Sytuacja na rynkach 21 października – USDJPY wyraźnie powyżej 150,00

foto: pixabay

W piątek dolar jest nieco silniejszy, ale nie wobec większości walut. W przestrzeni G-10 lepiej zachowują się euro, oraz korony skandynawskie, choć zmiany nie są duże. W przypadku EURUSD uwagę zwraca wczorajsze popołudniowe cofnięcie się notowań po próbie powrotu ponad poziom 0,98. Niemniej tutaj kluczowe wątki dopiero przed nami – nie można wykluczyć, że na początku tygodnia na rynku zacznie pojawiać się więcej spekulacji, co do potencjalnego przekazu ze strony Europejskiego Banku Centralnego w kontekście posiedzenia zaplanowanego na 27 października. Nie można wykluczyć, że rynek będzie się nastawiał pod to wydarzenie dość „jastrzębio”, co może wspierać wspólną walutę.

Najsłabszą walutą w zestawieniach G-10 nadal jest jen. Pomimo naruszenia bariery 150 na USDJPY decydenci w Banku Japonii poinformowali dzisiaj, że zwiększają zakupy obligacji w ramach YCC (programu kontroli krzywej rentowności) po tym jak na rynku wzrosła presja na złamanie poziomu 0,25 proc. rentowności 10-letnich obligacji. Dane o inflacji CPI wypadły zgodnie z oczekiwaniami – we wrześniu bazowa core przyspieszyła zgodnie z oczekiwaniami do poziomu 3,0 proc. r/r. Dzisiaj słabsze są też waluty Antypodów, oraz funt. W tym ostatnim przypadku rynek spekuluje teraz nad tzw. krótką listą następców Liz Truss, która powinna zostać przedstawiona już na początku przyszłego tygodnia. Poznaliśmy też dane nt. sprzedaży detalicznej, która we wrześniu wypadła gorzej od szacunków spadając o 1,4 proc. m/m i 6,9 proc. r/r, co potwierdza tylko oczekiwania, co do wejścia gospodarki w recesję. W przypadku GBPUSD niestety nie udało się utrzymać linii trendu wzrostowego.

Dzisiaj w kalendarzu uwagę przyciągną tylko dane z Kanady dotyczące sprzedaży detalicznej, które poznamy o godz. 14:30.

EURUSD – rentowności amerykańskich obligacji pomagają dolarowi

Amerykańska waluta ma dzisiaj wsparcie w postaci nadal rosnących rentowności amerykańskich obligacji, które odzwierciedlają jednocześnie oczekiwania rynków, co do podwyżek stóp procentowych przez FED. Rynek zaczął wyceniać w przyszłym roku dwie podwyżki o 25 punktów bazowych – w lutym i marcu – w efekcie stopa funduszy federalnych mogłaby nieco przekroczyć barierę 5,00 proc. (oczekiwania 5,00-5,25 proc.). Ale czy do tego rzeczywiście dojdzie? Być może rynki przestrzeliły swoje oczekiwania w tym względzie.

Najbliższe posiedzenie FED mamy 2 listopada, ale wcześniej na tapecie jest ECB – w czwartek 27 października możliwa jest podwyżka stóp procentowych o 75 punktów baz. Kluczowy będzie jednak komunikat, który może pokazać wolę do kolejnego, mocnego ruchu na stopach w grudniu.

Technicznie rynek jest w ciekawej sytuacji. Patrząc na analogie to w momencie testowania linii trendu spadkowego ciągniętej od lutego b.r. rynek EURUSD w kolejnych dniach przechodził wyraźniejszą przecenę. Jeżeli teraz do tego nie dojdzie, to możemy zobaczyć szybkie odbicie w gorę i próbę zbliżenia się do parytetu (1,00).

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.