Sytuacja na rynkach 12 września – wyraźny ruch EURUSD

foto: pixabay

Nowy tydzień przynosi ucieczkę inwestorów od amerykańskiej waluty. Wprawdzie kolejni oficjele FED (agencje cytowały Wallera, George, Mester i Bullarda) dali do zrozumienia, że walka z wysoką inflacją pozostanie kluczowa i bank centralny nie zawaha się przed agresywnymi ruchami (stopa funduszy federalnych na poziomie 4 proc. w końcu roku jest możliwa), to jednak nie jest to dla rynków zaskoczeniem (wycena podwyżki stóp o 75 punktów baz. na posiedzeniu 21 września przekracza 90 procent). Inwestorzy zaczynają dostrzegać, że pole do niespodzianek dają inni, a w ostatnich dniach wiele „zaskakujących” informacji napływa z Europejskiego Banku Centralnego. Po tym jak w zeszłym tygodniu podniósł on stopy o 75 punktów baz. i dał do zrozumienia, że ich poziom powinien być znacznie wyższy, aby było możliwe opanowanie inflacji, zaczęto zwracać uwagę, że ECB zaczyna brzmieć mocno „jastrzębio”, jak nigdy wcześniej. Jest to pewna niespodzianka biorąc pod uwagę obawy związane z recesją, a także ryzykiem defragmentacji długu (w tym celu ECB powołał w lipcu do istnienia tzw. program TPI). Tymczasem kolejni członkowie ECB (zwłaszcza niemieccy „jastrzębie”) dają do zrozumienia, że to walka z inflacją powinna być teraz najważniejsza, a stopy procentowe na koniec roku mogą dojść do poziomu 2 proc., a później pójść wyżej (to oznaczałoby serię łącznie trzech ruchów o 75 punktów baz., tak jak to teraz było w przypadku FED).

Nie jest zatem zaskoczeniem, że to euro jest dzisiaj najsilniejsze w zestawieniach G-10. Skala ruchu przekracza już 1 proc. wobec dolara. Wyraźnie korzystają na tym waluty naszego regionu CEE3. W przypadku G-10 na kolejnych miejscach mamy koronę szwedzką, waluty Antypodów, oraz funta i franka. Na drugim biegunie jest jen, chociaż wymazał on część strat poniesionych w nocy. Biorąc pod uwagę zeszłotygodniową retorykę płynącą chociażby z RBA, czy też słabe dane z kanadyjskiego rynku pracy, warto mieć na uwadze, że nie każde odreagowanie walut względem dolara, ma teraz tak mocne fundamenty, jak euro.

Dzisiejszy kalendarz makro jest ubogi, w efekcie rynek ustawia się pod jutrzejsze dane o inflacji CPI za sierpień w USA, które poznamy o godz. 14:30. Szacunki mówią o jej spadku do 8,1 proc. r/r z 8,5 proc. r/r, ale podbiciu wskaźnika bazowego do 6,1 proc. r/r z 5,9 proc. r/r. Biorąc pod uwagę, że dolar zdaje się, że wszedł właśnie w wyraźniejszą korektę, to wspomniane dane powinny być niższe od szacunków, aby mogła być ona kontynuowana w takim tempie, jak to widzimy dzisiaj. Czy to możliwe?

EURUSD – coraz bliżej 1,02

Euro pokazuje dzisiaj swoją siłę, co jest zasługą komentarzy płynących z Europejskiego Banku Centralnego – rynki zaczynają wyceniać scenariusz wzrostu stóp procentowych w okolice 2 proc. już na przełomie 2022/23 r. W krótkim okresie kluczowa będzie jednak inflacja CPI z USA – we wtorek o godz. 14:30. Tylko odczyt niższy od prognoz mógłby pozwolić na utrzymanie tak dynamicznego ruchu wzrostowego. Inaczej czekać nas może ruch powrotny w stronę naruszonej 7-miesięcznej linii trendu spadkowego przy 1,0095.

 

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.