Sytuacja na rynkach 14 października – BoE, Fed i BoJ w centrum uwagi

foto: pixabay

Wczorajsza sesja na globalnych rynkach finansowych – w tym na rynkach walut – cechowała się wyjątkowo dużą zmiennością notowań. Dużo chaosu na rynku pojawiło się po publikacji danych dotyczących inflacji w USA.

Wyższy od oczekiwań odczyt inflacji CPI za wrzesień (8,2% rdr przy oczekiwanych 8,1% rdr) wywołał intuicyjną pierwszą reakcję inwestorów: zwyżkę wartości amerykańskiego dolara. Jednak ten stan nie trwał długo. Już godzinę później dolar zaczął równie dynamicznie zniżkować i ostatecznie zakończył sesję na sporym minusie. Dzisiaj indeks dolara porusza się w konsolidacji w okolicach wczorajszego zamknięcia (ok. 112,50 pkt.).

Na fali nastawienia risk-on w górę pięły się wczoraj notowania eurodolara, które obecnie oscylują w rejonie 0,9760-0,9770, jak również notowania GBP/USD, który wczoraj dotarł do poziomu 1,13. Na rynku funta pojawiło się więcej optymizmu po tym, jak pojawiły się spekulacje, że brytyjska premier, Liz Truss, jednak jest skłonna zrewidować niektóre postanowienia kontrowersyjnego planu gospodarczego, który trzy tygodnie temu wywołał spore zamieszanie na rynku funta. W kontekście brytyjskiej waluty, nadal na rynku panuje niepewność dotycząca dalszych działań BoE – a dokładniej tego, czy bank wycofa się dzisiaj z programu skupu obligacji.

Dolar pozostaje silny względem kluczowych walut azjatyckich. Kurs USD/JPY nieprzerwanie pnie się w górę, a notowania chińskiego juana w relacji do dolara zwyżkują do okolic tegorocznych maksimów, czyli rejonu 7,20. Wsparciem dla juana pozostają wysiłki władz Chin dotyczące stabilizacji notowań lokalnej waluty przed spotkaniem KPCh w niedzielę i prawdopodobnym wyborem Xi Jinpinga na prezydenta po raz trzeci z rzędu.

 

OKIEM ANALITYKA – BoE, Fed i BoJ w centrum uwagi

Wczorajszy odczyt inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych zatrząsnął rynkami i rozbudził spekulacje dotyczące dalszych działań Rezerwy Federalnej. Przez najbliższe pół miesiąca będzie to kluczowy temat wpływający na wycenę dolara. Wyższa od oczekiwań inflacja wskazuje na możliwość kolejnej podwyżki stóp procentowych w USA aż o 75 punktów bazowych – decyzja dotycząca stóp proc. ma zapaść 2 listopada. Wcześniej, bo 27 października, poznamy wstępny odczyt dynamiki PKB w USA za październik, co także może wpływać na oczekiwania związane z działaniami Fed.

Tymczasem w krótkoterminowej perspektywie oczy inwestorów zwrócone są na dwa inne banki centralne. Po pierwsze, ważą się losy ratunkowego skupu obligacji w Wielkiej Brytanii. Program ten wprowadził na rynek trochę spokoju po wcześniejszym ogłoszeniu kontrowersyjnego planu gospodarczego przez brytyjski rząd oraz groźbie niewypłacalności funduszy emerytalnych. Jednak skup ma się kończyć już dziś – a po rynku krążą nieoficjalne spekulacje, czy nie zostanie on przedłużony.

Po drugie, coraz bardziej prawdopodobna wydaje się interwencja BoJ na rynku walutowym. Japoński bank centralny interweniował już 22 września, próbując wesprzeć wartość jena – ale nie wystarczyło to na długo. Notowania USD/JPY poruszają się bowiem ponad poziomem 147 pkt. i blisko wieloletnich maksimów z 1998 roku. Obecnie notowania tej pary walutowej znajdują się już także blisko psychologicznej bariery 150, więc tym bardziej BoJ może być zmotywowany do obrony tego poziomu.

Sporządziła: Dorota Sierakowska – analityczka Domu Maklerskiego BOŚ

 

 

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.