Co może zrobić przedsiębiorca, jeśli nie otrzyma płatności za fakturę w umówionej walucie?

foto: pixabay

Otwarta pozycja walutowa po stronie klienta, której fizyczne rozliczenie nie jest możliwe, nie musi stać się problemem, a co więcej – stwarza możliwość wygenerowania realnego zysku. Taką szansę daje fintech. A konkretnie jeden kantor internetowy na rynku. Jak to się robi?

                                                                                                                                                               

Jeżeli celem przedsiębiorcy zawierającego umowę jest zagwarantowanie, że zapłata nastąpi w walucie obcej, to samo zapisanie ceny w walucie obcej nie jest wystarczające. Przedsiębiorca powinien wprowadzić zapisy, z których wynika, że zapłata również nastąpi w walucie obcej. Oznacza to, że gdy właściciel firmy nie otrzyma płatności za fakturę w umówionej walucie, to wystawia się na zwiększone ryzyko kursowe. Czy można ten problem przekuć w zysk?

 

– Tam, gdzie coś wydaje się niemożliwe, potrzebne jest innowacyjne podejście do problemu. TMS Kantor Premium wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów borykających się z problemami płynnościowymi i jako jedyny kantor internetowy na rynku oferuje funkcjonalności, które stanowią zabezpieczenie przed ewentualnym brakiem otrzymania płatności w walucie po stronie klienta, koniecznej do rozliczenia transakcji. Możliwe jest to m.in. dzięki  najbardziej zautomatyzowanej platformie walutowej na rynku, która jest w pełni dopasowana do elastycznych potrzeb naszych klientów. Realizuje ona bowiem koncepcję otwartej bankowości (ang. open banking). Integracja przy użyciu protokołu API umożliwia nam błyskawiczną komunikację pomiędzy naszymi usługami, a bankiem, co umożliwia m.in. przesunięcie daty rozliczenia (tzw. SPOT+) zaraz po zawarciu transakcji w ciągu kilku sekund. Stwarzamy zatem możliwości nie tylko wymiany waluty po najlepszych dostępnych kursach, ale pośrednio także do zarządzania swoją pozycją walutową uzależnioną od przyszłych terminów płatności w danych walutach –  tłumaczy Tomasz Stosio, Dyrektor Departamentu Płatności i Wymiany Walut w TMS Brokers.

 

Jak to działa?

 

Kodeks cywilny mówi o tym, że jeśli w umowie ustalono wartość świadczenia w walucie obcej, ale nie poczyniono uzgodnień co do waluty, w jakiej zapłata powinna nastąpić, to dłużnik będzie miał prawo wyboru. Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia.

 

W TMS Kantor Premium klient ma możliwość rozliczenia zawartej transakcji netto w oparciu o aktualną cenę rynkową bez wpłaty pełnej kwoty wynikającej z rozliczenia transakcji z TMS Brokers. Jeśli przedsiębiorca nie posiada środków koniecznych do zlecenia płatności, ma możliwość zawarcia transakcji przeciwstawnej do otwartej pozycji walutowej, czego wynikiem będzie rozliczenie na podstawie wyłącznie powstałej różnicy netto w walucie niebazowej. Zawarte wcześniej transakcje ulegają wówczas zamknięciu, a ewentualny zysk z tytułu rozliczenia netto zostanie przelany przez TMS Brokers na wskazany rachunek klienta jeszcze tego samego dnia –  tłumaczy Tomasz Stosio.

 

Przesunięcie daty rozliczenia (SPOT +)

 

Alternatywą do rozliczeń netto, która umożliwia utrzymanie otwartej pozycji walutowej jest przesuniecie daty rozliczenia. W przypadku, gdy przedsiębiorca wie, że środki za płatności w walucie finalnie trafią na jego rachunek bankowy ale z opóźnieniem, może skorzystać z dodatkowego czasu na zlecenie przelewu.

– Rozliczenie SPOT+ to całkowicie bezpłatna usługa kierowana do osób i firm, których celem jest rozliczenie transakcji walutowej w dacie dalszej niż SPOT (2 dni robocze). W przypadku braku możliwości wpłaty środków pod rozliczenie danej transakcji w terminie, klient otrzymuje dodatkowe 2 dni robocze na zlecenie przelewu do TMS Brokers po zabezpieczonym wcześniej kursie Transakcji  – tłumaczy Stosio i podaje przykład: jeśli przedsiębiorca zawarł transakcję sprzedaży 15 000 EUR po 4,4230, a wciąż nie posiada środków do jej rozliczenia i nie ma gwarancji, że w ciągu najbliższych 2 dni je otrzyma, może skorzystać z rozliczenia SPOT+. W ciągu 2 dni roboczych powinien zawrzeć nową, przeciwną transakcję, czyli kupna 15 000 EUR. Klient zakupił EUR po cenie 4,4150, więc różnica kursowa wyniosła 80 p. W tym momencie obie transakcje są rozliczone, a różnica kursowa 80 p., czyli 120 zł przelana na wskazane przez klienta konto bankowe jeszcze tego samego dnia.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.