Zmiany w płaceniu składek na ZUS związane z Tarczą Antykryzysową 2.0

foto: pexels

Tarcza Antykryzysowa przyniosła pewne zmiany odnoszące się do zwolnienia ze składek ZUS za okres od marca do maja 2020 r. Poniżej przedstawiamy ich podsumowanie. Niestety, najistotniejsze z nich nie odnoszą się do największych podmiotów zatrudniających więcej niż 49 ubezpieczonych.

Po pierwsze, zmianie uległa data zgłoszenia jako płatnik składek, od której zależy możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składek za okres od marca do maja 2020 r. Do tej pory możliwość ta przysługiwała płatnikom zarejestrowanym przed 1 lutego 2020 r., obecnie krąg uprawnionych został rozszerzony i obejmuje płatników zgłoszonych przed 1 kwietnia 2020 r.
Po drugie, przedsiębiorstwa odprowadzające składki za więcej niż 9 i mniej niż 50 ubezpieczonych, zyskały możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku zapłaty 50% składek należnych za okres od marca do maja 2020 r.

Dodatkowo, o zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS za okres od marca do maja 2020 r. mogą teraz ubiegać się także spółdzielnie socjalne – podmioty raczej mało znane, a działające w formule, którą jest połączenie działalności przedsiębiorstwa i organizacji pozarządowej. Liczba spółdzielni socjalnych nie jest wysoka, jednak rozwiązanie wprowadzone przez Tarczę Antykryzysową 2.0 jest dla nich niewątpliwie korzystne, bo mogą zostać zwolnione z opłacania składek niezależnie od wysokości osiąganych przychodów czy liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń.

Co nie mniej istotne, płatnicy, którzy zdążyli już zapłacić składkę za marzec, mogą ją obecnie odzyskać, jeśli ich wniosek o zwolnienie z obowiązku zapłaty składek za okres od marca do maja 2020 r. zostanie rozpatrzony pozytywnie.

– Do tej pory zwolnieni dotyczyło wyłącznie nieopłaconych składek. Obecne podejście zakłada zaś, że wniosek o zwolnienie ze składek może – oprócz nieopłaconego kwietnia i maja – obejmować także opłaconą już marcową składkę – mówi w rozmowie z MarketNews24 Aleksander Dyl, prawnik w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Wniosek o jej zwrot należy złożyć do końca terminu płatności składek za kwiecień, czyli do 11 lub 15 maja, zależnie od terminu opłacania składek obowiązującego danego przedsiębiorcę.

Płatnicy mogą także składać już wnioski o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r., które nie zostały opłacone w terminie. To rozwiązanie jest o tyle ważne, że obejmuje wszystkich płatników niezależnie od formy, wysokości uzyskiwanych przychodów czy liczby ubezpieczonych – także więc największych firm, które nie mogą obecnie liczyć na wymierne wsparcie ze strony ZUS.

Jeżeli obawiamy się, że bezrobocie wzrośnie o 1 mln osób, a może więcej, to brakuje istotnych rozwiązań, które dotyczą dużych firm, a są takie przecież, które zatrudniają ponad 50 tys. osób. Przykładem jest Poczta Polska SA.

– Większe przedsiębiorstwa mogą mieć lepszą płynność finansową i większe rezerwy finansowe niż te mniejsze, co w pewnym stopniu mogłoby tłumaczyć nieobejmowanie ich możliwością zwolnienia się ze składek ubezpieczeniowych za trzy miesiące. Są to jednak wyłącznie domysły, które niekoniecznie muszą być prawdą. Z pewnością, gdyby podmioty opłacające składki za więcej niż 49 ubezpieczonych również zostały objęte zwolnieniem, to wpłynęłoby to dobrze na ich kondycję. Już napływają informacje, że pomoc jest potrzebna nie tylko najmniejszym przedsiębiorstwom – komentuje A. Dyl z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.