Raport rynku akcji GPW 25.05.2020

foto: flickr, GPW

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

CFRPLSAT NWZA ws. zmiany statutu.
ATLASEST Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BALTONA NWZA ws. wycofania akcji spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z obrotu na rynku regulowanym.
BEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
CPGROUP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,10 zł na akcję.
FON NWZA ws. zmiany statutu.
HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MABION Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MLPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PULAWY NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w Regulaminie wyborów kandydatów na członków RN powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej.
SKYLINE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SYGNITY ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku.
TSGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ULMA Wypłata dywidendy 2,60 zł na akcję.
ZREMB Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

ALIOR BANK Alior Bank wypowiedział Nextbike Polska umowy kredytowe o łącznej wartości 39,9 mln zł – podała spółka w komunikacie.
BENEFIT Wynik EBITDA Benefit Systems wzrósł do 96,3 mln zł z 74,1 mln zł. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 83,5 mln zł.
ENERGA Energa utworzy w wynikach za 2019 rok 102 mln zł rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, która obniży o taką kwotę wynik netto grupy – podała spółka w komunikacie.
GETIN 1.     Strata netto grupy Getin Noble Banku w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 109,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 159,6 mln zł – podał bank w raporcie. Wynik okazał się  poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się straty na poziomie 93,8 mln z

2.     Około 8 % umów kredytowych Getin Noble Banku o 14 % udziale w łącznym saldzie kredytowym banku jest objęta zawieszeniem spłaty rat kapitałowych lub rat kapitałowo-odsetkowych – poinformował w piątek bank w prezentacji.

3.     Luka kapitałowa Getin Noble Banku do wymogu połączonego bufora wynosi 1,2 mld zł i bank szacuje, że spadek do 100 % wagi ryzyka dla portfela kredytów hipotecznych w CHF obniżyłby ją do ok 600 mln zł – poinformowali w piątek przedstawiciele banku.

IMMOBILE Immobile skupiło 414.031. akcji własnych, stanowiących 0,54 % kapitału zakładowego, po 2,2 zł za sztukę – poinformowała spółka w komunikacie.
IPOPEMA Grupa Ipopema Securities miała w I kw. 2020 r. 164 tys. zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 853 tys. zł straty netto rok wcześniej – wynika z raportu kwartalnego spółki.
JSW W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej potwierdzono 1386 przypadków zarażenia koronawirusem. W samym Pniówku jest to 1257 osób, 113 osób w Ruchu Zofiówka, 9 w kopalni Jastrzębie-Bzie, 4 osoby w kopalni Budryk i 3 w Ruchu Borynia. Na kwarantannie przebywają 322 osoby – podała JSW.
KRUK Wstępna, szacunkowa skonsolidowana strata netto grupy Kruk za pierwszy kwartał 2020 roku wynosi 62 mln zł i jest wyższa od straty prognozowanej przez rynek – podała spółka w komunikacie. Konsensus zakładał stratę netto na poziomie 20,26 mln zł.
LW BOGDANKA Skonsolidowany zysk netto LW Bogdanka w I kw. 2020 roku wyniósł 33,7 mln zł wobec 110 mln zł zysku rok wcześniej, a przychody wyniosły 464,1 mln zł wobec 540,8 mln zł przed rokiem – podała spółka w raporcie. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.
NOVITA Zarząd spółki Novita rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok 2019 w wysokości 5,20 zł na akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku na kapitał zapasowy – podała spółka w komunikacie.
PGNiG PGNiG dzięki umowie ze spółką Polskie LNG zwiększy moc zarezerwowanej regazyfikacji z obecnego poziomu 5 mld m3 gazu do około 6,2 mld m3 od 2022 roku, a następnie do poziomu około 8,3 mld m3 od 2024 roku- poinformowało spółka w komunikacie.
ŚNIEŻKA Skonsolidowany zysk netto Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2020 roku wyniósł 14,2 mln zł, czyli wzrósł o 1,3 % r/r – poinformowała spółka w raporcie. Analitycy przewidywali w tym okresie 13,1-14,5 mln zł zysku netto.
TAURON Zarządy Tauron Dystrybucja oraz Tauron Dystrybucja Pomiary podpisały z organizacjami związkowymi porozumienia, które pozwolą na rozwiązanie rezerw w wysokości ok. 350 mln zł. Pozytywny wpływ na wynik EBITDA grupy Tauron zostanie ujęty w raporcie za I półrocze 2020 r- podał Tauron w komunikacie.

 

Przegląd prasy

 

ORBIS Z powodu koronawirusa Orbis zamknął 95 proc. hoteli w regionie. Liże rany? Nie — otwiera po jednym hotelu w mieście i planuje zakupy. (s. 4) /PB/
PKN ORLEN Szalone wydatki Orlenu na marketing. W zeszłym roku na marketing, sponsoring, public relations i prawników PKN Orlen wydał ponad 460 mln zł. W ciągu dwóch lat wydatki podwoiły się. (s. 10) /GW/
SELENA FM Selena FM planuje ekspansję. Pomimo panującej pandemii koronawirusa grupa szuka możliwości zwiększenia produkcji i sprzedaży na wszystkich rynkach, na których jest obecna. Największy potencjał widzi w zakładach w Kazachstanie i Turcji. (s. 03) /PARKIET/

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

BUDIMEX Kurs akcji od 2 sesji testuje okolicę długoterminowego oporu na 229 zł.
GROCLIN Cofnięcie kursu spod oporu na 1,59 zł, który był przez 3 sesje testowany przez popyt.
LENTEX Układ 2 świec na szczytach lokalnego odbicia, przypominającym wymową formację objęcia bessy.
PRAIRIE Podaż przeprowadza atak w kierunku wsparcia na 0,298 zł, czemu towarzyszy czarny korpus i skokowo rosnący wolumen.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.