Raport rynku akcji GPW 30.07.2020

foto: flickr, GPW

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

ENEA ZWZA ws. podziału zysku netto okresu sprawozdawczego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
mBANK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PKN ORLEN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
4FUN MEDIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
ASSECOBS Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
DELKO Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
ENERGOINS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
IMTRADE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
KREC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
KRKA Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
LIVECHAT Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019/2020 w wysokości 0,60 zł na akcję.
PAMAPOL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
PROCHEM Początek zapisów na sprzedaż akcji po 15,48 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Stevena George’a Tappana.
TORPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję.
ZUE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

AC Zarząd AC rekomenduje wypłatę 1,25 zł dywidendy na akcję z części zysku za 2019 r. – podała spółka w komunikacie. Na początku maja zarząd spółki zawiesił swoją wcześniejszą rekomendację wypłaty dywidendy w wysokości 2,80 zł na akcję. Decyzję tłumaczył trudnymi do przewidzenia skutkami epidemii.
BUDIMEX 1.     Grupa Budimex odnotowała w I półroczu 110,6 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 72,1 mln zł przed rokiem – podała spółka w komunikacie. Przychody netto wyniosły w tym czasie 3,73 mld zł w porównaniu do 3,25 mld zł rok wcześniej. Portfel zamówień grupy ma wartość 11,56 mld zł.

2.     Konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power System, Tecnicas Reunidas oraz Budimex złożyło do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna propozycję zmiany terminu zakończenia realizacji budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów – podały spółki w komunikatach. Propozycja przewiduje przesunięcie terminu przekazania do eksploatacji bloku nr 7 z 31 października 2020 r. na 30 kwietnia 2021 r.

CIECH Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę Verbis ETA, spółki zależnej Ciechu i utrzymał w mocy decyzję podatkową organu II instancji – podał Ciech w komunikacie.
EUROCASH Eurocash chce cały zysk netto za 2019 rok, w kwocie 174,6 mln zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy – wynika z projektów uchwał na WZ zaplanowane na 25 sierpnia.
FERRO Zarząd Ferro rekomenduje wypłatę 8,5 mln zł dywidendy za 2019 rok, co oznaczałoby 0,4 zł na akcję – podała spółka w komunikacie.
GTC 1.     Grupa Globe Trade Centre miała w pierwszym kwartale 2020 roku 2,6 mln euro zysku netto jednostki dominującej wobec 19,6 mln euro przed rokiem – poinformowała spółka w raporcie rocznym. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk netto na poziomie 18,7 mln euro, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 14,3-24,5 mln euro.

2.     Zarząd Globe Trade Centre rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok – poinformowało GTC w komunikacie. Rekomendacja została pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą spółki.

KRKA Walne zgromadzenie spółki Krka upoważniło zarząd do skupu do 1.844.372 akcji własnych. Maksymalna kwota przeznaczona na program wynosi 356,4 mln euro – poinformowała spółka w komunikacie.
NOVATURAS Grupa Novaturas, operator turystyczny w krajach nadbałtyckich, zanotowała w pierwszym półroczu 2020 roku 2,2 mln euro straty netto wobec 0,4 mln euro zysku rok wcześniej. Przychody spadły w tym okresie o blisko 72 % r/r, do 23,5 mln euro – podała spółka w komunikacie.
ODLEWNIE PL Akcjonariusze spółki Odlewnie Polskie zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 5,2 mln zł dywidendy z zysku za 2019 rok, czyli 0,25 zł na akcję – podała spółka w komunikacie.
OEX Zarząd OEX rekomenduje, by spółka wypłaciła na dywidendę za 2019 rok łącznie ok. 17,5 mln zł, czyli 2,32 zł na akcję – podała spółka w komunikacie.
ORANGE 1.     Orange Polska wypracował w drugim kwartale 728 mln zł zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu (EBITDAaL), o 10 % więcej niż przed rokiem – podała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes prognozowali, że spółka osiągnie wynik na poziomie 713,7 mln zł.

2.     Baza kart SIM Orange Polska w drugim kwartale zwiększyła się o 51 tys. netto – na koniec czerwca było to 15,487 mln kart. W minionym kwartale Orange Polska przybyło netto 162 tys. kart SIM w segmencie komórkowych usług abonamentowych. W segmencie usług pre-paid operator stracił netto 113 tys. kart SIM.

SANTANDER 1.     Santander Bank Polska obserwuje zmniejszony popyt na kredyty u swoich klientów, ocenia, że wygasanie tzw. wakacji kredytowych oznacza sporą niepewność jeśli chodzi o jakość tych kredytów. Bank nie spodziewa się wzrostu liczy pozwów dot. kredytów frankowych, nie jest zainteresowany przejęciami – poinformował prezes banku Michał Gajewski.

2.     Zysk netto Santander Bank Polska w drugim kwartale 2020 roku spadł do 304,9 mln zł z 596,5 mln zł rok wcześniej – poinformował bank w raporcie. Zysk banku był o 3,4 % wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 295 mln zł.

VIVID GAMES Akcjonariusze Vivid Games zdecydują o upoważnieniu zarządu do nabycia akcji własnych, stanowiących do 5 proc. ogólnej liczby akcji – wynika z projektów uchwał ZWZ spółki zwołanego na 26 sierpnia. Na sfinansowanie buybacku Vivid chce przeznaczyć 130 tys. z kapitału zapasowego.

 

Przegląd prasy

 

AILLERON Ailleron chce w tym roku zwiększyć przychody. W całym 2020 r. nie przewidujemy spadków i pogorszenia wyników. Idziemy zgodnie z przyjętymi na początku roku założeniami – deklaruje zarząd spółki. (s.7) /PARKIET/
BUDIMEX Budimex stawia na infrastrukturę. Zlecenia drogowe i kolejowe oraz zapas gotówki pomogą przetrwać spowolnienie w kubaturówce. (s.5) /PARKIET/
TOYA W grupie Toya rozprzestrzeniająca się na świecie pandemia spowodowała w I połowie roku znacznie utrudnienia w prowadzonej działalności. Podjęte zmiany organizacyjne pozwoliły jej jednak szybko dostosować się do nowej sytuacji. (s.7) /PARKIET/

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

BIOMEDLUB Świeca przypominająca wymową formację spadającej gwiazdy na szczytach hossy.
CORMAY Formacja zasłony ciemnej chmury na szczytach odbicia.
DECORA Kurs akcji ustanowił nowe maksima trwającej hossy. Najbliższy opór znajduje się na 26,90 zł.
INSTALKRK Kurs akcji odbił się od długoterminowego oporu na 21,50 zł.
KRVITAMIN Wysoki biały korpus na wysokim wolumenie pokonuje strefę oporową 6,06-6,16 zł, co otwiera drogę do oporu na 8,60 zł.
PROTEKTOR Formacja zasłony ciemnej chmury na szczytach hossy.
REDAN Formacja białego młota na dołkach przeceny.
VISTAL Kurs akcji obronił dolny zakres lokalnej konsolidacji, na wykresie pojawiła się biała świeca na rosnącym wolumenie.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.