Raport Rynek Akcji 04.03.2020

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

ABPL Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
EFEKT Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii EE w wykonaniu prawa poboru.
MWTRADE Publikacja raportu za 2019 rok.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

ARCTIC PAPER Zarząd Arctic Paper S.A. biorąc pod uwagę wstępne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za 2019 rok podjął decyzję, że będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy z zysku netto Emitenta za 2019 rok w wysokości 20 groszy na akcję. Ostateczną rekomendację dotyczącą podziału zysku netto za 2019 rok Zarząd przedstawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu po publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2019 rok, co nastąpi w dniu 26 marca 2020 roku – podała spółka w komunikacie.
BNPPL Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w IV kwartale 2019 roku wyniósł 121,3 mln zł – poinformował bank w raporcie. Zysk banku był 8 % powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 112,5 mln zł.
COMARCH Portfel zamówień grupy Comarch na 2020 rok jest o 8-10 % wyższy r/r – poinformował wiceprezes Konrad Tarański.
ENERGA Energa Operator ogłosiła przetarg na dostawę łącznie 593 tysięcy inteligentnych liczników jednofazowych i trójfazowych – podała Energa w komunikacie prasowym. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest do 15 lipca 2020 roku.
GRUPA AZOTY Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy odwołała ze składu zarządu prezesa Krzysztofa Bednarza oraz wiceprezesów Krzysztofa Homendę i Izabelę Świderek. Jednocześnie, pełnienie funkcji prezesa do czasu powołania na to stanowisko osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym powierzono Annie Zarzyckiej-Rzepeckiej – podała spółka w komunikacie.
JSW Prezes spółki JSW Koks Robert Małłek został we wtorek odwołany ze stanowiska przez radę nadzorczą firmy, skupiającej aktywa koksownicze Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Małłek – wcześniej m.in. pełniący obowiązki prezesa JSW – kierował koksowniczą spółką od sierpnia ub. roku.
LOTOS Należąca do Lotos Petrobaltic Platforma Petro Giant rozpoczęła rekonstrukcję pierwszego z siedmiu odwiertów na bałtyckim złożu B3. Celem działań jest zwiększenie wydobycia węglowodorów z polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego – poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
LPP LPP otrzymało wyniki kontroli celno-skarbowych przeprowadzonych przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2011, 2013 i 2016. Spółka dokonała korekty zeznań podatkowych i wpłaciła dodatkową kwotę zobowiązań podatkowych w wysokości 30.864.235 zł, powiększoną o należne odsetki za zwłokę – podało LPP w komunikacie.
MOBRUK Mo-Bruk przeznaczy 12,33 mln zł z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co da 3,51 zł na akcję – wynika z uchwał podjętych przez NWZ.
MOSTOSTAL Oferta konsorcjum ze spółką zależną Mostostalu Zabrze okazała się najkorzystniejsza cenowo w przetargu organizowanym przez Miasto Gliwice na budowę Centrum Przesiadkowego – podał Mostostal w komunikacie. Łączna wartość oferty złożonej przez konsorcjum wynosi 183,9 mln zł brutto.
PGE PGE przeprowadzi testy na utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36 – podała spółka w komunikacie.
PKP CARGO 1.     PKP Cargo spodziewa się od II kw. pozytywnych tendencji w przewozach masowych dzięki uruchomieniu inwestycji infrastrukturalnych i krakowskiego pieca ArcelorMittal – poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Czesław Warsewicz. Dodał, że PKP Cargo prowadzi pilotaż przewozu skroplonego LNG dla PGNiG i rozmawia nt. możliwości przechowywania gazu w terminalach przewoźnika.

2.     PKP Cargo nie obserwuje obecnie zmniejszenia przewozów kontenerowych z Chin w terminalu w Małaszewiczach, ale rozszerzenie się epidemii koronawirusa może wyhamować wzrost rynku przewozów intermodalnych – poinformował PAP Biznes prezes spółki Czesław Warsewicz.

SYNEKTIK Synektik wypłaci z zysku za rok obrotowy 2018/2019 dywidendę w łącznej kwocie 3,07 mln zł, czyli 0,36 zł na akcję – poinformowała spółka w komunikacie.
VRG Przychody grupy VRG wyniosły w lutym 2020 r. około 75,8 mln zł i były wyższe r/r o ok. 8,9 % – poinformowała spółka w komunikacie.

 

Przegląd prasy

 

ATAL Sprzedaż mieszkań i przekazania w Atalu w tym roku w górę. – Mieszkania mogłyby być tańsze, gdyby uprościć regulacje – mówi prezes Atalu Zbigniew Juroszek. (s. 05) /PARKIET/
mBANK Niepewna sprzedaż mBanku. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie kolejnej repolonizacji w sektorze bankowym. Sprzedawca i kupiec nie mogą się dogadać. (s. 4-5) /PB/
PKN ORLEN Energa posiada bogate doświadczenie w budowie i eksploatacji źródeł odnawialnych. Możemy zatem skorzystać z tego doświadczenia przy rozwoju własnych projektów OZE – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Jak powiedział, w Ostrołęce na pewno będzie realizowana inwestycja. – Analizowane są różne warianty, tak aby wpisywały się w strategię PKN Orlen. Od początku podkreślam, że dla nas priorytetem jest rozwój OZE i aktywów opartych na gazie ziemnym, bo to wpisuje się w nasze założenia strategiczne – mówi Obajtek. (s. A27) /RZ/

 

Sygnały analizy technicznej

 

BUDIMEX Akcje testują na wysokim wolumenie ostatni szczyt na 193,20 zł. Strona popytowa od kilku dni ma inicjatywę, o czym świadczy wysoki wolumen podczas wzrostów kursu.
MOSTALWAR Wysoki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie kończy korektę.
PEKAO Kurs akcji powrócił białym korpusem powyżej przełamanego ostatnio lokalnego dołka na 91,26 zł.

 

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

 

KGHM Notowania akcji powróciły w ładnym stylu powyżej przełamanej linii długoterminowego trendu wzrostowego. Strona popytowa ma okazję na wyprowadzenie kontry. MBANK Kurs akcji powrócił białym korpusem powyżej przełamanego dołka na 300,80 zł.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.