Raport Rynek Akcji 28.02.2020

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

ALIOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
KERNEL Publikacja skonsolidowanego raportu za II półrocze 2019 roku.
mBANK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BETACOM Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
COMARCH Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
FON Publikacja raportu za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
HARPER Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2019 do 31.03.2020.
HYDROTOR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
IFCAPITAL Publikacja raportu za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
IFSA Publikacja raportu za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
KOMPUTRON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
REMAK Publikacja raportu za 2019 rok.
SCOPAK Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.
STALPROD Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
STELMET Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego, trwający od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.
SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
WASKO Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

ARCTIC 1.     Zarząd Arctic Paper rekomenduje wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r. – podała spółka w komunikacie.

2.     Arctic Paper szacuje, że zysk netto grupy wzrósł w czwartym kwartale 2019 roku do 5,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej grupa zanotowała stratę netto na poziomie 35 mln zł – podała spółka w komunikacie dotyczącym szacunkowych wyników. W całym 2019 r. zysk netto grupy wyniósł – według szacunków – 124,7 mln zł, w porównaniu do 55,9 mln zł rok wcześniej.

BORYSZEW Zakład grupy Boryszew w chińskim Dalian wznowił produkcję 17 lutego – poinformował PAP Biznes prezes Boryszewa Piotr Lisiecki.
DEVELIA Develia zawarła umowę kupna nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Orawskiej o powierzchni 2,4272 ha za 29,5 mln zł netto, tj. 36,285 mln zł brutto. Spółka zamierza zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną liczbą ok. 440 lokali mieszkalnych – podał deweloper w komunikacie.
ELEMENTAL Elemental utworzył łącznie 6,1 mln zł rezerwy oraz odpisów obniżających wynik grupy w 2019 roku o tę kwotę – poinformowała spółka w komunikacie.
ENERGA Energa Obrót zawarła siódmą ugodę z pozwanymi farmami wiatrowymi – poinformowała Energa w komunikacie. Moc obiektów, których dotyczą zawarte ugody, stanowi około 57,5 % łącznej mocy zainstalowanej wszystkich pozwanych farm wiatrowych.
GLOBAL COSMED Global Cosmed prognozuje w 2020 roku wzrost EBITDA grupy do 22 mln zł z 19 mln zł przewidywanych na 2019 rok. Przychody mają zwiększyć się do 329 mln zł z 310 mln zł planowanych w ubiegłym roku – podała spółka w komunikacie.
IMS IMS planuje, że w drugim półroczu do sprzedaży trafią kluczowe projekty spółki – własne biblioteki muzyczne oraz urządzenie do aromamarketingu – co ma skokowo zwiększyć wyniki grupy w 2021 roku. Spółka analizuje akwizycje w Europie Zachodniej i jednocześnie kontynuuje poszukiwania inwestora roku – poinformował wiceprezes Piotr Bielawski.
INTERSPORT Akcjonariusze Intersport Polska zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 10 mln akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru – wynika z uchwał czwartkowego NWZ. Cena emisyjna ma wynieść nie mniej niż 2 zł za akcję.
KGHM KGHM zakończył testy na utratę wartości zagranicznych aktywów grupy – podał KGHM w komunikacie. Testy wykazały zasadność odwrócenia w skonsolidowanych wynikach za 2019 rok części odpisu dotyczącego salda pożyczek udzielonych Sierra Gorda SCM w wysokości 27,9 mln USD i części odpisu dotyczącego aktywów kopalni Sudbury w wysokości 44,6 mln USD.
NETIA Grupa Netia wypracowała w czwartym kwartale ubiegłego roku 115,1 mln zł EBITDA – według standardu rachunkowości MSSF 16 – wobec 108,5 mln zł, których spodziewali się analitycy ankietowani przez PAP Biznes.
OPEN FINANCE Open Finance dokonał odpisu aktualizującego z tytułu podatku odroczonego Home Broker o 15,9 mln zł, co będzie skutkowało korektą wyniku finansowego grupy w 2019 roku o tę kwotę – poinformowała spółka w komunikacie.
PEKAO 1.     Zysk netto grupy Banku Pekao w czwartym kwartale 2019 roku spadł do 684,4 mln zł z 749,2 mln zł rok wcześniej – poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się zbliżony do konsensusu PAP Biznes, który zakładał wynik na poziomie 669,6 mln zł.

