Sytuacja na rynkach 4 sierpnia – decyzja BOE w kalendarzu

foto: pixabay

W czwartek dolar nieznacznie słabnie, a nastroje na rynkach akcji są umiarkowanie dobre. Informacje o manewrach chińskich wojsk wokół Tajwanu na razie nie szkodzą, chociaż rynki mogą zareagować w sytuacji jakiejś poważniejszej prowokacji. Temat relacji USA-Chiny pomału schodzi jednak na dalszy plan. Teraz kluczowe będą jutrzejsze dane Departamentu Pracy, które pokażą na ile FED będzie miał legitymację do „jastrzębich” posunięć na jesieni. Słabsze odczyty (NFP mocno poniżej prognozowanych 250 tys. etatów) mogłyby wesprzeć rynkową tezę, co do spowolnienia tempa podwyżek. Na razie jednak przedstawiciele FED jednym głosem zdają się mówić o konieczności zdecydowanej walki z inflacją, chociaż tylko James Bullard jest zdania, że należy utrzymać tempo 75 punktów bazowych na posiedzenie (na koniec roku wskazuje on poziom stopy funduszy federalnych na poziomie 3,75-4,00 proc.).

Dzisiaj uwagę rynków przyciągnie posiedzenie Banku Anglii – decyzję wraz z zapiskami i kwartalnym raportem nt. inflacji poznamy o godz. 13:00. Rynek spodziewa się jednomyślnego ruchu o 50 punktów bazowych do 1,75 proc. Poza tym w kalendarzu mamy też dane o bilansie handlowym w USA, oraz decyzję Banku Czech (oczekiwane jest utrzymanie głównej stopy na poziomie 7,00 proc.).

W grupie najsilniejszych walut są dzisiaj Antypody, które odreagowują ostatnią słabość wywołaną czynnikami makro (mało „jastrzębie” sygnały z RBA, gorsze dane z nowozelandzkiego rynku pracy), a także korzystają na opadaniu napięcia wokół Tajwanu. Wsparciem dla AUD okazała się też wyższa od prognoz nadwyżka w handlu zagranicznym w czerwcu. Silniejsze są też dzisiaj euro (chociaż Gazprom zapowiedział, że zwiększenie przepustowości gazociągu Nord Stream I jest mało prawdopodobne w sytuacji, kiedy utrzymują się zachodnie sankcje), oraz wspomniany już funt. Na drugim biegunie mamy słabego jena i franka, oraz koronę norweską. Gorzej wypada też cały region CEE3 (forint, korona, złoty).

EURUSD – oczekiwanie na NFP?

Chociaż z Gazpromu nie płyną dobre informacje (Rosjanie „tłumaczą się” dlaczego przepustowość Nord Stream I nie wzrośnie), to w dużej mierze rynek jest karmiony „katastroficznymi” wizjami braku surowca w Europie w okresie jesienno-zimowym od kilku tygodni i zaczął się do tego przyzwyczajać. Nie oznacza to jednak, że nie będzie to jeden z głównych argumentów za ponownym zejściem EURUSD poniżej parytetu (1,00) w nadchodzących miesiącach. Kluczowym elementem układanki musi być jednak silny dolar, a tutaj z jednej strony mamy „jastrzębie” komentarze członków FED, które już sprawiły, że rynek terminowy zaczął praktyczne rozkładać po równo szanse na ruch we wrześniu o 50 pb i 75 pb, ale z drugiej kluczowe dane z rynku pracy dopiero przed nami (w piątek po południu). Odczyt JOLTS za czerwiec, jaki poznaliśmy we wtorek już nakazywał pewną ostrożność – pytanie na ile FED zacznie brać to pod uwagę.

Słabsze dane z amerykańskiego rynku pracy jutro po południu mogą sprawić, że EURUSD powróci w okolice 1,0280 i dojdzie do próby naruszania linii trendu spadkowego. To, podobnie jak wcześniejsze sytuacje, może jednak okazać się nietrwałe.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.