Sytuacja na rynkach 18 października – inflacja nie odpuszcza

foto: pixabay

O ile poniedziałek był spadkowy dla dolara, o tyle wtorek przynosi już mieszane wskazania. Na szerokim rynku amerykańska waluta nieco odbija w relacjach z walutami naszego regionu, a pośród G-10 słabiej wypadają funt i korona norweska. Stabilne pozostają natomiast jen i dolar kanadyjski, podczas kiedy najsilniejszą walutą jest dolar nowozelandzki, którego mocno wsparły kwartalne dane o inflacji CPI, które wyraźnie rozminęły się z rynkowymi oczekiwaniami – inflacja w III kwartale zamiast wyhamować do 1,6 proc. k/k, wzrosła do 2,2 proc. k/k. To mocny sygnał dla RBNZ, aby nie dawać zbyt wczesnych sygnałów, co do zakończenia cyklu podwyżek stóp. Dzisiaj dobrze radzi sobie też dolar australijski – tutaj zwrócono uwagę na zapiski z ostatniego posiedzenia RBA, gdzie podkreślono, że stopy procentowe nie są jeszcze wysokie.

Co dalej? Planowane na dzisiejszy poranek dane makro z Chin zostały przeniesione na inny termin, co ma związek z trwającymi obradami Komunistycznej Partii Chin – rynek próbuje spekulować, że wzrost gospodarczy w III kwartale musiał wypaść słabo, ale może być to przesadzone. W każdym razie gdyby tak rzeczywiście miało być, to tym bardziej przy okazji KPCh władze powinny przedstawić pakiet wsparcia dla gospodarki, która nadal jest obciążona bagażem COVID. Dzisiaj w kalendarzu mamy dane ZEW z Niemiec (godz.11:00), a poza tym odczyt dynamiki produkcji przemysłowej z USA o godz. 15:15. Warto będzie zerkać na dalszy rozwój sytuacji na Wall Street – wczorajsze odreagowanie może być zapowiedzią większego odbicia w nadchodzących tygodniach, które będzie bazować na oczekiwaniach, co do zbliżającej się pauzy w podwyżkach stóp procentowych w USA w przyszłym roku.

EURUSD – powyżej 0,98

Poniedziałek przyniósł ruch w górę na EURUSD, który zaczyna wpisywać się w tezę o rozpoczynającej się większej korekcie ostatnich zniżek. Nadal aktywni są przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego, choć to dopiero czwartek 27 października, pokaże jak silna jest pozycja „jastrzębi” domagających się całej serii zdecydowanych podwyżek stóp procentowych. Zwłaszcza, że maleje tzw. zagrożenie kryzysem energetycznym i głęboką recesją w strefie euro – widać to chociażby po szybko taniejących cenach gazu.

 

Technicznie znaleźliśmy się powyżej poziomu 0,98, a dzisiaj naruszony został też opór przy 0,9863. Wskaźniki potwierdzają wzrosty, a szczególnie RSI9 na ujęciu tygodniowym może za chwilę przykuć uwagę wybiciem się ponad 2-letnią linię trendu spadkowego. Byłby to mocny impuls przemawiający za szybkim powrotem ponad parytet (1,00) w kolejnych tygodniach.

 

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.