Raport rynku akcji 29.11.2019

foto: flickr, GPW
AMICA 1)    Zaktualizowana strategia Amiki zakłada m.in. osiągnięcie 4 mld zł przychodów i 8 proc. marży EBITDA w 2023 roku. Produkcja piekarników i kuchni wolnostojących ma zwiększyć się do 1,9 mln sztuk z 1,38 mln w 2018 roku – poinformowali na konferencji prasowej przedstawiciele spółki.

2)    Amica w zaktualizowanej strategii do 2023 roku zakłada dalszy rozwój poprzez m.in przejęcia – poinformował na konferencji prasowej prezes spółki Jacek Rutkowski.

3)    Amica Wronki przedstawiła zaktualizowaną strategię do 2023 roku, która zakłada m.in. przeznaczanie na dywidendę co roku do 35 proc. zysku netto, wzrost EBITDA do 330 mln zł i utrzymanie współczynnika dług netto/EBITDA poniżej 2x – poinformowała spółka w komunikacie.

ARCHICOM Spółka zależna Archicomu zawarła umowę kupna nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,9519 ha we Wrocławiu, za 23,8 mln zł netto – podała spółka w komunikacie. Na zakupionej nieruchomości planowana jest inwestycja mieszkaniowa wielorodzinna na około 320 mieszkań.
ASBIS Rada Dyrektorów Asbisu podjęła uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019 r. w wysokości 3,33 mln USD – poinformowała spółka w komunikacie. Oznacza to wypłatę w wysokości 0,06 USD na akcję
ASSECO Asseco Poland odstąpiło w listopadzie od umowy podwykonawczej z Huawei Polska, realizowanej w ramach kontraktu na wdrożenie systemu BES w grupie Cyfrowego Polsatu – poinformowała PAP Biznes rzeczniczka prasowa Asseco Poland Ewa Kryj-Satalecka. Spółka otrzymała od Huawei „znakomitą większość” należnego wynagrodzenia.
AUTO PARTNER Auto Partner planuje w 2020 roku powrócić do rentowności netto zbliżonej do 2018 roku i utrzymać wzrost przychodów ponad rynek – poinformował wiceprezes spółki Piotr Janta w wywiadzie dla PAP Biznes. W 2018 roku rentowność netto dystrybutora części samochodowych wyniosła 5,1 proc.
BOOMBIT 1)    Boombit spodziewa się istotnej poprawy przepływów pieniężnych w pierwszym kwartale 2020 roku, ze względu na oszczędności kosztowe oraz przychody z nowych gier – poinformowali przedstawiciele spółki. Firma szacuje, że jej wydatki marketingowe w listopadzie będą wyższe niż w październiku, nie planuje zmniejszania ich również w grudniu.

2)    Strata netto Boombitu w trzecim kwartale 2019 roku wyniosła 1,5 mln zł wobec 0,2 mln zł straty przed rokiem – podała spółka w komunikacie. Przychody producenta gier wzrosły ponad dwukrotnie do 14,8 mln zł.

