Mamy parytet na EURUSD, co dalej?

foto: pixabay

Wczoraj doszło do ważnego wydarzenia na rynkach finansowych. Inwestorzy wycenili, że euro jest tyle samo warte co dolar, czyli osiągnęliśmy parytet. Pomimo dodrukowania potężnej ilości pieniędzy przez Fed, dolar jest obecnie najbardziej pożądaną walutą na świecie. Dzieje się tak ze względu na znacznie wyższe stopy procentowe i ostatnie agresywne podwyżki i wciąż ujemne stopy w strefie euro! Z drugiej strony dolar daje również schronienie przed potencjalną recesją, która zaczyna pukać do nas z każdej ze stron.

Parytet na EURUSD został osiągnięty, ale para dosyć szybko odbiła z tego poziomu. Nie jest to jakieś duże odbicie, ale zdecydowanie widać, że inwestorzy czekają na dalsze sygnały. Z pewnością kolejnym sygnałem może być dzisiaj odczyt inflacji CPI z USA. Oczekuje się dalszego wzrostu CPI do 8,8% r/r z poziomu 8,6% r/r, ale obniżenie dynamiki inflacji bazowej do 5,7% r/r z poziomu 6,0% r/r. Nie wydaje się jednak, żeby doszło dzisiaj do takiego zaskoczenia, żeby Fed zdecydował się na mniejszą podwyżkę w lipcu (jak i również większą). Fed chce pozostać wiarygodny, dlatego wiele słów na temat chęci walki z inflacją musi zostać udowodnione poprzez kolejną mocną podwyżkę o 75 punktów bazowych. Tak też widzi to rynek, gdzie kontrakty na stopy procentowe w pełni wyceniają taką podwyżkę. Z drugiej strony rynek widzi, że po tej podwyżce dojdzie do spowolnienia i najprawdopodobniej będziemy mieli jeszcze dwie podwyżki o 50pb lub jedną o 50pb i dwie o 25 pb i cykl może teoretycznie zakończyć się już w tym roku! Na ten moment nie widać sygnałów spowolnienia inflacji i Fed prawdopodobnie nie przejmie się znacząco dzisiejszym odczytem. Oczywiście spadek cen ropy naftowej i nadchodząca recesja mogą zrobić wiele i w zasadzie na to może czekać Fed. Rynek pracy jest mocny, ale pokazuje oznaki osłabienia. W USA ostatni raport z rynku pracy pokazał mocny wzrost zatrudnienia, ale wgłębiając się w szczegóły możemy zauważyć, że spadło zatrudnienie na pełen i niepełny etat, ale wzrosła liczba osób, która jest zatrudniona na wiele etatów. Dzisiaj o 14:30 poznamy wspomniany raport inflacyjny, który raczej po prostu da nam pewność, że inflacja jeszcze się nie cofa i wymaga dalszego zaostrzania polityki pieniężnej.

Wczoraj USDPLN sięgnął najwyższych poziomów w historii. Projekcja inflacyjna NBP nie zachwyciła i pokazuje, że szczyt oczekiwany jest w okolicach poziomu 18% w scenariuszu bazowym. Z drugiej strony warto pamiętać o nadchodzących znacznych podwyżkach w cenach energii, co może spowodować, że dwucyfrowa inflacja pozostanie z nami na dłużej. Niemniej patrząc na stawki WIBOR czy kontrakty terminowe, możemy dojść do wnioski, że koniec podwyżek w Polsce wydaje się bliski.

O godzinie 09:30 za dolara płacimy 4,8287 zł, za euro 4,8345 zł, za funta 5,7421 zł, za franka 4,9220 zł.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.