Sytuacja na rynkach 13 lipca – inflacyjne przecieki

foto: pixabay

Wczoraj wieczorem na rynku pojawiły się plotki o rzekomym wycieku danych dotyczących inflacji CPI, która oficjalnie zostaną opublikowane dzisiaj o godz. 14:30. Według niego wskaźnik cen miał w czerwcu mocno przyspieszyć i przekroczyć psychologiczną barierę 10 proc. r/r. Tymczasem mediana ekonomistów wskazuje na 8,8 proc. r/r wobec 8,6 proc/ r/r w maju, oraz lekkie cofnięcie miary bazowej (core) do 5,8  proc. r/r z 6,0 proc. r/r. Jak będzie faktycznie? Niezależnie od faktu samego wycieku i jego prawdziwości (jest raczej niska), jedno jest w tym istotne. Podbił on oczekiwania, co do tego, że odczyt może być po raz kolejny wysoki, co będzie uzasadniać agresywne posunięcia ze strony FED. To dobrze dla dolara i źle dla giełd? Tak, kiedy odrzucimy scenariusz, że dane mogły zostać w krótkim terminie zdyskontowane, a tak może być, jeżeli odczyt będzie zbliżony do mediany oczekiwań. Tym samym umocnienie dolara i spadki na giełdach po dzisiejszej publikacji CPI mogą nie być tak oczywiste.

Na szerokim rynku dolar jakby zastygł, zmiany nie są duże i trudno wskazać jednoznaczny kierunek na walutach. To pokazuje tylko istotność dzisiejszej publikacji z USA. Dzisiaj rano większą uwagę przyciągał dolar nowozelandzki po tym, jak RBNZ podniósł stopy procentowe o 50 punktów bazowych do 2,25 proc. – ruch ten był zgodny z oczekiwaniami, tym samym NZDUSD po krótkiej reakcji, powrócił do punktu wyjścia. Decydenci z RBNZ zapowiedzieli dalsze ruchy zgodnie z harmonogramem przyjętym w maju. Dzisiaj stopy procentowe podniósł też BOK (bank centralny Korei Południowej) – tu ruch również wyniósł 50 punktów bazowych i był powszechnie oczekiwany przez rynki. Przed nami jeszcze decyzja Banku Kanady – spodziewany jest ruch o 75 punktów bazowych do 2,25 proc. w kontekście ostatnich wysokich odczytów inflacyjnych. Z pozostałych rynków warto będzie zwracać dzisiaj uwagę na informacje z Wielkiej Brytanii, gdzie może mieć pierwsze z wielu głosowań nad wyborem nowego szefa torysów – rynki faworyzują byłego Kanclerza Skarbu, ale równie silne są kandydatury szefów MSZ i resortu obrony.

EURUSD – parytet po raz drugi?

Wczorajsze odbicie EURUSD po próbie złamania parytetu nie utrzymało się długo – dzisiaj nad rano notowania zjechały w okolice 1,0006. Powód? Spekulacje wokół dzisiejszego odczytu inflacji CPI z USA o godz. 14:30. Dane będą kluczowe z punktu widzenia przyszłych ruchów FED, stąd też rynki mogą reagować dość emocjonalnie. Podwyższona zmienność po w/w publikacji może sprawić, że parytet na EURUSD zostanie naruszony (nawet, gdyby miało to być tylko na chwilę).

 

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.