Raport rynku akcji GPW 20.11.2019

ALUMETAL Alumetal przewiduje lekką poprawy sprzedaży i marżowości w IV kwartale 2019 roku – poinformowała na spotkaniu z dziennikarzami prezes spółki Agnieszka Drzyżdżyk.

APATOR Dywidenda wypłacona z zysku za 2019 rok będzie co najmniej taka sama jak rok wcześniej – zadeklarował prezes Apatora Mirosław Klepacki podczas konferencji podsumowującej wyniki spółki po 3 kwartałach 2019 roku. Prezes zapowiedział też, że w przyszłym roku wydatki Apatora na inwestycje będą wyższe niż szacowane na ten rok 63 mln zł.

ARCTIC 1) Arctic Paper przewiduje w czwartym kwartale wykorzystanie mocy produkcyjnych w papierniach na poziomie 95-96 proc. – poinformował prezes spółki Michał Jarczyński.
2) Arctic Paper rozważa budowę farmy solarnej o mocy 5-6 MW na terenie zakładu w Kostrzynie kosztem 17-18 mln zł. W kolejnym etapie takie instalacje mogłyby pojawić się w pozostałych papierniach należących do grupy – poinformował na spotkaniu z dziennikarzami prezes spółki Michał Jarczyński.

ATAL Atal miał w trzecim kwartale 2019 roku 10,6 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 40,9 mln zł przed rokiem – wynika z obliczeń PAP Biznes na podstawie raportu spółki. Konsensus rynkowy zakładał zysk netto na poziomie 5,1 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 4,2-5,5 mln zł.

BLOOBER Bloober Team planuje 3 grudnia rozpocząć dystrybucję gry Blair Witch na platformie PlayStation 4 w wersji cyfrowej na terytorium Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej, państw EMEA, Australii i Nowej Zelandii – poinformowała spółka w komunikacie.

CIECH Znormalizowana EBITDA Ciechu w III kw. 2019 roku wyniosła 142,6 mln zł wobec 132,2 mln zł przed rokiem – wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu spółki. Konsensus rynkowy zakładał 140,7 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 131-153,2 mln zł.

CREEPY JAR Creepy Jar rozpoczął prace prototypowe nad nową grą i planuje jej premierę (zawierającej tryb kooperacji) w wersji PC na platformie Steam na drugą połowę 2021 r. – poinformowała spółka w komunikacie. Planowane są również wersje przeznaczone na konsole Microsoft, Sony oraz Nintendo Switch, a budżet nowej gry ma być większy od budżetu gry „Green Hell”.

ES-SYSTEM ES-System spodziewa się, że sprzedaż eksportowa grupy w 2019 r. będzie wyższa niż w 2018 r., a także utrzymany zostanie co najmniej jednocyfrowy wzrost sprzedaży na rynku krajowym – poinformował PAP Biznes prezes Rafał Gawrylak.

IDEA BANK 1) Zysk netto z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej grupy Idea Banku w trzecim kwartale 2019 roku wyniósł 12,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 28 mln zł straty netto – poinformował bank w raporcie. Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) grupy na koniec września 2019 roku wynosił 2,22 proc.
2) Idea Bank jest otwarty na rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Po odbudowaniu rentowności będzie kontynuować proces poszukiwania inwestora w celu podwyższenia kapitału lub połączenia z innym bankiem – poinformował Idea Bank w raporcie.
3) Idea Bank chce szybko odbudować rentowność banku, liczy na dalszy spadek kosztów finansowania i spadek poziomu kosztów ryzyka oraz liczy na oszczędności wynikające z transformacji sieci oddziałów. Zysk osiągnięty w III kwartale może być traktowany jako zmiana trendu – poinformowali we wtorek przedstawiciele banku.

LPP 1) Grupa LPP miała w trzecim kwartale 2019 roku 19,6 mln zł zysku netto (wg MSSF16) – podała spółka w raporcie kwartalnym. Według MSR17 zysk netto wyniósł 65 mln zł wobec 91,6 mln zł zysku przed rokiem.
2) Grupa LPP obniżyła cel marży dla 13-miesięcznego roku 2019/20 o 1 p.p., do 52-53 proc. – poinformowała spółka w prezentacji. Grupa podniosła cel wzrostu powierzchni w tym roku do 15 proc. z 14-proc. wcześniej.
3) Grupa LPP zakłada w roku obrotowym 2020/21 dwucyfrowy wzrost przychodów i poprawę zysku operacyjnego – podała spółka w prezentacji. Powierzchnia handlowa ma wzrosnąć o 16 proc. rdr, planowany CAPEX to ok. 1,12 mld zł.
4) LPP otworzył we wtorek rano księgę popytu na 5-letnie obligacje o wartości 300 mln zł z początkowym przedziałem cenowym 90-110 bps – poinformowały PAP Biznes osoby zbliżone do oferty. Księga ma być zamknięta w środę.
5) Grupa LPP zakłada, że w 2020 roku jej koszty wynagrodzeń wzrosną w tempie jednocyfrowym – poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.
6) Grupa LPP jest zadowolona z wyników sprzedażowych w IV kwartale – poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.
7) LPP chce przyspieszyć rozwój marki Sinsay, której rentowność EBIT jest wyższa niż średnia dla całej grupy – poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

MBANK mBank otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczące zalecenia przestrzegania przez bank dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie skonsolidowanym ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych, zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE – poinformowała spółka w komunikacie.

MILLENIUM KNF zaleca Bankowi Millennium utrzymywanie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie grupy w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych w wysokości 4,87 p.p. dla łącznego współczynnika kapitałowego – podał bank w komunikacie.

OEX OEX ogłasza skup do 421,1 tys. akcji własnych, stanowiących 5,27 proc. kapitału zakładowego spółki. Cena akcji w skupie wynosi 19 zł – podała spółka w komunikacie.

PGE Polska Grupa Energetyczna odstąpiła od rozmów mogących skutkować zaangażowaniem grupy w projekt budowy bloku o mocy 1.000 MW w Ostrołęce – poinformowała spółka w komunikacie.

PKN ORLEN Inwestycje PKN Orlen w segment petrochemiczny już od 2020 r. mogą dodać do zysku EBITDA 300 mln zł – ocenił prezes koncernu Daniel Obajtek. Przypomniał o prowadzonych w Grupie Orlen, w tym w spółkach na Litwie i w Czechach, przedsięwzięciach związanych z produkcją olefin i poliolefin.

POLNORD Polnord otrzymał pozwolenie na budowę osiedla Haffnera Residence w Sopocie, sprzedaż lokali ma ruszyć w grudniu – poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

SANTANDER KNF zaleciła Santander Bank Polska utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na zabezpieczenie ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie grupy w wysokości 0,04 pkt. proc., dla łącznego współczynnika kapitałowego – podał bank w komunikacie.

WIRTUALNA Wirtualna Polska spodziewa się wysokiego jednocyfrowego wzrostu wydatków reklamowych w internecie w 2020 roku – poinformował prezes Jacek Świderski. Grupa podtrzymuje cel osiągnięcia przez segment TV zysku EBITDA w przyszłym roku.

ZUE Portfel zamówień grupy ma obecnie wartość 2 mld zł netto i zapewnia realizację prac w latach 2019-2021 – podała spółka w raporcie kwartalnym.

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.