Sytuacja na rynkach 02.10.2020

foto: GPW SA

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

DEVELIA Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
GTC Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
STAPORKOW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
WINVEST ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

ATAL Atal sprzedał w III kw. 2020 roku 801 lokali wobec 689 przed rokiem. Łącznie od początku roku deweloper sprzedał 2.083 lokale wobec 2.305 rok wcześniej.
BENEFIT SYSTEMS Według stanu na 1 października 2020 roku Benefit Systems miał 1.109,2 tys. aktywnych kart sportowych, w tym 807,8 tys. kart w Polsce i 301,3 tys. na rynkach zagranicznych.
BIOMED-LUBLIN Biomed-Lublin uzyskał dotację na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego. Wartość dotacji stanowi 60% wartości kosztów kwalifikowanych, czyli 29,18 mln zł netto.
CCC 1. Wynik EBITDA grupy CCC w III kw. 2020 roku wyniósł 176 mln zł wobec 193 mln zł rok wcześniej, strata operacyjna grupy w tym czasie sięgnęła 8 mln zł wobec 16 mln zł zysku przed rokiem. Przychody grupy wzrosły o 4% do 1,502 mld zł.

2. CCC zakłada, że celem eobuwie na 2021 rok jest 230-250 mln zł EBITDA.  Jak podano, analizowane jest m.in. pozyskanie dla eobuwia ok. 0,4-0,5 mld zł nowego kapitału od mniejszościowego inwestora, ale żadne decyzje nie zapadły.

3. CCC będzie walczyć o utrzymanie dodatniej dynamiki przychodów w IV kw.

4. CCC liczy, że uda się w tym roku osiągnąć przychody na poziomie z 2019 r.

5. CCC chce wybrać doradcę, który pomoże w ustaleniu modelu finansowania grupy – poinformowali przedstawiciele grupy.

 

DATAWALK Obecna wartość tzw. lejka sprzedażowego, czyli szacunkowa wartość negocjowanych umów.przez Grupy DataWalk, sięga blisko 19 mln USD.
DEKPOL Spółka podpisała list intencyjny w sprawie sprzedaży budynku mieszkalnego wraz z prawami do działki, na której budynek ten zostanie wybudowany. Cena sprzedaży została ustalona na poziomie ok. 20% przychodów grupy Dekpol za 2019 rok, które wyniosły 772,1 mln zł.
ENTER AIR Spółka miała w I półroczu 2020 roku 133,1 mln zł straty netto wobec 44,2 mln zł zysku netto rok wcześniej.
FEERUM Aktualny portfel zamówień z terminem realizacji w latach 2020/2021 wynosi ok. 149 mln zł, natomiast potencjalny portfel kontraktów ma wartość 301,7 mln zł.
GETIN HOLDING Getin Holding ocenia, że kończące się wakacje kredytowe jego klientów nie powinny mieć znaczącego wpływu na wyniki grupy w kolejnych kwartałach i liczy, że kwestia potencjalnej sprzedaży aktywów białoruskich wyjaśni się do końca roku.
GLOBE TRADE CENTRE KNF przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság kary pieniężnej, w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów przy wezwaniu do sprzedaży akcji GTC.
IMPEL Impel Tech Solutions, spółka zależna Impelu, podpisała ze spółką Herkules Infrastruktura umowy o łącznej wartości 139,5 mln zł netto.
LOKUM DEWELOPER Spółka sprzedała w III kw. 206 lokali wobec 64 lokali przed rokiem. W wyniku III kw. rozpoznano sprzedaż 44 lokali wobec 40 rok wcześniej.
MO-BRUK Mo-Bruk podpisał umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa – zakładu recyklingu metali żelaznych i kolorowych w Zabrzu za 12 mln zł netto. Transakcja ma na celu uporządkowanie poszczególnych linii biznesowych działających w ramach grupy.
PGE/KGHM/ENEA/TAURON Udziałowcy spółki PGE EJ 1 – PGE, KGHM, Enea i Tauron – podpisali w czwartek list intencyjny w sprawie sprzedaży 100% udziałów w firmie na rzecz Skarbu Państwa. Sprzedaż ma nastąpić do końca 2020 roku.
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka szacuje, że z powodu trudnego otoczenia rynkowego i pandemii koronawirusa utrzymanie w całym 2020 roku tempa pozyskania nowych klientów, nie uwzględniając akwizycji, oraz rentowności na poziomie z 2019 roku jest niemożliwe.
SELVITA Projekt Selvity dotyczący budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania w wysokości 41,26 mln zł, co stanowi całą wnioskowaną przez spółkę kwotę.
WORK SERVICE Spółka chce koncentrować się bardziej na odbudowie przychodów ze sprzedaży i pozyskiwaniu nowych zamówień niż na dalszym istotnym korygowaniu kosztów obsługi biznesu.
ZE PAK ZE PAK zdecydował o przyjęciu kierunków strategii, zgodnie z którymi planuje do 2030 r. zakończyć produkcję energii z węgla. Wraz z wygaszaniem działalności węglowej grupa chce rozwijać obszar wytwarzania energii z OZE.

 

Przegląd prasy

 

BIOMED/SELVITA Biomed i Selvita z dofinansowaniem. Biotechnologiczne firmy dostaną znaczące wsparcie finansowe na inwestycje. Jakie przedsięwzięcia planują? (s. 3) /PARKIET/
CCC Potrzebny trzeci do eobuwia. Inwestora z 500 mln zł w kieszeni szuka CCC dla internetowej platformy. Kto może być zainteresowany? (s. 5) /PARKIET/
MLP GROUP Niemiecki rynek wciąga MLP Group. Giełdowy deweloper działający w segmencie powierzchni magazynowych intensywnie rozwija biznes w Niemczech i Austrii. (s. 10) /PB/
ZE PAK Ambitnie zielony Zespół Elektrowni PAK. Energetyczna spółka Zygmunta Solorza chce być od 2030 r. całkowicie zielona. Kiedy w jej ślady pójdzie państwowa PGE? (s. 5) /PB/

 

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

ATMGRUPA Wysoki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie rozkręca impuls popytowy.
CCC Wysoki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie rozpoczyna kolejny impuls popytowy.
LARQ Formacja przenikania na dołkach przeceny.
PAMAPOL Wysoki czarny korpus na skokowo rosnącym wolumenie początkiem kolejnego impulsu podażowego.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.