W ciągu 5 lat cyfryzacja stworzy 12 milionów nowych miejsc pracy

foto: pexels

15 maja ogłoszony został „Polski Ład” – program będący zestawem gospodarczych propozycji i priorytetów Polski na najbliższe lata. Jednym z głównych filarów programu jest „Cyber Poland 2025”, czyli między innymi szybka cyfryzacja i automatyzacja firm w Polsce. Program pojawił się kilka miesięcy po tym, jak przedstawiciele Światowego Forum Ekonomicznego[1] ogłosili, że w 26 przebadanych krajach (w tym w Polsce) do 2025 roku maszyny przejmą 85 milionów miejsc pracy. Natomiast jednocześnie pojawi się 97 milionów nowych. Eksperci Abile prognozują, że wśród najbardziej pożądanych cech znajdą się krytyczne myślenie oraz umiejętność uczenia się. Natomiast wśród najbardziej poszukiwanych zawodów znajdziemy analityków danych oraz specjalistów ds. sztucznej inteligencji czy automatyzacji procesów. 

 

„Cyber Poland 2025” dotyczy między innymi cyfrowej przyszłości polskich przedsiębiorców. To plan zawierający propozycje zmian, dzięki którym Polska wkrótce ma stać się krajem o wysokim poziomie zaawansowania technologicznego. Znajdziemy w nim 14 punktów, w których opisane zostały planowane zmiany dotyczące zwiększenia poziomu cyfryzacji w Polsce.

 

Tymczasem jak wskazują przedstawiciele Światowego Forum Ekonomicznego, ponad 80% przebadanych firm deklaruje w ciągu najbliższych 5 lat wdrożenie jednej z nowych technologii automatyzujących produkcję bądź działalność usługową. Z kolei jak prognozuje OECD, automatyzacja i robotyzacja będą, obok inwestycji w „zielone” miejsca pracy, kluczowymi czynnikami wpływającymi na zmiany popytu na rynku pracy. Eksperci OECD szacują, że w Polsce nawet 20-30 proc. miejsc pracy może w pewnym zakresie zostać zautomatyzowanych[2]. Istnieje jednak wiele przykładów wskazujących, że automatyzacja nie prowadzi do likwidacji stanowisk. Wręcz przeciwnie, automatyzacja i robotyzacja przyczyniają się do tworzenia obszarów, w których boty uzupełniają ludzką pracę wykonując rutynowe czynności. Eksperci Światowego Forum Ekonomicznego szacują wręcz, że na rynku pojawi się 12 mln nowych miejsc pracy.

 

Pandemia nie tylko nie spowolniła procesów cyfryzacji, ale w części przedsiębiorstw wręcz wykreowała jej naglącą potrzebę. Z naszych badań wynika, że Polacy są otwarci na nowinki technologiczne, które pomagają nam w lepszym wykonywaniu pracy. Obserwując naszą codzienność widzimy, że rozwój technologii generuje nowe potrzeby. Ludzie dostrzegają nowe możliwości i szybko z nich korzystają. Powstają nowe miejsca pracy, czy wręcz całkowicie nowe zawody. Zwiększający się poziom cyfryzacji w Polsce zwiększy popyt na e-liderów, czyli osoby łączące kompetencje cyfrowe i biznesowe.  Analitycy danych oraz specjaliści ds. sztucznej inteligencji czy automatyzacji procesów staną się jednymi z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy – mówi Mariusz Gołębiewski, wiceprezes Abile Consulting.

 

Czy będziemy konkurencyjni na nowym rynku pracy?

 

Na przełomie 2020 i 2021 roku Abile zapytało pracujących Polaków, czy ich stanowisko pracy byłoby zagrożone, jeśli pracodawca podjąłby decyzję o przeprowadzaniu automatyzacji i robotyzacji firmy. 65% ankietowanych stwierdziło, że nie obawia się utraty pracy w wyniku tych procesów, zaś jedynie 25% badanych wskazało, że ich pracę w całości lub w części mógłby wykonywać robot. 9% badanych nie wierzy, że roboty są w stanie zastąpić ludzi. [3]

 

– Jak wskazują nasze badania, zdecydowana większość pracujących Polaków nie obawia się utraty pracy w wyniku wprowadzania cyfryzacji w ich firmach. Postrzegają boty nie jako zagrożenie, ale jako uzupełnienie ludzkich umiejętności. Również zarządzający i przedsiębiorcy coraz częściej oczekują od swoich pracowników bardziej kreatywnego i indywidualnego podejścia do zadania, niż nudnego powtarzania tych samych rutynowych czynności. Przewiduję, że wśród najbardziej pożądanych cech na rynku pracy znajdą się krytyczne myślenie oraz umiejętność szybkiego uczenia się – dodaje Mariusz Gołębiewski.

 

Eksperci Abile wskazują, że robotyzacja procesów biznesowych jeszcze bardziej zyska na znaczeniu w kontekście wprowadzenia zmian zaproponowanych w programie „Cyber Poland 2025”. Należy jednak pamiętać, że robot softwarowy to przede wszystkim pomoc dla pracownika. Bot sam z siebie nie wymyśli niczego innowacyjnego – pojawi się potrzeba zatrudnienia osób, które będą te boty obsługiwać i nadzorować.  Będą oni pilnować przestrzegania norm czy zmian warunków prowadzenia działalności (np. zmian prawnych czy tych związanych z rynkami finansowymi). Ostatecznie zadaniem pracowników będzie zaprzyjaźnienie się z robotami i wspólne działanie.

 

*****

Abile Sp. z o.o. to firma consultingowa oferująca kompleksowe rozwiązania biznesowe, umożliwiające efektywne zarządzanie przedsiębiorstwami oraz organizacjami sektora publicznego. Zakres usług obejmuje doradztwo, implementację nowych rozwiązań, jak również integrację, rozwijanie, udoskonalanie oraz optymalizację istniejących systemów klasy ERP, Business Intelligence, Business Process Management. Firma oferuje rozwiązania renomowanych międzynarodowych producentów, takich jak SAP, IBM, QLIK, JobRouter czy UiPath.

 

Kontakt dla mediów

Krzysztof Chodkowski

Biuro Prasowe Abile

m: +48 533 327 182

e: Krzysztof.chodkowski@zoom-bsc.pl

[1] https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020

[2] https://www.oecd.org/future-of-work/#ensuring-job-quality

[3] Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej 1101 osób (metoda CAWI).

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.