz agencja w komunikatach. Fitch usunął rating spółki z negatywnej listy obserwacyjnej (RWN).

HYDROTOR Zarząd Hydrotoru rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę 1 zł dywidendy na akcję za 2019 rok – podała spółka w komunikacie. Łącznie na ten cel miałoby trafić 2,4 mln zł.
KERNEL Kernel Holding w III kwartale roku obrotowego 2019/2020 miał 25 mln USD straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 26 mln USD zysku rok wcześniej – podała spółka w raporcie.
KGHM Sierra Gorda zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę pożyczki o wartości 200 mln USD zabezpieczonej gwarancją właścicieli – podał KGHM w komunikacie.
PBKM Polski Bank Komórek Macierzystych szacuje, że po wprowadzeniu stanu pandemii oraz ograniczeń liczba nowo zawartych umów w segmencie B2C na poziomie grupy spadła o 15-20 % w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego – podała spółka w komunikacie prasowym. Zarząd ocenia, że utrzymanie tempa pozyskania nowych próbek, jak również rentowności na ubiegłorocznym poziomie będzie trudne do osiągnięcia.
PGNiG 1.     PGNiG zawarł ze spółką Polskie LNG umowę regazyfikacji w ramach przeprowadzonej procedury Open Season dla terminalu LNG w Świnoujściu – podał PGNiG w komunikacie.

2.     Dla firm z sektora oil&gas czasy kryzysu są trudne, muszą dywersyfikować działalność i tą drogą pójdzie też PGNiG – powiedział prezes spółki Jerzy Kwieciński. Jako obszary zainteresowania wskazał m.in. na paliwa alternatywne, w tym wodór oraz ciepłownictwo.

PKP CARGO Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w okresie styczeń-kwiecień do 36,55 % całego rynku wobec 41,52 % w analogicznym okresie ub. roku – podał Urząd Transportu Kolejowego.
PLAYWAY PlayWay wypracował w pierwszym kwartale 2020 roku 23,5 mln zł EBITDA, o 14,5 %. mniej od oczekiwań analityków. Wynik wzrósł o 89 % r/r.
PZU 1.     Słabsza kondycja banków wynikająca między innymi z obniżek stóp procentowych przez RPP sprawia, że PZU będzie się zastanawiał, jaka powinna być jego docelowa obecność w segmencie bankowym. PZU nie widzi konieczności dokapitalizowania Alior Banku – poinformował wiceprezes ds. finansowych Grupy PZU Tomasz Kulik.

2.     Niższa szkodowość w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych była zjawiskiem krótkoterminowym i jednorazowym, a obecnie poziomy szkodowości wracają do stanu sprzed pandemii. PZU spodziewa się rosnących kosztów likwidacji szkód – poinformowała członek zarządu PZU SA Elżbieta Häuser-Schöneich.

3.     Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 116 mln zł z 747 mln zł rok wcześniej. Zysk okazał się 80 % poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 573 mln zł. PZU zawiązało dodatkowy odpis na Alior Bank w wysokości 516 mln zł- podała spółka w raporcie.

RADPOL Zarząd Radpolu uważa, że cena 1,32 zł za akcję w wezwaniu ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF nie odpowiada wartości godziwej – podał Radpol w komunikacie.
WADEX Jeden z głównych akcjonariuszy Wadeksu Tomasz Skrzypczak złożył projekt uchwały na ZWZ, zakładający wypłatę przez spółkę 0,4 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 1,32 mln zł – podała spółka w komunikacie.

 

 

Przegląd prasy

 

AMBRA Ambra idzie w ślady LPP i CCC. Mniej sklepów w galeriach, więcej przy ulicach i wypłata dywidendy — oto postepidemiczne plany lidera polskich producentów i dystrybutorów win. (s.5) /PB/
ASSECO Asseco ma powody do optymizmu. Mimo pandemii portfel zamówień grupy jest wyraźnie wyższy niż przed rokiem — i to we wszystkich segmentach. Kolejne kwartały zapowiadają się dobrze. (s.4) /PB/
ATAL Sprzedaż Atalu wygląda satysfakcjonująco wobec tego, czego spodziewaliśmy się po wprowadzeniu lockdownu. W kwietniu sprzedaliśmy 170 lokali, a w pierwszych dwóch tygodniach maja ponad 100, co oznacza, że w całym miesiącu możemy znaleźć nabywców na około 200 lokali. Gdyby nie było pandemii, pewnie byłoby to około 250 – powiedział Zbigniew Juroszek, prezes i główny akcjonariusz Atalu. (s.4) /PARKIET/
CD PROJEKT CD Projekt dopieszcza „Cyberpunka 2077”. Studio pokazało rewelacyjne wyniki za I kwartał i podtrzymało wrześniowy termin premiery. Kapitalizacja otarła się o 40 mld zł – ale na krótko. (s.3) /PARKIET/
LOTOS W tym roku powinna zapaść decyzja w sprawie kolejnej dużej inwestycji, jaką będzie realizował Lotos. Chodzi o budowę bloku olejowego do produkcji tzw. olejów bazowych II i III grupy (HBO). (s.3) /PARKIET/

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

BUDIMEX Układ 2 świec na szczytach hossy, przypominający wymową formację objęcia bessy.
HANDLOWY Kurs akcji powraca do wnętrza lokalnej konsolidacji przy minimach w rejonie 35,30-38,55 zł.
KRUSZWICA Akcje przebiły opór na 60,80 zł, co otwiera drogę w kierunku 65 zł.
ORANGE Biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie początkiem kolejnego impulsu wzrostowego.
PRAIRIE Wysoki biały korpus na wysokim wolumenie rozkręca odbicie kursu.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.