Raport Rynek Akcji 26.02.2020

foto: GPW SA

 

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
BALTONA 1.     NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz ustalenia liczby członków RN nowej kadencji.

2.     Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,95 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

IMPEL NWZA ws. połączenia spółki „Impel” S.A. z siedzibą we Wrocławiu ze spółką Impel Agile S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
LIVECHAT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
PLAY Publikacja skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SYNEKTIK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
ZPUE NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „Ciepłownia”, udzielenie zgody na ustanowienie zabezpieczeń umowy kredytu oraz wynagradzania członków RN.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

AGORA Sprzedaż biletów kinowych w 2020 roku może być podobna jak w 2019 roku, rynek jest nasycony. Helios planuje otwarcie w tym roku trzech nowych kin. Wzrost sieci do 2022 roku może być wolniejszy niż zakłada strategia Agory, ale cele finansowe pozostają niezagrożone – uważa prezes sieci kin Helios i członek zarządu Agory Tomasz Jagiełło.
AMBRA 1.     Ambra w drugim półroczu roku obrotowego 2019/2020 może przeznaczyć 2-3 mln euro na zakup sklepów w Czechach. W Polsce w 2020 roku sieć sklepów specjalistycznych Centrum Wina i Distillers Limited może zwiększyć się o 5 lokalizacji do 35 – poinformowali na spotkaniu z analitykami i dziennikarzami przedstawiciele spółki.

2.     Ambra spodziewa się w drugim półroczu roku obrotowego 2019/2020 dynamiki przychodów ze sprzedaży na poziomie zbliżonym do 8 % wzrostu rynku wina – poinformował na spotkaniu z analitykami i dziennikarzami prezes spółki Robert Ogór.

APATOR Zarząd Apatora rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1,3 zł brutto za akcję z zysku za rok obrotowy 2019 – podała spółka w komunikacie.
ASSECO SEE Portfel zamówień Asseco South Eastern Europe na 2020 rok ma wartość 117,2 mln euro, czyli jest o 59 % wyższy rok do roku – podała spółka w prezentacji. Prezes Piotr Jeleński poinformował, że firma pozostaje skupiona na akwizycjach.
BSC DRUK Fundusze Ipopema TFI oceniają, że cena w wezwaniu do sprzedaży akcji BSC Drukarnia Opakowań jest rażąco niska i nie odzwierciedla wartości godziwej akcji. Fundusze te nie zamierzają uczestniczyć w wezwaniu po aktualnej cenie – podała spółka w komunikacie.
BUDIMEX Grupa Budimex szacuje, że jej przychody w 2019 roku wyniosły 7,57 mld zł, zysk operacyjny wyniósł 318,4 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 226 mln zł – podała spółka w komunikacie.
CCC Wynik finansowy grupy CCC za 2019 rok będzie wyższy o 2,9 mln zł z powodu przeszacowania wartości instrumentów finansowych z tytułu nabycia opcji – podała spółka w komunikacie.
LOKUM DEV. Lokum Deweloper szacuje, że w latach 2020-2021 sprzeda łącznie ok. 1,5 tys. mieszkań, z czego ok. 500 lokali w tym roku. Spółka nie zamierza skupiać się na liczbie sprzedanych mieszkań, a na wyniku finansowym i cenie. Do końca czerwca do oferty spółki powinno trafić ok. 770 lokali – poinformował PAP Biznes prezes Bartosz Kuźniar.
MOSTOSTAL Mostostal Zabrze szacuje, że odnotował w czwartym kwartale 2019 roku 153,8 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 170 mln zł przed rokiem i 3,4 mln zł zysku netto wobec 1,8 mln zł przed rokiem – podała spółka w komunikacie.
NEWAG 1.     Prezes Newagu Zbigniew Konieczek jest zadowolony z wyników grupy w IV kw. i całym 2019 roku, a rok 2020 zapowiada się rekordowo. Portfel zamówień producenta lokomotyw i pojazdów pasażerskich na lata 2020-2021 przekracza obecnie 1,8 mld zł.

2.     Newag uruchomił w styczniu produkcję nadwozi do lokomotyw i elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) w nowej, wybudowanej kosztem 22 mln zł hali. W kwietniu ma ruszyć nowa linia maszyn do produkcji i naprawy zestawów kołowych – poinformował PAP Biznes prezes spółki Zbigniew Konieczek. Dodał, że na dachach zakładu w Nowym Sączu trwa montaż paneli słonecznych, ich moc w czerwcu ma wynieść 1MW.

PGNiG Norweski Dyrektoriat Ropy Naftowej wyraził formalną zgodę na rozpoczęcie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na koncesji PL460 – poinformował w komunikacie prasowym PGNiG, który poprzez spółkę zależną PGNiG Upstream Norway ma 35 % udziałów w złożu Skogul. Start produkcji zaplanowano na marzec.
POLWAX Polwax dokonał aktualizacji kalkulacji szkód w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem przez Orlen Projekt inwestycji i wezwał do zapłaty łącznie 132,15 mln zł w terminie do 27 lutego – poinformował Polwax w komunikacie.
R22 R22 pracuje nad akwizycją na nowym rynku hostingowym, chce też dalej przejmować w Rumunii. W kolejnych kwartałach grupa liczy na istotny, organiczny wzrost wyników i dalsze zwiększanie przychodów na klienta (ARPU) – podali na konferencji przedstawiciele R22.

 

Przegląd prasy

 

BANKI Banki tną etaty, próbując poprawić rentowność. Kredytodawcy zwalniają m.in. ze względu na walkę o wyższe zyski, fuzje oraz presję płac i automatyzację. Tylko w ostatnich dniach trzy duże polskie banki zapowiedziały zwolnienia. (Rzeczpospolita)
PZU PZU zrewiduje wycenę Aliora? Zdaniem ekspertów wiele przemawia za tym, by dokonać rewizji wyceny w audytowanym raporcie rocznym. Eksperci komentują, że dla PZU odpis na inwestycję w Aliora byłby bardzo niewygodny, skoro w grę wchodzi inwestycja w trzeci bank. (Rzeczpospolita)
ASSECOSEE Asseco SEE utrzymuje bardzo dobre tempo. Informatyczna spółka pochwaliła się dużym wzrostem przychodów i zysków. Wypłaci dywidendę i sygnalizuje, że ten rok też będzie udany. (Parkiet)

 

Sygnały analizy technicznej

 

BUDIMEX układ zbliżony do formacji przenikania
CLNPHARMA

LIVECHAT

Formacja przenikania
DOMDEV odbicie do wielomiesięcznej linii trendu wzrostowego
EUROCASH testowanie styczniowego dołka
MILLENNIUM zejście do podstawy kilkumiesięcznego trendu bocznego
NEWAG wybicie ponad linię ostatnich szczytów

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.