Komentarz walutowy: EURCHF poniżej parytetu, Szwecja podnosi stopy

foto: Yulan-Dreamstime

Czwartkowy poranek przebiega spokojnie. Na rynku walutowym widać nieznaczną słabość dolara amerykańskiego, który wczoraj radził sobie świetnie. Można więc powiedzieć, że dziś obserwujemy ruch korekcyjny. Amerykańska waluta osłabia się około 0,25% w ujęciu do funta brytyjskiego, jena japońskiego, czy dolara nowozelandzkiego. Korektę obserwujemy też na EURUSD, jednak nie przekracza ona 0,1%.

Warto jednak zwrócić uwagę na parę walutową EURCHF, która ponownie spadła dziś poniżej psychologicznego poziomu 1,0000. Umocnienie franka wynika z ostatniej nieoczekiwanej decyzji SNB. Przypomnijmy, że 16 czerwca Szwajcarski Bank Narodowy zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych, podczas gdy rynek zakładał ich utrzymanie na ultra niskim poziomie. Niespodzianka ta przełożyła się na natychmiastowe umocnienie CHF w ujęciu do innych walut. Ponadto bankierzy usunęli ze swojego komunikatu stwierdzenie, że krajowa waluta jest zbyt mocna (stwierdzenie to było od dłuższego czasu powtarzane w poprzednich raportach). Dodatkowo ogłoszono także, że w przypadku osłabienia się franka, bank będzie gotowy do sprzedawania rezerw walutowych. Tym samym, po decyzji ws. stóp procentowych, SNB dołączył do innych banków centralnych, które już wcześniej rozpoczęły walkę z inflacją (mimo iż w Szwajcarii nie wygląda ona tak źle na tle innych krajów). Natomiast co najciekawsze, SNB zrobił to wcześniej niż EBC, który na takie kroki ma podjąć w lipcu. Decyzja ta wydaje się jednak słuszna i może pozwolić bankowi kontrolować zmienność na parze EURCHF.

Dziś o poranku poznaliśmy także decyzję Narodowego banku Szwecji, który zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych. Skala podwyżki to 50 punktów bazowych, stopy wzrosły z poziomu 0,25% do 0,75%. Ruch ten był jednak oczekiwany, przez co zmienność była przeciętna, jak na tej rangi wydarzenie. Kurs EURSEK nieznacznie tracił tuż przed publikacją, jednak tuż po ogłoszeniu decyzji doszło do odbicia i aktualnie para jest notowana w rejonach poziomu zamknięcia wczorajszej sesji przy 10,6852.

Jeśli chodzi o naszą krajową walutę, wspomnianą wcześniej decyzję SNB oczywiście wpłynęła negatywnie na zachowanie złotego w ujęciu do franka. Kurs CHFPLN skoczył tego dnia nawet  powyżej poziomu 4,54 zł, a mimo cofnięcia w kolejnych dniach, tendencja wzrostowa na parze wydaje się utrzymana. Podczas dzisiejszej sesji notowania CHFPLN oscylują w rejonach 4,4640 zł, jednak patrząc czy to na sytuację fundamentalną, czy to na wykres pod kątem analizy technicznej, nie widać pozytywnych sygnałów dla złotego. Jeśli chodzi o inne waluty w ujęciu do PLN, za euro trzeba dziś płacić 4,6650 zł, za dolara 4,4680 zł, a za funta 5,4320 zł.

Łukasz Stefanik
Analityk Rynków Finansowych XTB
lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.