Sytuacja na rynkach 19 września – dolar bez zaskoczeń

foto: pixabay

Obrót spraw na dolarze zbytnio nie zaskakuje, biorąc pod uwagę obawy rynków, co do „jastrzębiego” przekazu z FED, jaki najpewniej zobaczymy w najbliższą środę wieczorem. Amerykańska waluta jest w poniedziałek rano silna na szerokim rynku – najgorzej pośród G-10 wypadają frank, waluty Antypodów, jen, ale i też do tej grupy zaczyna dołączać euro (traci dzisiaj ponad 0,3 proc. wobec dolara). Na szerokim rynku uwagę zwraca gorsze zachowanie się walut emerging markets, co tylko potwierdza tryb risk-off na rynkach.

W Azji uwagę zwraca słabość juana, który podobnie jak w piątek znów naruszył barierę 7,00 juanów za dolara. Nie pomagają w tym trudne dyplomatyczne relacje Waszyngtonu z Pekinem (prezydent Biden przestrzegł Chiny przed wspieraniem Rosji, a także dał jednoznaczną deklarację, że amerykańscy żołnierze będą bronić Tajwanu w przypadku chińskiej agresji), ale i też rosnący kontrast między oczekiwaniami, co do polityki FED i PBOC.

W Europie mamy dzisiaj uroczystości pogrzebowe królowej Elżbiety II, stąd też niższa może być aktywność na rynku funta. GBPUSD ma już za sobą ruch powrotny w stronę oporu przy 1,1400-1,1440. Zatrzymajmy się jednak przez chwilę przy EURUSD. Agencje znów cytowały dzisiaj komentarze przedstawicieli ECB – Lane i Nagel, którzy wybrzmieli mocno „jastrzębio”. Uwagę zwraca zwłaszcza transformacja u głównego ekonomisty – Philip Lane zaznaczył dzisiaj, że ECB może podnosić stopy procentowe także w 2023 r. i ma świadomość, że ten proces może doprowadzić do recesji. Z tych słów nie wynika jednak, czy podwyżka stóp o 75 punktów baz. w październiku byłaby możliwa (ECB może preferować strategię większej liczby umiarkowanych ruchów?) i co decydenci zrobią z włoskim długiem, jeżeli ten zacznie sprawiać problemy (wybory parlamentarne we Włoszech już w najbliższą niedzielę). Stąd też euro może ulec w tym tygodniu dolarowi.

EURUSD – kierunek na południe?

Wprawdzie słowa głównego ekonomisty Europejskiego Banku Centralnego mogą rzeczywiście brzmieć mocno „jastrzębio” – podwyżki w 2023 r., recesja konieczna dla zwalczenia inflacji itd. – to jednak w obecnym układzie rynek będzie chciał bardziej widzieć fakty, a tu sytuacja z radykalnymi podwyżkami stóp przez ECB może nie być tak klarowna, jak w przypadku FED. Inna sprawa, że posiedzenie ECB mamy zaplanowane dopiero na koniec października, a do tego czasu wiele może się jeszcze wydarzyć, czy to we Włoszech (wybory 25 września), czy też na Ukrainie (jak na ostatnie porażki odpowie Rosja?).

Technicznie dzisiejsze zachowanie się rynku EURUSD pokazuje, że 7-miesięczna linia trendu spadkowego jest respektowana. To FED będzie rozdawał tu karty, co może sprowadzić notowania poniżej 0,99 i test tegorocznego minimum przy 0,9863 nie jest wykluczony.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.