BORYSZEW Boryszew podpisał przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji Impexmetalu szwedzkiej spółce Gränges AB. Cena sprzedaży określona ma być w oparciu o korektę wartości przedsiębiorstwa spółki, uzgodnionej na na 938 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie.
CYFROWY POLSAT Polkomtel, spółka zależna Cyfrowego Polsatu, odstąpiła od umowy z Huawei na wdrożenia systemu informatycznego BES wraz z zapewnieniem wsparcia i rozwoju – poinformował Cyfrowy Polsat w komunikacie. Polkomtel będzie domagał się od Huawei zwrotu dotychczas zapłaconego wynagrodzenia
DEVELIA Dariusz Niedośpiał złożył rezygnację ze stanowiska członka zarządu i prezesa spółki Develia ze skutkiem natychmiastowym – poinformował deweloper w komunikacie. Rada nadzorcza oddelegowała Michała Hulbója do wykonywania czynności prezesa na okres do 28 lutego 2020 roku.
DINO Dino zainstaluje panele fotowoltaiczne na dachach 400 marketów w Polsce – podała spółka w komunikacie prasowym. Łączna moc zainstalowanych paneli ma sięgnąć ok. 14 megawatów (MW).
ECHO Echo Investment planuje sprzedać w 2020 roku około 2 tysięcy mieszkań i przekazać klientom około 1,65 tys. lokali – poinformował w czwartek prezes Nicklas Lindberg. Wśród planów dewelopera na 2020 rok jest także ukończenie 120 tys. m kw. powierzchni biurowej i rozpoczęcie budowy 170 tys. m kw. biur.
ELEKTROTIM Elektrotim miał w trzecim kwartale 2019 r. 1,1 mln zł straty netto, w porównaniu do 0,4 mln zł zysku rok wcześniej. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 0,5 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 r. Elektrotim miał 1,7 mln zł zysku EBIT – wynika z raportu kwartalnego spółki.
ERBUD PBDI – spółka zależna Erbudu – zawarła umowy na wykonanie kompleksowych robót branży budowlanej i elektrycznej przy budowie farm wiatrowych Świecie oraz Dębowa Łąka – podał Erbud w komunikatach. Łączna wartość kontraktów to 79,25 mln zł netto.
KREDYT INKASO Kredyt Inkaso planuje emisję do 40.000 obligacji serii G1 o łącznej wartości nominalnej do 40 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie.
LIVECHAT LiveChat Software chce rosnąć szybciej niż do pory, koncentrując się nie tylko na liczbie klientów, ale przede wszystkim przychodach i zyskach – poinformował w wywiadzie dla PAP Biznes prezes Mariusz Ciepły.
OT LOGISTICS OT Logistics otrzymała wiążącą, warunkową ofertę zakupu za ok.19 mln euro udziałów w spółce zależnej Deutsche Binnenreederei AG (DBR), operatora żeglugi śródlądowej w Niemczech oraz floty przynależnej do tej działalności. Do transakcji dojść może w pierwszej połowie 2020 r. – poinformowała spółka w komunikacie.
PEKAO Fundusze zarządzane przez BlackRock zmniejszyły zaangażowanie w akcjonariacie Banku Pekao i mają poniżej 5 proc. ogólnej liczby głosów w banku, z uwzględnieniem pożyczek papierów wartościowych oraz kontraktów na różnice kursowe (CFD) – poinformowało Pekao w komunikacie.
PKN ORLEN 1)    Zarząd i rada nadzorcza PKN Orlen wyraziły zgodę na budowę instalacji Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Koszt inwestycji ma wynieść ok. 1 mld zł – podał koncern w komunikatach.

2)    Rada nadzorcza PKN Orlen odwołała ze składu zarządu Wiesława Protasewicza, członka zarządu ds. finansowych – podał koncern w komunikacie.

PKO PKO Bank Hipoteczny przeprowadzi drugą emisję zielonych listów zastawnych o wartości 250 mln zł, z terminem zapadalności 2 grudnia 2024 roku – poinformował bank w komunikacie prasowym.
SPAR Spar Group planuje zbudowanie w Polsce sieci 400 sklepów w ciągu pięciu lat. Bazą będzie grupa Piotr i Paweł, której sklepy przejdą rebranding i zmienią szyld na Spar – poinformował Spar Group w komunikacie. Sieć będzie także rozwijać się w oparciu o nowe umowy z niezależnymi detalistami.
ŚNIEŻKA 1)    Zysk netto Śnieżki przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w III kwartale 2019 roku wyniósł 33,8 mln zł, czyli wzrósł 29,6 proc. rok do roku – poinformowała spółka w raporcie.

2)    Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka, która w maju 2019 roku sfinalizowała przejęcie węgierskiej spółki Poli-Farbe, przewiduje, że powrót do przejęć możliwy jest najwcześniej w 2022 roku – wynika z wypowiedzi prezesa spółki Piotra Mikruta.

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.