Raport Rynek Akcji 10.03.2020

foto: GPW SA

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

ALTA Wprowadzenie do obrotu na GPW 18.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
COMPERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
INTROL NWZA ws. połączenia spółki przejmującej (INTROL SA) i spółki przejmowanej (Introbat Sp. z o.o.).
KOGENERA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SYNEKTIK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
XTB Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

AGORA Sieć kin Helios od piątku obniży ceny biletów do 14,9 zł w odpowiedzi na działania konkurencji – poinformował PAP Biznes prezes Heliosa i członek zarządu Agory, Tomasz Jagiełło. Szef Heliosa liczy na to, że obniżka przyczyni się do wzrostu frekwencji.
HANDLOWY Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła w indywidualnym zaleceniu, że Bank Handlowy spełnia kryteria kwalifikujące do wypłaty dywidendy w wysokości do 100 % zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. – podał bank w komunikacie.
INTROL Zarząd Introlu podjął uchwałę w sprawie skupu akcji własnych za maksymalnie 8 mln zł w celu ich umorzenia. W ramach pierwszej transzy Introl chce skupić do 434.782 akcji po 2,3 zł za sztukę – podała spółka w komunikacie.
J.W. CONSTR. Zarząd J.W. Construction zdecydował o dokonaniu odpisów aktualizujących wartości aktywów, co ma pomniejszyć jednostkowy wynik netto o ok. 22,2 mln zł, a wynik skonsolidowany o ok. 5,1 mln zł – podała spółka w komunikacie. Spółka szacuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w 2019 roku 605,3 mln zł, a zysk netto 63,4 mln
KRUK Kruk planuje emisję nie więcej niż 300.000 niezabezpieczonych obligacji serii AJ2 ramach VI programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie.
MARVIPOL Marvipol Development szacuje, że w 2019 r. miał 290,8 mln zł przychodów, 69,9 mln zł zysku netto oraz 90,5 mln zł zysku na działalności operacyjnej – podała spółka w komunikacie. Zysk brutto na sprzedaży miał wynieść 67 mln zł.
mBANK 1.     Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła mBankowi zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 95 % zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku – podał bank w komunikacie.

2.     Sąd Apelacyjny uchylił korzystny dla mBanku wyrok z 2018 r. oddalający powództwo o ustalenie nieważności umów o kredyt indeksowany lub niektórych postanowień tych umów i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania w pierwszej instancji – poinformował rzecznik prasowy mBanku Krzysztof Olszewski. Bank zapowiada złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku.

MIRBUD Oferta konsorcjum Mirbudu i PBDiM Kobylarnia została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy. Wartość oferty to 583,4 mln zł brutto – poinformował Mirbud w komunikacie.
OT LOGISTICS Zarząd OT Logistics zaktualizował założenia planu naprawczego grupy. Cele na lata 2020-21 obejmują koncentrację działalności biznesowej przede wszystkim na działalności portowej oraz zwiększenie synergii operacyjnych pomiędzy spółkami grupy – podało OT Logistics w komunikacie. Zarząd ocenia, że wypełnienie założeń planu pozwoli na poprawę płynności finansowej oraz wyników finansowych grupy.
PGE PGE Energia Ciepła przyłączyła do sieci ciepłowniczych w 2019 r. rekordowe 239,9 MWt mocy cieplnej, o 60,1 MWt więcej niż spółka zakładała i o 43,4 MWt więcej niż w 2018 r. – poinformowała PGE EC w komunikacie prasowym. Blisko 80 proc. przyłączeń zostało zrealizowanych w trzech miastach – Krakowie, Wrocławiu oraz Gdańsku.

 

Przegląd prasy

 

PKN ORLEN Detal i petrochemia wspierają Orlen. Struktura prowadzonego biznesu spowodowała, że polskie spółki rafineryjne nieco inaczej niż wiele zagranicznych zareagowały na wydarzenia z rynku ropy naftowej.(s.19) /PB/

 

Sygnały analizy technicznej

 

AGORA Akcje testują długoterminowe wsparcie na 7,96 zł na skokowo rosnącym wolumenie.
MABION Kurs akcji testuje długoterminowe wsparcie na 33,93 zł.
MBANK Akcje testują długoterminowy dołek na 264 zł.
MILLENNIUM Kurs akcji testuje długoterminowy dołek na 4,28 zł.
ROPCZYCE Akcje przełamały/naruszyły długoterminową linię wsparcia.
SANPL Kurs akcji testuje okolice długoterminowego dołka na 220 zł.
TORPOL Test średnioterminowej strefy wsparcia w rejonie 6,18-6,58 zł wysokim czarnym korpusem na skokowo rosnącym wolumenie.
VISTAL Kurs akcji wykonał ruch powrotny do górnej bandy wybitej górą konsolidacji w przedziale 0,6-1,37 zł.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.