Sytuacja na rynkach 28 października – dolar odbija, EURUSD poniżej parytetu

Piątek przynosi odbicie dolara na szerokim rynku, co można wiązać z pogorszeniem się nastrojów na rynkach akcji po słabszych wynikach części spółek technologicznych. Jednocześnie wczoraj dostaliśmy nieco lepsze dane o wzroście gospodarczym w USA za III kwartał, które mogą sprawić, że rynki zaczną zastanawiać się nad tym, jak FED będzie chciał rozegrać tzw. pivot. W przyszłym tygodniu (środa 2 listopada) mamy posiedzenie na którym najpewniej po raz ostatni stopy procentowe zostaną podniesione o 75 punktów bazowych. Pojawiają się głosy, że w związku z tym w komunikacie i podczas konferencji prasowej Jerome Powella powinny pojawić się jakieś „gołębie” akcenty, które pozwolą rozegrać scenariusz grudniowego pivotu. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wczorajsze słowa szefowej Departamentu Skarbu Janet Yellen, która powiedziała wprost, że liczy na spowolnienie gospodarcze, gdyż będzie to element wpływający na wyhamowanie inflacji.

Otwartym pytaniem pozostaje teraz tylko to, czy obserwowane odbicie dolara utrzyma się do środy, czy też amerykańska waluta zacznie znów tracić wcześniej. W tym kontekście ważne mogą być informacje z innych banków centralnych. Wczoraj ECB dowiózł podwyżkę stóp o 75 punktów bazowych, ale w komunikacie nie pojawiło się sformułowanie o tym, że potrzeba będzie jeszcze kilka ruchów na stopach, aby ograniczyć inflację (dopowiedziała to dopiero Christine Lagarde podczas konferencji prasowej). Pytanie na ile był to celowy wybieg, aby nie składać rynkom jakichś „zobowiązań” w sytuacji, kiedy duże jest ryzyko recesji. Jednocześnie później agencja Bloomberga podała, że przynajmniej 3 członków ECB chciało wczoraj mniejszej podwyżki, a „gołębie” mają naciskać na to, aby zakończyć cykl podwyżek w grudniu. Jak zwykle wiele będzie zależeć od danych i najpewniej ECB będzie kontynuował podwyżki również w sytuacji, kiedy FED zdecyduje się na pauzę, ale na razie rynki nie mają takiej pewności i jest to pretekst do korekty euro. Para EURUSD zeszła jeszcze wczoraj wieczorem wyraźnie poniżej parytetu.

W gronie najsłabszych walut jest dzisiaj jen. Bank Japonii nie zmienił parametrów polityki monetarnej, a w komunikacie przyznano, że obserwowane odbicie inflacji może być przejściowe (może ona spadać już od połowy 2023 r.). Tym samym prezes Kuroda dał do zrozumienia, że bank centralny nadal pozostaje gotowy do zwiększenia luzowania w razie potrzeby. To mocno „gołębi” przekaz jak na to, co mówią decydenci w innych bankach. Słabo radzą sobie też dolar australijski (rynek waha się, co do tego na jaki ruch zdecyduje się RBA we wtorek – podwyżka o 25 punktów baz., czy jednak 50 punktów baz.), oraz funt i waluty skandynawskie (globalny odwrót od ryzyka).

Dzisiaj w kalendarzu mamy ważne dane – szacunki PKB i inflacji z Niemiec, a po południu dane z USA dotyczące wydatków, dochodów i indeksu PCE Core za wrzesień, oraz te dotyczące nastrojów konsumenckich. Słabsze odczyty mogą dać powody dla zatrzymania obserwowanego odbicia dolara na szerokim rynku.

EURUSD – korekta dobiega końca?

Wczoraj Europejski Bank Centralny ostatecznie dostarczył pretekstów do korekty EURUSD, chociaż sama Christine Lagarde nie wypadła jakoś „gołębio”. Niemniej zauważalne były pewne podziały, oraz presja „gołębi” w Radzie Gubernatorów – w efekcie ECB nie chce składać rynkom deklaracji, co do skali podwyżek stóp i „miesza” też w temacie programu redukcji bilansu banku centralnego (QT). Teoretycznie dyskusja na ten temat może mieć miejsce w grudniu, ale raczej nie nastawiajmy się na jakieś konkrety – presja (także polityczna) na to, aby nie dopuścić do wysokich rentowności obligacji w strefie euro będzie duża.

Wykres dzienny EURUSD

Technicznie notowania EURUSD zrealizowały zakładaną korektę z okolic 1,0070 do strefy wsparcia 0,9910-40.  Przestrzeń do dalszych spadków nie wydaje się być duża, zwłaszcza, że na dolara mogą oddziaływać dane – dzisiaj miesięczny PCE Core i nastroje konsumentów, w poniedziałek Chicago PMI, a we wtorek ISM dla przemysłu. Tym samym byki mogą nie utrzymać swoich pozycji do środy, kiedy to mamy posiedzenie FED, jeżeli odczyty makro z USA byłyby słabe. Wtedy mielibyśmy wzrost presji na tzw, pivot language 2 listopada i świadomość tego, że gra na pivot FED 14 grudnia, tak naprawdę dopiero się rozpocznie – listopad może upłynąć pod znakiem wyraźnej zniżki dolara. Taki scenariusz oznaczałby, że na EURUSD zobaczymy okolice 1,02 (spadkowa linia trendu na układzie tygodniowym), a nawet 1,0350 (jeden z kluczowych oporów na długoterminowych układach).

 

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.