Raport Rynek Akcji 19.02.2020

foto: flickr, GPW

Wybrane komunikaty ze spółek

 

BOGDANKA Bogdanka zmniejsza o ok. 25% dobową produkcję węgla, dostosowując się do aktualnej sytuacji na rynku węgla. Ograniczenia będą do końca lutego, z możliwością ich ewentualnego wydłużenia – poinformował PAP Biznes prezes Artur Wasil.
BRASTER Braster ocenia, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo braku terminowej spłaty całości lub części zobowiązań wynikających z obligacji serii A przypadających na 1 marca 2020 r. Braster może nie być w stanie wypłacić odsetek i dokonać częściowego wykupu obligacji w kwocie 1,017 mln zł – podała spółka w komunikacie.
CELON PHARMA Celon Pharma uzyskał patent obejmujący inhibitory kinazy PI3K oraz ich zastosowanie w leczeniu chorób o podłożu immunologicznym, chorób zapalnych oraz w terapiach onkologicznych na terenie Japonii – podała spółka w komunikacie.
DEKPOL Emitent zawarł umowę z Iglotex o zaprojektowanie i wykonanie inwestycji obejmującej wybudowanie budynku produkcyjno- magazynowego Iglotex w Skórczu o powierzchni netto 24 tys. m kw. wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku i parkingiem zewnętrznym. Termin zakończenia budowy przewidywany jest na sierpień 2020 roku, wartość umowy to wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ok. 9% przychodów grupy kapitałowej emitenta za 2018 rok- podała spółka w komunikacie.
ELEKTROBUDOWA Elektrobudowa zawarła ugodę z Fińskim Związkiem Zawodowym Pracowników Branży Elektrycznej, kończącą spory dotyczące roszczeń wynikających z umów o pracę pracowników delegowanych do prac przy projekcie budowy elektrowni atomowej Olkiluoto 3 w Finlandii – podała spółka w komunikacie.
FERRO Fundusze Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz Credit Agricole FIO zmniejszyły zaangażowanie w akcjonariacie Ferro do poniżej 5 proc. – podała spółka w komunikacie.
IMS Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o pozytywnej ocenie rekomendacji Zarządu, skierowanej do Walnego Zgromadzenia, wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 20 gr na akcję. Zgodnie z ww. rekomendacją kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy wyniesie maksymalnie 6.284.817,20 złotych – podała spółka w komunikacie
INPRO Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Gdyni udzielił spółce Inpro pozwolenia na użytkowanie siedmiu budynków wielorodzinnych na osiedlu Azymut w Gdyni – poinformowała spółka w komunikacie.
KOGENERACJA Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja szacuje, że miał w 2019 roku ok. 247 mln zł EBITDA i ok. 83 mln zł zysku netto jednostki dominującej – poinformowała spółka w komunikacie.
MEDICALGORITHM. Fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI zwiększyły udział w akcjonariacie Medicalgorithmics i posiadają akcje dające 5,73 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki – podała spółka w komunikacie.
PBG Ministerstwo Sportu wezwało PBG do zapłaty w terminie 10 dni 229,5 mln zł kar umownych z tytułu zwłoki w usunięciu wad w ramach realizacji Stadionu Narodowego – podała spółka w komunikacie.
RAINBOW TOURS White Olive, grecka spółka zależna Rainbow Tours, wyemituje nowe akcje za łączną cenę emisyjną 18,8 mln euro, które zostaną objęte przez Rainbow Tours i Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZAN, zarządzany przez PFR TFI – podało Rainbow Tours w komunikacie.
WILBO Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Grzegorza Białoruskiego karę pieniężną 300 tys. zł za naruszenie przez spółkę Wilbo obowiązków informacyjnych w zakresie publikowania raportów okresowych w okresie, w którym pełnił on funkcję prezesa – podała KNF w komunikacie.
WORK SERVICE Work Service nie prowadzi z inwestorem rozmów w sprawie wycofania spółki z GPW i spodziewa się, że nic nie zagrozi zawarciu umowy inwestycyjnej do końca czerwca. Zarząd ocenia, że formalnie warunki zawieszające umowy powinno udać się spełnić w marcu-kwietniu – poinformowała PAP Biznes prezes Work Service Iwona Szmitkowska.

 

Przegląd prasy

 

HAWE Hawe Telekom pod nadzorem. Światłowodowa spółka w wieloletniej restrukturyzacji znalazła się pod szczególną ochroną państwa. (s. 8) /PB/
POLNORD Cordia wierzy, że dobrze zarobi na Polnordzie. Kłopoty polskiego dewelopera były dla Węgrów szansą umocnienia się na rynku, na który stawiają. (s. 9) /PB/
SYGNITY Sygnity oddało kontrakt walkowerem. Warszawska firma IT miała otwartą drogę do prestiżowego zlecenia, o który wcześniej walczyła w KIO. Chodzi o przetarg na budowę, utrzymanie i rozwój systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). W walentynki firma niespodziewanie zrezygnowała, robiąc miejsce Asseco. (s. 4-5) /PB/

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.