2.     Pekao podtrzymuje cele finansowe ze strategii banku, zakładające osiągnięcie w 2020 roku wskaźnika ROE na poziomie 11-12 proc. oraz obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów do poziomu 40 proc. – poinformował w czwartek bank.

3.     Bank Pekao rozpoczyna prace nad nową kilkuletnią strategią, chce by była to strategia zakładającą wypłatę atrakcyjnych dywidend dla akcjonariuszy – poinformował w czwartek bank.

4.     Bank Pekao, pomimo ewentualnej transakcji przejęcia innego banku, będzie chciał podzielić się zyskiem z akcjonariuszami – wynika z wypowiedzi wiceprezesa Tomasza Kubiaka.

5.     Zarząd Pekao planuje przedstawić rekomendację podziału zysku za 2019 rok w drugim kwartale 2020 roku – poinformował wiceprezes Tomasz Kubiak.

6.     Bank Pekao chce jesienią przedstawić nową strategię i ocenia, że naturalnym poziomem kosztów ryzyka (COR) banku poza 2020 rok jest około 50 pb – poinformował prezes Marek Lusztyn.

PZ CORMAY PZ Cormay zgłosił w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce testy diagnostyczne wykrywające obecność koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 – podała spółka w komunikacie. Zgłoszenie umożliwi spółce natychmiastowe rozpoczęcie dystrybucji testów w Polsce.
RAINBOW TOURS 1.     Rainbow Tours najprawdopodobniej odwoła marcowe wyjazdy do Włoch w związku z koronawirusem i może zredukować program na najbliższe miesiące. Touroperator liczy jednak, że w średnim terminie koronawirus nie zniechęci do wyjazdów zagranicznych – poinformował prezes spółki Grzegorz Baszczyński. Dodał, że chce, by spółka wypłaciła co najmniej 1,2 zł dywidendy na akcję za 2019 rok.

2.     Grupa Rainbow Tours chciałaby w tym roku zrealizować transakcję przejęcia przynajmniej jednego hotelu w Grecji – poinformował prezes spółki, Grzegorz Baszczyński.

REINO Akcjonariusze Reino Capital zdecydowali o emisji do 18.969.950 akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru. Cena emisyjna wyniesie minimum 1,6 zł za sztukę – podała spółka w uchwałach po NWZ.
TRAKCJA Wielkość portfela zamówień Trakcji wynosiła na koniec 2019 roku 2.295 mln zł z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów – podała spółka w komunikacie.
VOTUM Zysk netto kancelarii odszkodowawczej Votum w czwartym kwartale 2019 roku wyniósł 4,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 3,7 mln zł. W czwartym kwartale spółka podpisała 3.524 umowy dotyczące roszczeń bankowych, podczas gdy rok wcześniej było to 486 umów – poinformowała spółka w raporcie.

 

 

Przegląd prasy

 

ARCTIC PAPER Arctic Paper kusi dywidendą. Niskie ceny celulozy znalazły odzwierciedlenie w poprawiających się wynikach papierniczej grupy. (s.7) /PARKIET/
BAH BAH rozpędzi SsangYonga. British Automotive Holding chce zwielokrotnić nadwiślanśką sprzedaż aut koreańskiej marki. (s.8) /GW/
PLAY Play szykuje się do sporych zmian. Spółka wieżowa, nowy dyrektor finansowy, start sprzedaży stacjonarnego internetu i walka o częstotliwości – to plany telekomu na 2020 rok. (s.5) /PARKIET/

 

Sygnały analizy technicznej

 

BIOMEDLUB Wysoki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie kończy lokalną korektę.
KGHM Akcje testują długoterminową linię trendu wzrostowego.
LPP Akcje docierają w rejon podwójnego dołka na 6910 zł, czemu towarzyszy relatywnie wysoki wolumen.
MILLENNIUM Kurs akcji dociera do dolnego zakresu krótkoterminowej konsolidacji w przedziale 5,05-6,44 zł.
MOSTALWAR Kurs akcji domyka istotną lukę popytową w przedziale 3,06-3,47 zł, czemu towarzyszy wyraźnie rosnący wolumen.
SANPL Kurs akcji przełamał strefę lokalnego wsparcia w przedziale 270-279 zł, na wolumenie powyżej średniej. Kolejne wsparcie znajduje się na 247 zł.
VISTAL Kurs akcji przełamał podwójne wsparcie na 1,68 zł, na rosnącym wolumenie.
ZEPAK Akcje testują dolny zakres średnio-długoterminowej konsolidacji w przedziale 6,25-8,65 zł.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.