Rynek akcji: PKN Orlen, Millennium, S&P500

foto: flickr, GPW

Środa przyniosła niewielkie spadki na rynkach europejskich, w tym na rynku krajowym (prawdopodobnie efekt odrabiania strat przez amerykańskie indeksy już po zamknięciu sesji w części europejskiej we wtorek) oraz bardzo silne spadki na Wall Street, których gros wydarzył się już w drugiej części dnia (odwrotność zachowania rynku ze wtorku). S&P500 znalazł się najniżej od blisko pół roku. Jednym z najsłabszych sektorów koń pociągowy wieloletniej hossy – sektor IT.

Trudno szukać jednej przyczyny spadków, jest to raczej kumulacja szeregu czynników, w dużej mierze natury politycznej. Sam sezon wyników kwartalnych w Stanach Zjednoczonych póki co jest pozytywny – większość spółek bije swoje konsensusy. Sentymentowi ciążyć mogły wczoraj słabe dane makro – z amerykańskiego rynku nieruchomości oraz słabe wstępne PMI z eurolandu, w tym Niemiec (przemysłowy PMI Niemiec wyraźnie poniżej konsensusu i najniżej od 29 miesięcy; usługowy PMI także znacznie poniżej prognoz, jednocześnie najniżej od 5 miesięcy). Na rynku krajowym lekki spadek zanotowały indeksy z każdego przedziału kapitalizacji, co dla mWIG40 i sWIG80 oznacza pogłębienie lokalnych minimów.

Dziś przed sesją raporty za III kw. 2018 r. przekazały m.in. PKN Orlen i Bank Millennium. Kwartalne wyniki pierwszej ze spółek są nieco lepsze od konsensusu PAP (na przychodach o ponad 4%, na zysku operacyjnym o blisko 2%, a na zysku netto na akcjonariuszy jednostki dominującej o prawie 10%). W segmencie downstream EBITDA LIFO na poziomie 1,8 mld zł, na co zwraca uwagę spółka, została wypracowana przy gorszym wpływie danych makro oraz niższym wolumenie sprzedaży, wynikającym m.in. z przestojów remontowych. W zakresie danych makro negatywny wpływ miały przede wszystkim wzrosty cen ropy naftowej oraz słabsze marże na cięższych frakcjach. Ten efekt udało się po części skompensować wyższymi marżami dla paliw. Tendencja w zakresie generalnego obniżenia marż rafineryjnych są obserwowane w bieżącym IV kwartale. Na uwagę zasługuje wysoki wynik EBITDA LIFO w segmencie detalicznym, który poprawił się o 113 mln zł rdr osiągając poziom 723 mln zł. Reakcja rynkowe może być pozytywna, chociaż będzie prawdopodobnie tłumiona słabszym sentymentem rynkowym ogółem dla rynków akcji. Millennium z kolei zaraportowało bardzo bliskie konsensusowi wyniki, w ujęciu rocznym poprawa zysku netto o niecałe 7%, głównie za sprawą 5,6% progresu wyniku odsetkowego.

W kalendarium na dziś zwracamy uwagę na kończące się posiedzenie EBC i związane z tym decyzje ws. stóp procentowych (oczekiwany brak zmian; powszechnie oczekuje się, że referencyjna stopa procentowa podniesiona zostanie dopiero w drugiej połowie 2019 r.) a także konferencję prasową EBC. Ze Stanów Zjednoczonych napłyną dane o dynamice zamówień na dobra trwałego użytku, a z Niemiec odczyt Indeksu Instytutu IFO, obrazującego sentyment wśród przedsiębiorców. Kontrakty terminowe na główne indeksy zachodnioeuropejskie wykazują o poranku umiarkowane zniżki (ok. -0,6%), słabiej spisuje się rynek kasowy w Azji (mocne spadki m.in. w Japonii). /Paweł Szewczyk, Marcin Brendota/

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.