Raport rynku akcji: URSUS SA, MBANK SA, GPW SA, ING BSK SA, ZM HENRYK KANIA SA

foto: GPW SA

Informacja dnia URSUS SA W RESTRUKTURYZACJI
Alamo Group Europe wycofał się z zamiaru zakupu dywizji Ursusa w Dobrym Mieście. Alamo Group Europe podjął decyzję o wycofaniu się z zamiaru zakupu dywizji Ursusa w Dobrym Mieście – poinformował Ursus w komunikacie. Nie podano przyczyn tej decyzji. W połowie czerwca Ursus i Alamo Group Europe Ltd. podpisali wstępny i niewiążący list intencyjny, na podstawie którego rozpoczęto negocjacje dotyczące sprzedaży na rzecz Alamo części lub całości działalności prowadzonej przez Ursus w dywizji w Dobrym Mieście. Planowana transakcja wchodziła w zakres realizowanego planu restrukturyzacyjnego Ursusa. Akcjonariusze Ursusa mieli zdecydować 4 listopada o sprzedaży za minimum 5,8 mln zł zakładu w Opalenicy i za minimum 20 mln zł zakładu w Dobrym Mieście. (PAP Biznes)

Informacja dnia MBANK SA
Zysk netto grupy mBanku w III kw. ’19 wyniósł 353,9 mln zł, powyżej oczekiwań.Zysk netto grupy mBanku przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale 2019 roku wzrósł do 353,9 mln zł z 291,1 mln zł rok wcześniej – poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 338,9 mln zł. Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich co do zysku netto za III kwartał wahały się od 297 mln zł do 356,2 mln zł. Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 1.064,2 mln zł i był 3 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.032,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.025-1.041 mln zł). Wynik z prowizji wyniósł 248,5 mln zł i był 5,6 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 235,4 mln zł (oczekiwania wahały się od 229,7 mln zł do 243 mln zł). Odpisy, liczone jako utrata wartości oraz zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek wyniosły 249,4 mln zł. Rynek spodziewał się 5 proc. niższych odpisów na poziomie 237,2 mln zł.W trzecim kwartale 2019 roku grupa utworzyła rezerwę na potencjalne koszty związane orzeczeniem TSUE dotyczącym uprawnienia konsumenta do obniżki kosztu kredytu w przypadku przedterminowej spłaty w wysokości 15,2 mln zł.(PAP Biznes)

Informacja dnia GPW SA
GPW miała 41,1 mln zł zysku netto w III kw., powyżej konsensusu. Grupa GPW zanotowała w III kw. 2019 roku 41,1 mln zł zysku netto – poinformowała giełda w komunikacie. Zysk netto jest o 4,5 %. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał wynik na poziomie 39,3 mln zł. Wynik netto Grupy w okresie trzech kwartałów 2019 roku ukształtował się na poziomie 108,1 mln zł i jest niższy w stosunku do wyniku netto uzyskanego w porównywalnym okresie 2018 roku (146,6 mln zł) o 26,2 %, tj. o 38,4 mln zł. Spadek zysku netto jest rezultatem niższego wyniku operacyjnego o 0,8 mln zł oraz niższych przychodów finansowych, które w 2018 roku w okresie porównywalnym wyniosły 51,8 mln zł, natomiast w 2019 roku wyniosły 7,1 mln zł. Znacznie wyższe przychody finansowe uzyskane w roku poprzednim wynikały ze sprzedaży udziałów w spółce stowarzyszonej Aquis (45,4 mln zł zysku ze sprzedaży). Przychody grupy GPW w trzecim kwartale spadły r/r o 3,8 %, do 82,5 mln zł, ale okazały się zgodne z konsensusem analityków. (…) (PAP Biznes)

Informacja dnia ING BSK SA
Zysk netto grupy ING BSK w III kw. ’19 wyniósł 414,8 mln zł, poniżej konsensusu. Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w trzecim kwartale 2019 roku wzrósł do 414,8 mln zł z 378,3 mln zł rok wcześniej – poinformował bank w raporcie. Wynik okazał się niższy od oczekiwań rynkowych na poziomie 453,3 mln zł. Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do wyniku netto za trzeci kwartał wahały się od 406 mln zł do 478 mln zł. Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 1.120 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.102,8 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.083,2-1.125 mln zł). Wynik z prowizji wyniósł 340,4 mln zł i był również zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 335,4 mln zł (oczekiwania wahały się od 329,1 mln zł do 341,2 mln zł). Odpisy z tytułu strat oczekiwanych wyniosły w trzecim kwartale 180,2 mln zł. Rynek oczekiwał o 13 proc. niższych odpisów na poziomie 159,3 mln zł. Bank podał, że utworzył 17,1 mln zł rezerwy na zwrot prowizji za przedpłacone kredyty konsumenckie.(PAP Biznes)

Informacja dnia ZM HENRYK KANIA SA W RESTRUKTURYZACJI
ZM Kania wydzierżawiły zakłady Cedrobowi.ZM Henryk Kania zawarły z Cedrobem umowę dzierżawy przedsiębiorstwa. Na transakcję zgodziły się Rada Wierzycieli, a także UOKiK, który 30 października wydał zgodę na dokonanie koncentracji. Źródło: Puls Biznesu (pb.pl) https://www.pb.pl/zm-kania-wydzierzawily-zakladycedrobowi-974349

Dom Maklerski Banku BPS SA

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.