Sytuacja na rynkach 27 grudnia

foto: pixabay

Początek ostatniego tygodnia 2022 roku upływa pod znakiem podbicia nastawienia risk-on na światowych rynkach kapitałowych. Azjatyckie indeksy akcji zakończyły dzisiejszą sesję na plusie, a większość europejskich indeksów także pnie się w górę.

Podwyższenie apetytu na ryzyko widać także na rynkach walutowych. Notowania eurodolara otworzyły dzisiejszą sesję wzrostem w kierunku 1,065-1,066 i sięgnęły przez chwilę najwyższych poziomów od połowy grudnia. Dolar osłabia się także w relacji do pozostałych głównych światowych walut – traci również do walut antypodów: dolarów australijskiego i nowozelandzkiego.

W przypadku tych ostatnich, zwyżka jest wywołana nie tylko samą zmianą nastrojów inwestorów na światowym rynku, lecz także zniesieniem kolejnych obostrzeń pandemicznych w Chinach. Państwo Środka poinformowało, że od 8 stycznia zniesiony zostanie obowiązek kwarantanny dla osób przybywających do Chin, a to jest ważny krok w kierunku otworzenia granic. Władze Chin luzują obostrzenia mimo wzrostu liczby zakażeń koronawirusem – a dodatkowo sugerują, że będą nadal skupiać się na stymulowaniu gospodarki.

Wartości australijskiego i nowozelandzkiego dolara są ściśle uzależnione od kondycji gospodarki Chin ze względu na istotne powiązania gospodarcze z Państwem Środka.

 

OKIEM ANALITYKA – Delikatne podbicie risk-on po informacjach z Chin

Początek bieżącego, skróconego świątecznego tygodnia na rynkach walutowych upływa pod znakiem reakcji inwestorów na informacje z Chin. Rynek zdominowany został przez doniesienia o zniesieniu kolejnych restrykcji pandemicznych w tym kraju, nawet mimo faktu, że w państwie tym rośnie liczba zakażonych koronawirusem.

Kolejna decyzja o zniesieniu restrykcji, tym razem o zniesieniu obowiązku kwarantanny dla osób przybywających do Chin – pokazuje, że władze Państwa Środka są zdeterminowane do tego, aby wspierać swoją gospodarkę za wszelką cenę. Wycofanie się z prowadzonej przez trzy lata polityki „zero tolerancji wobec Covid-19” pokazuje, że chińscy politycy dostrzegają negatywny wpływ spowolnienia gospodarczego na swój kraj i chcą za wszelką cenę uniknąć większej zapaści gospodarczej.

Te działania mogą podbijać nastawienie risk-on na światowych rynkach finansowych, negatywnie wpływając na wartość dolara i podbijając wartości walut uznawanych za bardziej ryzykowne. Ten scenariusz, tj. słabość dolara, jest tym bardziej prawdopodobny, że pivot Fed wydaje się jedynie kwestią czasu.

Na razie jednak jest zbyt wcześnie, aby ocenić, czy te działania wystarczą, by polepszyć nastroje inwestorów na dłużej. Bieżący tydzień i tak najprawdopodobniej będzie czasem ograniczonej aktywności inwestorów. Dzisiaj zamknięte są giełdy m.in. w Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie i Nowej Zelandii.

 

Sporządziła: Dorota Sierakowska – analityk Domu Maklerskiego BOŚ

 

 

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.