Raport rynku akcji GPW 24.06.2020

foto: gpw

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

CCC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
PGNiG ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2019 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ARTIFEX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
ASSECOSE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,74 zł na akcję.
ATREM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty ATREM Spółka Akcyjna poniesionej w roku obrotowym 2019 oraz przeznaczenia straty spółki przejętej Contrast Sp. z o.o. za okres od 01.01.2019 roku do 01.10.2019 roku.
COMARCH ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2019 – 31.12.2019.
DECORA Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
GOBARTO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok oraz pokrycia niepokrytej straty za rok 2018.
INTERFERI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
IZOLACJA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2019 rok.
KGL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,34 zł na akcję.
MASTERPHA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019.
REGNON Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
STAPORKOW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
TALEX Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
WADEX Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

ABAK Zarząd spółki Abak rekomenduje, by z zysku za 2019 rok na dywidendę trafiło 215,6 tys. zł, co daje 0,08 zł na jedną akcję – poinformowała spółka w komunikacie.
AGORA AMS, spółka z grupy Agora, zawarła porozumienie ustalające ostateczną cenę nabycia pakietu 60% udziałów w spółce Piano Group na 13,7 mln zł. Strony dokonały także zmian opcji kupna sprzedaży udziałów i AMS kupiła 32% udziałów w spółce – podała Agora w komunikacie. Całkowita cena za 92% udziałów Piano Group wyniosła 15,6 mln zł, wliczając w to wpłaconą już zaliczkę.
DINO Dino Polska wybuduje dwa nowe centra dystrybucyjne. Nakłady inwestycyjne szacowane są na ok. 80 mln zł netto na jedno centrum dystrybucyjne i zostaną sfinansowane ze środków własnych spółki oraz z kredytów bankowych – podała spółka w komunikacie.
GRUPA AZOTY Akcjonariusze Grupy Azoty ZA Puławy zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 104,18 mln zł, czyli 5,45 zł na akcję – podały Puławy w komunikacie.
GTC 1.     Rada nadzorcza Globe Trade Centre odwołała z zarządu prezesa Thomasa Kurzmanna i powołała na stanowisko członka zarządu Roberta Snowa ze skutkiem na moment otrzymania przez spółkę zawiadomienia LSREF III GTC Investments o pośrednim zbyciu akcji GTC – podało GTC w komunikacie.

2.     LSREF III GTC Investments oraz Lone Star Real Estate Partners III sprzedały akcje Globe Trade Centre i nie posiadają bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji w kapitale zakładowym spółki – podało GTC w komunikacie.

KCI Zarząd KCI rekomenduje akcjonariuszowi pośrednio kontrolującemu spółkę rozważenie podjęcia przez niego działań prowadzących do delistingu – podała spółka w komunikacie.
KGHM Sprzedaż miedzi w grupie KGHM w maju 2020 roku wyniosła 61,8 tys. ton i była niższa o 3% niż przed rokiem. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła w maju 60 tys. ton, co również oznacza spadek o 3% r/r – poinformował KGHM w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.
MABION Celon Pharma nie planuje obecnie akwizycji, ani dokapitalizowania Mabionu – poinformował podczas telekonferencji w ramach GPW Innovations Day prezes farmaceutycznej spółki Maciej Wieczorek.
MASTER PHARM Zarząd Master Pharm rekomenduje, by na ewentualny skup akcji własnych utworzony został kapitał rezerwowy w wysokości 18,2 mln zł – podała spółka w komunikacie. Proponowana przez zarząd cena nabycia jednej akcji miałaby mieścić się w przedziale 2-4,5 zł.
ML SYSTEM Zarząd ML System rekomenduje zawieszenie polityki dywidendowej w odniesieniu do zysku za 2019 r. i przeznaczenie kwoty 3,02 mln zł w całości na kapitał zapasowy – poinformowała spółka w komunikacie.
NEWAG Aktualny szacunkowy portfel zamówień Newagu na lata 2020-2021 przekracza 2,4 mld zł – poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Zbigniew Konieczek. Podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi rekordowych wyników grupy w 2020 roku.
ORANGE Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi zmiany dotyczące Umowy Społecznej na lata 2020-2021. Poziom podwyżek wynagrodzeń zasadniczych w roku 2020 został zmniejszony z 3,5% do 1,0% – podał Orange Polska w komunikacie.
RELPOL Akcjonariusze Relpolu zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 rok w całości na kapitał zapasowy – podała spółka w komunikacie. Decyzja ZWZ jest zgodna z wcześniejszą rekomendacją zarządu.
SELVITA Selvita ma obecnie 5 firm na krótkiej liście celów akwizycyjnych. Podtrzymuje plan finalizacji jednego przejęcia do końca 2020 roku – poinformował podczas telekonferencji w ramach GPW Innovation Day członek zarządu spółki Dariusz Kurdaś.
SYNEKTIK Synektik zawarł z firmą Genomtec list intencyjny dotyczący współpracy przy komercjalizacji testów genetycznych w kierunku SARS-CoV-2 oraz ewentualnej inwestycji kapitałowej w spółkę – podał Synektik w komunikacie. Zawarcie umowy o współpracy ma nastąpić do 30 lipca.

 

Przegląd prasy

 

COMARCH Życiowy sojusz AXA i Comarchu. Inteligenta opaska medyczna z polisą na życie to wspólny produkt firmy IT i ubezpieczyciela. AXA ma więcej pomysłów na wykorzystanie internetu rzeczy. (s.6,7) /PB/
GROCLIN Być albo nie być Groclinu. Producent poszyć foteli samochodowych miał się dynamicznie rozwijać. Nie wyszło. (s.3) /PB/
OPONEO.PL W ocenie zarządu Oponeo.pl poziom 1 mld przychodów i poprawa zysku netto w 2020 roku są w zasięgu grupy. (s.6) /PARKIET/
POZBUD Jednym z głównych celów Pozbudu jest wzrost sprzedaży okien i drzwi. Spółka szczególnie duże nadzieje wiąże ze zwyżką eksportu do USA oraz Niemiec i krajów Beneluksu. Ponadto zamierza nawiązać współpracę z odbiorcami ze Skandynawii, z Wielkiej Brytanii i ze Szwajcarii. (s.7) /PARKIET/

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

ASTARTA Formacja objęcia bessy na szczytach odbicia.
MABION Kurs akcji pokonał średnioterminowy opór w rejonie 33,93-39,11 zł wysokim białym korpusem na skokowo rosnącym wolumenie.
MEDICALG Kurs akcji przez 5 sesji testuje lokalny opór na 30,65 zł.
PEP Kurs akcji podchodzi pod długoterminowy opór na 35,80 zł.
WASKO Formacja białego młota na dołkach korekty (ale nie poparta wysokim wolumenem).

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.