Komentarz surowcowy – ropa naftowa, złoto

ROPA NAFTOWA

 

Spadkowy początek tygodnia na rynku ropy naftowej.

 

Siła amerykańskiego dolara odbija się na szerokich rynkach finansowych i dotyka również surowców. Notowania ropy naftowej dzisiaj uginają się m.in. właśnie pod naciskiem silnego dolara. Ale oczywiście sytuacja jest bardziej złożona.

 

Notowania ropy naftowej dzisiaj tracą na wartości z kilku innych przyczyn. Po pierwsze, sytuacja pandemiczna w Chinach znów się pogarsza – rosnąca liczba przypadków zakażeń koronawirusem w Pekinie budzi obawy o powrót lockdownów i o silniejsze spowolnienie wzrostu gospodarczego w Państwie Środka. To zaś oczywiście odbija się negatywnie na oczekiwaniach tamtejszego popytu na paliwa, który dopiero co zaczął na nowo rosnąć po zniesieniu restrykcji na początku czerwca – a znów może zacząć spadać.

 

Po drugie, wysokie ceny surowców energetycznych na całym świecie budzą uzasadnione obawy dotyczące popytu na paliwa na całym świecie. Wielu konsumentów po raz pierwszy od lat traktuje ceny paliw jako istotny wyznacznik wakacyjnych i podróżniczych planów na kolejne miesiące. To niewątpliwie odbije się na danych dotyczących popytu na ropę naftową.

 

 

Po trzecie, w Stanach Zjednoczonych nadal żywy jest pomysł na narzucenie dodatkowego podatku na firmy z branży wydobywczej, które w ostatnim czasie wstrzymywały się ze zwiększaniem wydobycia ropy naftowej, korzystając z wysokich cen surowca. Taki podatek (a dokładniej, 25-procentowy podatek od zysków firm naftowych) wprowadziła niedawno Wielka Brytania. O ile dotychczas wprowadzenie analogicznego podatku w USA wydawało się abstrakcyjne, to prawdopodobieństwo takiego ruchu rośnie wraz z niezadowoleniem społecznym i poczuciem niesprawiedliwości w obliczu ogromnych zysków spółek naftowych. Istnieją jednak wątpliwości, czy taki podatek skłoniłby te firmy do zwiększenia wydobycia, ponieważ wiele zależy od jego dokładnej konstrukcji.

 

ZŁOTO

 

Czy wzrost awersji do ryzyka w końcu pomoże cenom złota?

 

Na rynku złota w ostatnich dniach obserwujemy powrót do podwyższonej zmienności. Wszystko za sprawą kluczowych danych z USA dotyczących inflacji, które – zgodnie z oczekiwaniami – zadecydowały o bilansie poprzedniego tygodnia na rynku złota.

 

Na uwagę zasługuje fakt, że w piątek złoto „odłączyło się” od swojej negatywnej korelacji z amerykańskim dolarem. Mimo istotnego wzrostu notowań dolara, także na rynku kruszcu wyższe od oczekiwań odczyty inflacji w USA wywołały silny ruch wzrostowy. Może to świadczyć o tym, że w końcu złoto zaczyna poruszać się w mniejszym stopniu pod dyktando dolara, a w większym stopniu na fali rynkowego sentymentu.

 

A ten ostatni znów przekształcił się w istotny risk-off. Wysoka inflacja w USA prowadzi do oczekiwań jeszcze bardziej jastrzębiego Fed, a to z kolei budzi obawy o spowolnienie wzrostu gospodarczego w USA. To zaś sprawia, że notowania akcji znajdują się pod presją, zaś złoto zyskuje na atrakcyjności jako dodatek do portfela inwestycyjnego.

 

Warto jednak zaznaczyć, że na razie tę teorię należy traktować z pewnym dystansem. Na rynku złota faktycznie widać coraz większą siłę kruszcu, ale jeszcze dzisiaj rano obserwujemy mocną kontrę sprzedających.

 

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

 

Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

 

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.