Raport rynku akcji 28.11.2019

foto: GPW SA

AGORA UOKiK skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia spółki Eurozet przez Agorę – poinformował UOKiK w komunikacie prasowym. W tej sprawie konieczne jest przeprowadzenie badania rynku.

ATAL Atal podtrzymuje cel sprzedaży 3 tys. lokali w 2019 r., ale może przekazać mniej niż zakładane wcześniej 2,5 tys. lokali – poinformowali przedstawiciele dewelopera na środowym spotkaniu z dziennikarzami i analitykami.

CAPITAL PARK Townsend Holding podniósł cenę w wezwaniu na akcje Capital Park do 6,50 zł za sztukę z 5,84 zł wcześniej – poinformował pośredniczący w wezwaniu DM mBanku.

CERAMIKA NOWEJ GALI 1) Zarząd Ceramiki Nowej Gali, po zapoznaniu się z sytuacją operacyjną grupy, stwierdził konieczność niezwłocznego podjęcia działań restrukturyzacyjnych – podała spółka w komunikacie. W planach zarządu jest sprzedaż na rzecz akcjonariusza dominującego zorganizowanej części przedsiębiorstwa i spółki zależnej Ceramika Gres.
2) Cerrad wezwał do sprzedaży 10.039.890 akcji Ceramiki Nowej Gali po 0,75 zł za akcję – poinformował w środę pośredniczący w wezwaniu Pekao Investment Banking. Akcje objęte wezwaniem stanowią 21,41 proc. kapitału zakładowego spółki.

CPI PROPERTY GROUP CPI FIM, spółka zależna CPI Property Group, nabyła kompleks biurowy Eurocentrum w Warszawie – podała spółka w komunikacie.

CYFROWY POLSAT Zarząd Cyfrowego Polsatu zawarł z wybranymi polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi akt przystąpienia do dodatkowego kredytu, który przewiduje udzielenie spółce kredytu terminowego w wysokości 1 mld zł – podała grupa w komunikacie. Kredyt ma być spłacony jednorazowo w dacie ostatecznej spłaty, czyli 31 marca 2023 roku.

ECHO Grupa Echo Investment odnotowała w III kw. 2019 roku 49,1 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 31,3 mln zł przed rokiem – podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk netto na poziomie 46,6 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 44,1-50 mln zł.

FARMUR 1) Grupa Famur spodziewa się, że w drugiej połowie przyszłego roku nadejdzie spowolnienie koniunktury rynkowej – poinformował prezes Mirosław Bendzera.
2) Famur może najpóźniej w I kwartale 2020 roku poinformować o postępach prac w sprawie akwizycji w obszarze Hard Rock Mining – poinformował prezes Mirosław Bendzera.
IMS Zarząd IMS zaproponował, aby w ramach dziewiątej transzy skupu akcji własnych, spółka skupiła 730 tys. akcji własnych po cenie 3,70 zł za sztukę – poinformował IMS w komunikacie. Akcje, które miałyby być przedmiotem skupu, stanowią 2,25 proc. kapitału zakładowego spółki.

KERNEL Kernel spodziewa się, że skonsolidowana EBITDA za rok obrotowy 2019/2020, z wyłączeniem wpływu MSSF16, będzie na poziomie zbliżonym rdr – poinformował podczas środowej telekonferencji prezes Andrii Verevskyi.

KINO POLSKA TV Planowana produkcja 4-5 filmów kinowych przez Kino Polska TV nie wpłynie istotnie na poziom dywidendy: projekty filmowe mają być w 80 proc. finansowane ze źródeł zewnętrznych – poinformował PAP Biznes prezes Bogusław Kisielewski. Grupa liczy na dalszy wzrost oglądalności swoich kanałów telewizyjnych w 2020 roku oraz podobne rdr wyniki ze sprzedaży reklam.

LIVECHAT Zarząd LiveChat Software podjął decyzję o zwróceniu się do Rady Nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019/20 – poinformowała spółka w środowym komunikacie.

MONNARI 1) Monnari przewiduje, że w czwartym kwartale dynamika spadku marży brutto na sprzedaży może być podobna jak w trzecim kwartale. Spółka wskazuje, że wyzwaniem na przyszły rok będzie wzrost kosztów wynagrodzeń – poinformowali przedstawiciele Monnari na konferencji prasowej.
2) Strata netto grupy Monnari Trade przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej w III kwartale 2019 roku wyniosła 3,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wyniosła 1,7 mln zł – poinformowała spółka w raporcie. Analitycy spodziewali się, że strata wyniesie 1,8 mln zł.

PGNIG 1) PGNiG rozpoczyna prace na koncesji w emiracie Ras al-Chajma w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W pierwszym etapie spółka wykona badania geofizyczne w technice trójwymiarowego zdjęcia sejsmicznego, a prace ruszą w grudniu – poinformowało PGNiG w komunikacie prasowym.
2) Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska nowej kadencji zarządu PGNiG zakończyło się bez rozstrzygnięcia – podał koncern w komunikacie. Według ustaleń RMF FM, prezesa grupy – Piotra Woźniaka – ma zastąpić niedawny minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Jak dodano, jest to najbardziej realny scenariusz zmian.

PKN ORLEN PKN Orlen podpisał umowę na doradztwo techniczne i zarządzanie projektem w formule PMC+ (Project Management Contractor) przy rozbudowie kompleksu olefin w Płocku z firmą Flour, jedną z największych na świecie spółek inżynieryjno-projektowych – poinformował Orlen w komunikacie prasowym.

RAFAKO Rada nadzorcza Rafako powołała w skład zarządu Pawła Jarczewskiego i powierzyła mu stanowisko prezesa – podała spółka w komunikacie. Rada delegowała ponadto Jerzego Karney do pełnienia przez trzy miesiące funkcji członka zarządu.

TAURON W każdym z trzech zakładów górniczych Tauron Wydobycie uruchomiono w listopadzie nową ścianę wydobywczą. Ich zdolność produkcyjna to około 10-13 tysięcy ton węgla kamiennego na dobę – podał Tauron w komunikacie prasowym. W zakładach górniczych Tauronu działa tym samym obecnie łącznie pięć ścian wydobywczych.

TEN SQUARE GAMES Ten Square Games planuje zmniejszenie nakładów marketingowych na „Fishing Clash” w końcówce roku – podali przedstawiciele spółki. Firma widzi postęp w kwestii licencji dla gry na rynek chiński.

TOYA Zarząd spółki Toya zdecydował o utworzeniu spółki zależnej w Baibu Town w Chińskiej Republice Ludowej – podała spółka w komunikacie. Grupa przeznaczy 8 mln USD na objęcie udziałów w spółce zależnej, a kwotę do 7 mln USD może wydać na jej dokapitalizowanie.

TXM TXM, przy udziale spółek z grupy, zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim oraz ING Bankiem Śląskim umowę restrukturyzacyjną – podał TXM w komunikacie.

VOTUM Zysk netto kancelarii odszkodowawczej Votum w III kwartale 2019 roku wyniósł 4,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 1 mln zł – poinformowała spółka w raporcie. W październiku spółka podpisała 2.417 umów dotyczących roszczeń bankowych podczas gdy we wrześniu było ich 891.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.